Tusnádfürdő - 1997

A Székelyföldön, Hargita megyében fekvő Tusnádfürdő a kerület legrégebbi testvértelepülése. 1997 óta folyamatos a kapcsolattartás a két település között a gazdaság, az oktatás, a vallás, a sport és a turisztika területén. A gyógyvizeiről, gyógyfürdőjéről méltán híres település csodálatos környezete a pihenni vágyók számára is sok lehetőséget kínál.

www.tusnadfurdo.info


Dabrowa Tarnowska 
- 2000

A lengyel testvértelepülésünkkel, a hét községet magába foglaló Dabrowa Tarnowskai Járási Önkormányzattal 2000 szeptembere óta sokszínű a kapcsolat. Az egészségügyi, oktatási és szociális intézmények tapasztalatcseréjén túl a pihenni vágyók számára is számtalan lehetőséget nyújt a környék. A városi helyhatóság ajándékaként 2003. szeptember 13-án leplezték le kerületünkben a Bem József utca 2. szám alatti emléktáblát, mely Bem Józsefnek állít emléket, és ami a Magyarországon élő lengyelek fontos emléke, illetve emlékhelye.        

www.dabrowatar.pl

www.powiatdabrowski.pl 

dabrowa tarnowska


Nin 
- 2001

Nin a legrégebbi horvátországi királyi város, mely a Zadar megyében található sekély lagúna közepén levő kis szigeten helyezkedik, mindössze 1500 fős lakossággal. A lankás, homokos tengerpart nemcsak fürdőzésre kiváló de a sótermelés és a gyógyiszap is Nin kincsei közé tartozik. Csodálatos tengerpartján kívül történelmi emlékekben is gazdag település. 1105-től Nin a Magyar Királyság része lett, II. András királytól szabad királyi városi rangot kapott.

www.nin.hr

nin


Artasat
- 2003

Örményország története kevésbé ismert a magyar emberek előtt, pedig a kereszténység itt vált legkorábban államvallássá. A kerület testvérvárosa Artasat,  az ország egyik legrégibb városa, amely korábban az Örmény Királyság fővárosa is volt,  Jerevántól 30 km-re délkeletre fekszik.

www.artashat.am

artashat


Neszebár 
- 2004

A Fekete-tenger partján fekvő bulgáriai Neszebár már az ókorban is virágzó település volt. Csodálatos óvárosát, amely egy félszigeten helyezkedik el, az UNESCO 1983-ban felvette a világörökség listájára. Itt található a Napospart, Bulgária egyik legszebb üdülőparadicsoma.

www.nessebarinfo.com

Nesebar


San Nicola la Strada 
- 2005

A dél-olasz San Nicola la Strada városa a Terra Lavoro síkságon fekszik a selyemiparáról híres Caserta megyeközponttól pár kilométerre, Nápolytól is alig 20 km-re. A település a II. világháború után indult igazán fejlődésnek: az ideiglenes államfő 1946-ban törvényben deklarálta a város saját igazgatáshoz, önkormányzáshoz való jogát, ezzel együtt közigazgatásilag az 1928-as királyi dekrétumban saját igazgatást nyert Casertához csatolták.

www.comune.sannicolalastrada.ce.it


Roding
- 2006

A bajorországi Roding városa a Bajor erdő egyik gyöngyszeme, Cham járásban található a Regen folyó partján. A testvérvárosi kapcsolatok keretében a különböző civil szervezetek és intézmények tapasztalatcseréi mellett a nemzetiségi német oktatás támogatása az egyik kiemelt feladat, melynek keretében intézményeink sok segítséget kapnak a partnerintézményektől.

www.roding.deObzor - 2009

A festői környezetben fekvő Obzor közel azonos távolságra helyezkedik el Várnától és Burgasztól. Obzor egy gyorsan fejlődő, nyugodtabb üdülőterület, mely minden évben egyre több turistát vonz. A hosszan elnyúló finom homokos tengerpart, valamint a szép zöld környezet biztosít nyugodt nyaralást egész nyáron. A két település elsősorban kulturális területen ápolja a kapcsolatot egymással, művészeti csoportok vesznek részt a másik fél kulturális fesztiváljain.

www.obzorcity.com
obzor

 

Körösfő - 2012

Körösfő község Kalotaszeg része, Kolozs megye nyugati részén helyezkedik el, ahol - Székelyföldhöz hasonlóan – zömében magyar ajkúak laknak. 2003-ban avatta fel a helyi közösség Körösfőn a Vasvári Emlékházat a fiatal forradalmár és szabadságharcos, Vasvári Pál emlékére, aki 1849. július 6-án a Gyalui-havasokban halt hősi halált bajtársaival együtt. A testvértelepülési kapcsolat legfőbb célja az, hogy a lakosság a rendszeres találkozók által egymást megismerje, tapasztalatait, kulturális értékeit a rendszeres találkozók alkalmával kicserélje, hasznosítsa, s ezen túlmenően a települések szakemberei, vállalkozói számára lehetőség nyíljon az információcserére, az esetleges gazdasági kapcsolatok kialakítására.

www.korosfo.uw.hu/

körösfő


Szepsi 
- 2014

Kassától délnyugatra, a Bódva patak két partján elterülő város. Az aktív magyar közösséggel 2014 óta vagyunk kapcsolatban, melyben jelentős szerepet vállalnak a kerületünkben működő egyházak és általuk fenntartott iskolák. A Felvidék egyik legjobb bortermelő vidéke ma is büszke jeles múltjára.

www.szepsi.sk

szepsi


Técső
- 2016          

Técső Kárpátalja egyik legősibb települése, közvetlen szomszédságában húzódik az ukrán-román határ. A Tisza jobb partján, Huszttól 30 km-re elterülő, 1961-ben városi rangra emelt településnek jelenleg közel 13000 lakója van, közülük 3000-en magyarnak vallják magukat. Önkormányzatunk kiemelt feladatának tartja a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum és az ott folyó magyar oktatás széleskörű támogatását.

 http://www.tyachiv.in.ua/ 


técsőA kerület arculata, jellege

A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből áll. A 100 ezer fő állandó lakos kb. 79-21 %-ban oszlik meg a két kerületrész között. A kerület főleg lakójellegű peremkerület, többségében alacsony szintszámú, laza családi házas beépítéssel, több intenzív beépítésű lakóteleppel és néhány fontosabb ipari létesítménnyel. A lakójelleg a múlt századvégi nyaralóhely funkció egyenes folytatása. A kerület területén foglal helyet Budapest és az ország nemzetközi repülőtere, Ferihegy, s itt működnek a következő országos jelentőségű intézmények: Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Előrejelző, Központi Légkörfizikai Intézet.

Helye, helyzete

A XVIII. kerület az északi szélesség 47°24’  és 47°28’ között, illetve a keleti hosszúság 19°49’ és 19°56’ között fekszik. Legnagyobb kiterjedése mind észak-déli, mind kelet-nyugati irányban 8-8 km.
Területe: 38,61 km2 (belterület: 32,19 km2, külterület: 6,42 km2)

Éghajlata

A mérsékelt égöv kontinentális változatára jellemző hőmérsékleti- és csapadékviszonyok az uralkodók. Az évi hőmérséklet 11 C° körüli, az évi csapadékmennyiség 400-600 mm között ingadozik. Az országban általában uralkodó északnyugati széliránnyal szemben a kerület mikroklímájára a gyakoribb keleti-délkeleti szélirány a jellemző.

Domborzata

A XVIII. kerület a Duna bal partján terül el, a pesti síkság része, bár nem teljesen sík. Felszíne kelet felé emelkedik. A kerület legmagasabb pontja a X., XVII. és XVIII. kerület hármas határpontja 145 m tengerszint feletti magassággal, mely a Várhegy szintjét nem éri el. A Gilice téri magaslat 138 m. A legalacsonyabban fekvő részek a Nagykőrösi út és Méta utca keresztezésénél 115 m magasan fekszenek. (A Duna 0 vízszintje 95 m tengerszint feletti magasságnak felel meg az Adria felett.)

Talaja

Az ős-Duna-meder itt lerakott allúvium kavics teraszaiból eredően gazdag kavicslelőhelyek találhatók a kerületben, melyek kiaknázására a múlt században több kavicsbánya települt: a lőrinci temetőnél, a Péterhalmi út melletti Sashegyen és a Vecséssel határos mai Ganz kertváros területén. A kavicskitermelés már megszűnt. Megtalálható itt a pannon agyag is, egyes részeken jelentős vastagságban. Kiaknázására hosszabb ideig két téglagyár is működött. Pestszentimre területén a felszíni futóhomok az uralkodó.

Vizei

A felszíni vizek legnagyobb részt a Gyáli patak 7-es ágába folynak. A volt Sósmocsár árok a Lakatos - út Margó Tivadar utca - Baross utca - Kolozsvár utca nyomvonalon zártszelvényű csapadékvíz-csatornaként épült ki az Ipacsfa utcáig, innen tovább már nyílt árokban halad a Közdűlő utca mentén, Pesterzsébeten át, a Duna irányába. Lefolyással nem rendelkezik a Nefelejcs utcai lápos Büdös tó, a másik mocsaras terület a Méta utca mentén helyezkedik el. A felszín nem egyenletes lejtésű, a domborzati viszonyok adottságai révén horpaszok, teknők, mélyedések találhatók. Ezek a mély fekvésű, lefolyástalan területek csapadékvíz-elvezetés szempontjából külön gondot jelentenek. Az 1911-1930-ig működött Balázs féle téglagyár helyén, a Vajk utcai felhagyott agyagbánya gödrében kis tó képződött, mely jelenleg horgásztó.

Növényzete

A Pilisi Parkerdőgazdaság kezelésében 420 ha parkerdő van, mely négy területre koncentrálódik. A faállomány főleg akácos, kisebb részben telepített erdei és fekete fenyves. Az üdülésre alkalmasabb cser és kocsányos tölgy aránya viszonylag csekély. Védett növényzet: az Üllői úti fasor és a lőrinci temető idős fái. Értékes faállomány: a korábbi tisztviselőtelepek (Lónyai-telep stb.) utcáinak fasorai, kertjei, a Kossuth tér, újabban a lakótelepek közparkjai, a volt Úttörőpark és a Strandfürdő területe.

A kerület arculata, jellege

Budapest XVIII. kerülete - Pestszentlőrinc, Pestszentimre – két egykor önálló település egyesítésével, 1950-ben jött létre. Ma a kerületben, a két nagyobb városrészben, 22 önálló elnevezést viselő lakónegyedben közel 100 000 ember él. A lakosok aránya: Pestszentlőrinc 79%, Pestszentimre 21%. A két városrész között terül el a Péterhalmi-erdő.
A kerület főleg lakójellegű peremkerület, többségében alacsony szintszámú, laza családi házas beépítéssel, több intenzív beépítésű lakóteleppel és néhány fontosabb ipari létesítménnyel.
A lakónegyedek elnevezése: Erzsébettelep, Bélatelep, Rendessytelep, Lakatostelep, Lónyaytelep, Miklóstelep, Szemeretelep, Ganztelep, Ganzkertváros, Szent Imre-kertváros, Bókaytelep, Liptáktelep, Havanna lakótelep, Szent Lőrinc-telep, Gloriett-telep, Alacskai úti lakótelep, Almáskert, Belsőmajor, Új péteritelep, Kossuth Ferenc-telep, Erdőskert.
Bölcsődék, 28 óvoda, 21 általános iskola, két önálló művészeti iskola, 6 középiskola működik Pestszentlőrinc-Pestszentimrén. Két sportcsarnok, egy sportkomplexum, több uszoda, sport- és teniszpálya, a Bókay kertben kerékpáros akadály-pálya és műfüves sípálya, 19 sportegyesület várja a sportolni vágyókat. Több művelődési ház, 3 közkönyvtár, a művészeti egyesület alkotóháza, a kerület múzeuma, színi és tánc társulatok, több mint 140 civil szervezet programjaiban válogathat az érdeklődő.
Itt működik az Országos Meteorológiai Szolgálat Marczell György Főobszervatóriuma, és az ország legnagyobb nemzetközi repülőtere, ami 2011-ben vette fel Liszt Ferenc nevét.

Budapest XVIII. kerületének története

Pestszentlőrinc – Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi ránk maradt írásos említése XIV. századi oklevelekben található.
A terület a török hódoltság idején teljesen elnéptelenedett.
A mai település története a XVIII. században kezdődik, amikor Szent Lőrinc és Péteri puszta I. Grassalkovich Antal tulajdonába került, így része lett a Gödöllő központú több ezer holdas birtoknak.
Szentlőrinc pusztán majorsági központot alakítottak ki. Az épületegyüttesből ma már csak az 1761 körül épített Szent Lőrinc (Grassalkovich) kápolna (kerületünk egyetlen műemlékjellegű épülete) látható.
1799-től Mayerffy Xavér Ferenc, Pest és Buda megbecsült polgára, Széchenyi István gróf barátja bérelte és virágoztatta fel a területet. Mintagazdasággá fejlesztette a majort, a nevét viselő Ferihegyen, a mai repülőtér helyén szőlőfajta-gyűjteményt létesített.
1814-ben, a Napóleon legyőzése után Bécsben ülésező nagyhatalmi konferencia vendégei látogatást tettek Pest-Budán. Ez alkalomból katonai parádét rendeztek Szentlőrinc pusztán. A porosz, orosz, és a Habsburg uralkodó a mai Gilice téren emelt kilátóról (Gloriette) szemlélte az eseményeket. Maga a kilátó a második világháború során elpusztult ugyan, de nevét ma is őrzi a szomszédságában kialakított településrész.

A XIX. század második felében a főváros közelsége és a négy vasútvonal alapozta meg a az intenzív fejlődést. A puszták ekkor már több birtokos kezén voltak, megindultak a házhely parcellázások. A mai település központjában, a Gyöngyvirág utca mentén az 1870-es években elegáns nyaralótelep alakult. A telkeket a politikai és tudományos élet vezető személyiségei vásárolták meg pihenő, nyaraló helyként. Gróf Lónyay Menyhért miniszterelnök elérte, hogy 1875-ben a Cegléd-Szolnok vasútvonalon "Puszta Szent Lőrinc Nyaraló" vasútállomást létesítsenek, mely által könnyen megközelíthetővé vált az új település. Villatulajdonos volt még többek között báró Eötvös Loránd politikus-fizikus, aki villájának kertjében kezdte meg híres szabadtéri torziós inga kísérleteit; Puskás Tivadar, a telefonhírmondó és a telefonközpont feltalálója, az örökléstan kutató-biológusa, Margó Tivadar, a híres színésznő, Fedák Sári.

Adottságai miatt számos ipari létesítmény jelent meg a területen. Az 1870-es évektől téglagyárak, kavicsbánya, majd több textilüzem, hordó, kocsilámpa készítéssel, fémfeldolgozással, vasúti kocsik, majd a két háború között gépjármű-, a II. világháború alatt repülőgép-karosszériák összeszerelésével foglalkozó gyár, üzem létesült a településen: Lipták-gyár, Kistext, Filtex, az európai hírű Orenstein és Koppel magyarországi leányvállalata stb.
Cséry Lajos, akinek Szent Lőrinc pusztán, a mai Pestszentimre szomszédságában 2600 holdas birtoka volt, még az 1800-as évek végén szerződést kötött a fővárossal a hulladék elszállítására. A Nagykőrösi út mentén kialakított egy szemétfeldolgozó telepet, ahol válogatták, osztályozták a hulladékot, szabadalmaztatott egy komposztálási eljárást, melynek segítségével az elporladt, elhumuszosodott szemétből adalékanyagok hozzáadásával szerves trágyát állítottak elő. Amikor csődbe ment, a terület a főváros kezelésébe került. A feldolgozó telepet megszüntették, és a terület Pestszentimrével szomszédos részére hordták évtizedeken keresztül a főváros szemetét. Ez a több millió köbméter anyag mintegy másfél kilométer hosszúságban, 100-800 méter szélességben, 20-25 méter magasságban hegyként halmozódott fel, melynek rekultivációja napjaink feladata maradt.

Szentlőrinc a XX. század első éveiben is intenzíven növekedett. Az Üllői úton közlekedő személy és teherszállításra is alkalmas keskenyvágányú vasutat 1900-ban villamosították. Szemere Miklós országgyűlési képviselő, istállótulajdonos 1902-ben vásárolta meg az egykori Szent Lőrinc pusztai birtok egy részét és a majorsági központot. Krúdy hőse, a sport lelkes támogatója birtokán „lövőház”-at és céllövőpályát létesített. A „lövőház” igényesen felújítva ma cukrászdaként működik. Iskola, óvodák, kápolna épült, temetőt létesítettek. 1910-ben Pestszentlőrinc önálló nagyközséggé alakult, lakosainak száma ekkor 7824 fő volt.
A szomszédos Péteri pusztán is házhely parcellázásba kezdtek a századfordulón, ide elsősorban szegényebb családok költöztek. A Soroksárhoz tartozó település 1904-től viselte a Soroksárpéteri nevet.

Az I. világháború idején a Pestszentlőrinci gyárak, üzemek haditermelésre álltak át. A Lipták gyárban úttörő fejlesztési munka folyt, adatok, fotók erősítik az itt folyó harckocsi, illetve helikopter kísérletek tényét.
A mai Havanna lakótelep helyén az I. világháború befejeződése után a Magyar Lőszergyártó Rt. üresen álló épületeit a Népjóléti Minisztérium az elcsatolt területekről menekülők számára lakásokká alakíttatta át, illetve új lakóházakat is emelt. Ez a zárt, kertes bérlakásos terület volt az Állami telep, mely jelentősen növelte Lőrinc lakosságát.

A két település intenzív fejlődése tovább folytatódott a két világháború között. Pestszentlőrincen 1927-ben négy iskolaépület készült el. Új lakónegyedek, kertváros, katolikus, evangélikus, református és unitárius templomok épültek. Az 1936-ban megyei várossá váló településnek az 1940-es években már 35 000 lakosa volt. Gimnáziumot létesítettek, felépült a vásárcsarnok, megkezdődött a városközpont kialakítása, a repülőtér építése.
1930 januárjában Soroksárpéteri önálló nagyközséggé vált, 1931-ben pedig felvette a Pestszentimre nevet. Több középület, új mozi létesült.

A második világháború miatt a fejlődés megrekedt. Pestszentlőrinc lakóinak egy részét, Pestszentimre teljes lakosságát kitelepítették 1944 végén. A legnagyobb pusztítást a légitámadások, illetve az átvonuló front harcai okozták. Pestszentimre mindkét templomépületét felrobbantották.

Az újjáépítést követően Pestszentlőrincet és Pestszentimrét a főváros XVIII. kerületeként Budapesthez csatolták 1950-ben.
A főváros részeként látványos fejlődés vette kezdetét. A helyreállított ferihegyi repülőtér 1950-től szolgálja a polgári repülést. Megkezdődött a park- és védőerdő telepítés. A Hengermű, a Kőolajipari Gépgyár mellett beindult a termelés a Lőrinci Fonóban, mely az 1960-as években a magyar Pamutfonóipari Vállalat országos központja lett. Az ipari létesítmények, közintézmények mellett lakótelepek épültek. A Lakatos és a Szentlőrinc– korábbi nevén KISZ – felépítése a 60-as évek lakásínségét enyhítette. A 70-es években épült fel a bezárt téglagyár területén az új többemeletes szakorvosi rendelőintézet, a sportcsarnok és a könyvtár. Az állami telep helyén a 10 emeletes lakóházakból kialakított Havanna telep emelkedett, melyen a kor szokásaitól eltérően egyidőben készültek el a lakóépületek és a kiszolgáló intézményhálózat (bölcsődék, óvodák, iskolák, élelmiszerboltok). Az Üllői úton felépült a posta és az új Városháza épülete. A 80-as évek végén kezdődött két újabb, igényes kivitelezésben készülő lakónegyed kiépítése, melyek a rendszerváltozás idején a tulajdonviszonyok tisztázatlansága miatt részben befejezetlenek maradtak, sorsuk azonban napjainkban rendeződik.
1990-es évek elején a két egykor magyar, 1956-tól szovjet laktanyából kivonultak a csapatok. Az elmúlt két évtizedben a korábban meghatározó gyárak többsége megszűnt, a foghíjakon, a település szélén társasházak és lakóparkok épülnek.

Az önkormányzat tervei között szerepel az új városközpont kialakítása Pestszentlőrincen és Pestszentimrén is. Ennek eredményeként már látható az új, az EU szabványoknak is eleget tevő vásárcsarnok, s a környezetében épülő lakások. Az imrei városközpont részét képezi majd a kihelyezett polgármesteri hivatal s az új szakorvosi rendelőintézet.

Forrás: Heilauf Zsuzsa - XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pestszentlőrinc – Pestszentimre

Lőrinc és Imre testvérek – itt mi mindannyian egy „igaztestvéri” közösség tagjai vagyunk. Itt mi mindannyian egy családot alkotunk, amelynek tagjai persze külön-külön is működnek, dolgoznak és élnek, ugyanakkor "családként" ugyanazokkal a dolgokkal szembesülünk nap mint nap, ugyanazokkal a gondokkal küszködünk nap mint nap, és persze ugyanazokat az örömöket éljük meg minden pillanatban.

Távol a belvárostól, közel egymáshoz

Mi másképp élünk, mint a fővárosiak zöme.

Nekünk a zöld nem kirándulóhely, nekünk a nyugalom nem azt jelenti, hogy a Fókusz közben zavartalanul olvashatjuk a bulvársajtót, nekünk a szomszéd nem kikerülhetetlen akadály...

Hiszünk a lokálpatriotizmusban, az odafigyelésben, a törődésben.

Hisszük, hogy nem a nagy szavak a fontosak, hanem az apró tettek.

Hisszük, hogy akkor nőhetünk a legnagyobbra, ha legkisebb dolgokat tesszük rendbe.

Mi az őszinte, a nyílt, az újszerű, a gyökerekbe kapaszkodó, mindig az újat és a jobbat kereső városvezetésben hiszünk.

Amilyen a városvezetés, olyan a város is... – mi ilyen politizálás szerint felépülő XVIII. kerületet álmodunk magunknak.

Büszkeség és felelősség

Együtt teremthetünk megóvott zöld környezetet, valóban biztonságot adó közbiztonságot, értékekkel teli kultúrális életet, szabadtéri rendezvényekkel tarkított közösségi együttléteket, olyan kerületrészt, amire büszkék lehetünk, olyan kerületrészt, ami büszke azokra, akik most felelnek érte, és akik azt kapták örökül, hogy feleljenek érte.

Várjuk Önöket!

"Nekünk a szülőföld iránt érzett szeretet a legnagyobb ajándék, amit átnyújthatok.

Innen jöttünk, itt vagyunk, és itt akarunk élni a későbbiekben is.

Abban az örökségben hiszünk, amit a szülők, a nagyszülők, dédszülők felhalmoztak.

Hogy ez a piciny, bensőséges, családias, de sokszor kegyvesztett település megtarthatta büszkeségét, az elsősorban azoknak köszönhető, akik hitükkel, lojalitásukkal, elkötelezettségükkel kiharcolták, hogy mindig önálló és a jövőben hívő életet éljen. Olyan életet, amely a valódi közösség hívószavai hívtak életre: a testvériség, a szomszédság, a közös értékek, a közös gondolkodás, a közös akarat, a közös siker és a közös kudarc.

Nem hisszük, hogy van erősebb és teltebb érzés annál, mint amikor az ember számbaveszi életét, és arra jut: a családja mellett annak a közösségnek is bőven adott, amelyből kinőtt.

Az igazi nagyság ebben rejtezik, és ez adhat nekünk is erőt és kitartást.

Meghálálni mindent, amit kaptunk, és hozzárakni mindazt, amit tudunk.

Ez az igazi lokálpatriotizmus, ez az igazi innováció."

...mert sohase felejtsük: a jövő a Föld legöregebb találmánya.

Hír naptár

« Július 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Csatlakozz közösségünkhöz