MeghívópdfMH0430rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0430rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0430rk_KT.pdf

 

Napirendi pont:

1. Bírósági ülnökök megválasztása (34/Z)

 

Zárt ülés!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMh0425rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0425rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0425rk_tffb.pdf

 

 

Napirendi pontok

1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2019/20. évi Tao. Pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz

 

TFFB-11pdfTFFB-11.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2. Egyebek

 

MeghívópdfMH0411rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0411rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0411rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Budapest XVIII. kerület Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola területén és a környező utcákban parkoló kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása

 

TFFB-06pdfTF-06.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2. „Hét vezér téren multifunkcionális sportpálya építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-07pdfTF-07.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3."Herrich Károly téren játszótér építése I. ütem" - beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-08pdfTF-08.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Havanna u. 54-62. számú társasházak mellett lévő játszótér felújítási munkálatai" - beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-09pdfTF-09.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester           

 

5 Napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírása

TFFB-10pdfTF-10.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert képviselő       

 

6. Egyebek

 

 

MeghívópdfMH1213.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1213_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1213_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről (200.)pdfKT-200.pdf

 rendkívüli eljárással!

KT-200kieg1 pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

KT-200kieg2pdfKT-200kieg2.pdf

KT-200kieg3pdfKT-200kieg3.pdf

KT-200kieg4pdfKT-200kieg4.pdf

KT-200kieg5 pdfKT-200kieg5.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (201.)pdfKT-201.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terv) (195.)pdfKT-195.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


4. A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve (202.)pdfKT-202.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2019. január 1. és 2019. december 31. között (187.)pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

6. "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása (198.)pdfKT-198.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése" építés Beruházási alapokmányának elfogadása (196.)pdfKT-196.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. "Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása" építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (199.)pdfKT-199.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. Földhasználati szerződés jóváhagyása a Budapest, XVIII. kerület 147759/11 hrsz.-ú, természetben a Kappel Emília utca 3. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan (203.)pdfKT-203.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 

 

10. Nyilatkozat kiadása a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Zrt. részére vegyszeradagoló csere, medencetisztítási berendezések korszerűsítéséhez (191.)pdfKT-191.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére (193.)pdfKT-193.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. A Budapest XVIII. kerület Gyömrői út 91. szám alatti (154443 hrsz.-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása (205.)pdfKT-205.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII. kerület József Attila tér 7/C. I. em. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (188.)pdfKT-188.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 14Döntés pályázattal kapcsolatban (197.)pdfKT-197.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 15. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása (189.)pdfKT-189.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1184 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez (206.)pdfKT-206.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata (204/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Döntés az 1182 Budapest, Üllői út 637. fsz. 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájáruló nyilatkozat

megadásáról (190/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19. A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok (194/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (192.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

21Interpellációk

Int01: Petrovai László interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez: "Lőrinci Sportcsarnok sportburkolata” (Int01)pdfInt-01.pdf

  

 22. Kérdések

 

 23. Tájékoztatók, bejelentések

 - Polgármesteri tájékoztatópdfpolg_beszamolo.pdf

 

Sürgősségi napirendek:

 

S1. Kőrös Péter önkormányzati képviselő sürgősségi előterjesztése (207.)pdfS1-207.pdf

Előterjesztős: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

S2. Csatlakozás a dohányboltok működésével kapcsolatos jogszabály-módosítás kezdeményezéséhez (208.)pdfS2-208.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. Lőrinci Sportcsarnok névváltoztatása (209.)pdfS3-209.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S4. Utcák térítésmentes tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés (210.)pdfS4-210.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

 

MeghívópdfMH1212_tffb.pdf

Határozat-kívonatpdfHK1212.pdf

JegyzőkönyvpdfJk1212_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

 

KT-200pdfKT-200.pdf

KT-200kieg1 pdfKT-200kieg1.pdf

KT-200kieg2 pdfKT-200kieg2.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terve

KT-195pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve

KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. "Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása" Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-198pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármeste

 

5. "Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-196pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. "Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása" építés Beruházási Alapokmányának elfogadása 

KT-199pdfKT-199.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Döntés pályázattal kapcsolatban

KT-197pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1183 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez

KT-206pdfKT-206.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármeste

 

9. "Tátrafüred tér parkoló és útburkolat felújítás, valamint csapadékvíz elvezetés megoldása" építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-42pdfTF-42.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon

TFFB-41pdfTF-41.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. Kerület Bókay Árpád Általános Iskola épületében Wi-Fi hálózat kiépítéséhez

TFFB-43pdfTF-43.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármeste

 

12. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-44pdfTF-44.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata

KTZ-204 Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Egyebek

 

MeghívópdfMH_tffb1113.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1113_tffb_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1113_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Döntés pályázattal kapcsolatban

 

KT-181pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 2. Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés

KT-157, 157/kieg1, 157/kieg2

pdfKT-157.pdf

pdfKT-157kieg1.pdf

pdfKT-157kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 3. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

TFFB-37pdfTF-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendeletnek a 107. számú szabályozási tervvel kapcsolatos módosításával összefüggésben lefolytatott partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemény és az arra adott válasz elfogadásáról

TFFB-40pdfTF-40.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Budapest XVIII. kerület 154456/2 hrsz.-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Jegenyefasor u. 15/b. sz. alatti közterületen működő hulladékgyűjtő udvar közterület-használati engedélye

TFFB-38pdfTF-38.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. "Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása III. ütem" építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-36pdfTF-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata

TFFB-39pdfTF-39.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

KT-185pdfTaj-01-185.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9. Egyebek

 

 

MeghívópdfMH1115.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1115_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1115_Kt.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1. Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (166.)pdfKT-166.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról (167.)pdfKT-167.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 KT-167kieg1pdfKT167kieg1.pdf

 

3. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val (177.)pdfKT-177.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Jambrik Rudolf tű. ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű. őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnoka

 

4. Adományozási szerződés megkötése a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal (178.)pdfKT-178.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Jánosik István c. r. ezredes, mb. kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

5. Döntés pályázattal kapcsolatban (181.)pdfKT-181.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (2018. szeptember 13-i ülésre kiküldött, 289/2018. (IX. 13.) határozattal elnapolt napirend) (157., 157/kieg1, 157/kieg2)

pdfKT-157.pdf

pdfKT-157kieg1.pdf

pdfKT-157kieg2.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (168.)pdfKT-168.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Az 1188 Bp., Ady E. u. 100. szám alatti ingatlan Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat számára történő térítésmentes használatba adásáról szóló döntés (169.)pdfKT-169.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

KT-169kieg1pdfKT-169kieg1.pdf

 

9. Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest, XVIII. kerület 150228/149 helyrajzi számú, telekingatlan értékesítésére vonatkozóan (170.)pdfKT-170.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

10. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan (171.)pdfKT-171.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

KT-171kieg1pdfKT-171kieg1.pdf

 

11. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról szóló döntés (172.)pdfKT-172.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12. Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése (179.)pdfKT-179.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hörl Kálmán elnök

 

13. Sportrendezvények 2019. (173.)pdfKT-173.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. GESZ vezetői pályázatának elbírálása (174.)pdfKT-174.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

 

15.Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről (182./Z)

Zárt ülés!  rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés közalapítványokkal kapcsolatban (184./Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

 

17. Döntés követelésről lemondásról (180/Z.)

Zárt ülés!  rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója (175.)pdfKT-175.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

 

19. Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtevében meghatározott feladatok végrehajtásáról (176.)pdfKT-176.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

20. Interpellációk

- Int01: Kőrös Péter és Somody László képviselők 2018. szeptember 10-én benyújtott interpellációja Dömötör István alpolgármester felé (Int-01)pdfInt-01.pdf

 

- Int02: Városgazda Nonprofit Zrt. feladat ellátási anomáliái (Int-02)pdfInt-02.pdf

(Kőrös Péter képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

           

- Int03: Fáy utcai fejlesztés sürgősségének oka (Int-03)pdfInt-03.pdf

 (Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 

21. Kérdések

 

- Kerd01: A Péterhalmi-erdő 100 %-os állami tulajdonból, önkormányzati tulajdonba kérése (Kerd-01)pdfKerd-01.pdf

(Makai Tibor képviselő kérdése)

 

 

22. Tájékoztatók, bejelentések

- Taj01: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról (Taj01-185.)pdfTaj-01-185.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

MeghívópdfMH1031rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1031rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1031rk.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1. Egészséges Budapest Program pályázat (163.)pdfKT-163.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Simon Balázs gazdasági igazgató (Egészségügyi Szolgálat)

2. Döntés a „Fáy utca és környéke integrált szociális célú rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban (164.)

pdfKT-164.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft-vel (165.)pdfKT-165.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Stájer István áruházigazgató

4. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMH_tffb1009rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1009rk.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1009rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1. "Ültetvény utca (Dózsa György út - 625. u. közötti szakasz) (142732) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-35pdfTF-35.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

MeghívópdfMH0913.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0913_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0913.pdf

 

Napriendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (151.)pdfKT-151.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 151kieg1 pdfKT-151kieg1.pdf

 151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 151kieg3pdfKT-151-kieg3.pdf

 

2. Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeleteknek a jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (156.)pdfKT-156.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

 

3. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

(142.)pdfKT-142.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (150.)pdfKT-150.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) rendelet módosításáról

(152.)pdfKT-152.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. Döntés a Budapest XVIII. kerület Szemeretelep területén, a Korpona utca – Pöstyén tér – Érsekújvár utca mentén lévő lakóterület – Krasznahorka utca – Nagy-Burma vasútvonal által határolt területet érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről

(153.)pdfKT-153.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Piros Iskola Alapítvány kérelme (159.)pdfKT-159.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

8. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan (160.)pdfKT-160.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 160kieg1pdfKT-160kieg1.pdf

 

9. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása (155.)pdfKT-155.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

155kieg1pdfKT-155kieg1.pdf

 

 

10. A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlan és az azon épülő rekortán pálya térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére (154.)pdfKT-154.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (157.)pdfKT-157.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

157kieg1pdfKT-157kieg1.pdf

 

12. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosítása (144.)pdfKT-144.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához (148.)pdfKT-148.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona Érdekképviseleti Fórumába delegáltak megválasztása (149/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15. Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából (158/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (146/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17. Döntés részletfizetés engedélyezéséről (147/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése (161/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről (145/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. A Budapest, XVIII. kerület 150743 hrsz-ú, természetben a 1181 Budapest, Batthyányi u. 78. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal (141/Z.)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése (139.)pdfKT-139.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: dr. Jánosik István c.r. ezredes, BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Bucsek Gábor rendőrfőkapitány r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos

 

22. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója (140.)pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: dr. Jánosik István c.r. ezredes, megbízott kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

23. Interpellációk

 

24. Kérdések

 

25. Tájékoztatók, bejelentések

  • Taj01: Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2018. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokról (143.)pdfTaj-01-143.pdf

          Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi előterjesztés:

 

S1. Döntés a Városinfó 18 Nonprofit Kft. "v.a." végelszámolásának befejezéséről (162.)pdfS1-162.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Dalos Zoltán végelszámoló

 

 

 

Hír naptár

« Március 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Csatlakozz közösségünkhöz