MeghívópdfMH0118rk_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0118rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0118rk.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (1.)pdfKT-1.pdf

 

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2. A Városinfó 18 Nonprofit Kft. pénzügyi, gazdasági működésének ellenőrzése (2.)pdfKT-2.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel önkormányzati képviselő

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

 

3. Döntés a Magyar Kézilabda Szövetség pályázatán való önkormányzati részvételről (3.)pdfKT-3.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4. Szolidaritás vállalása az Európai Unió kisebbségvédelmi kezdeményezésével (4.)pdfKT-4.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Vélemény nyilvánítása a bevándorlás-szervező irodákkal kapcsolatban (5.)pdfKT-5.pdf

Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető

 

6. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMH0117rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0117rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0117rk.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1,  Tájékoztató Budapest Főváros XVIII. kerület teljes területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat munkaközi anyagáról

TFFB-1pdfTF-1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Városépítész Bt., Aczél Gábor tervező

 

2, Egyebek

 

 

 

Meghívó pdfmeghívó.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1220_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

 1. A Városinfo 18 Nonprofit Kft. pénzügyi, gazdasági működésének ellenőrzése

(228.) pdfKT-228.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel önkormányzati képviselő

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

 

2. Tájékoztatók, bejelentések

 

MeghívópdfMH1214rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1214rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1214rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1, A Budapest XVIII. kerület (150228/84) hrsz.-ú közterület (Margó Tivadar u.) egy részének használata autótárolás céljából

 TFFB-49pdfTF-49.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, „Budapest XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása

KT-S2/227pdfS2-227.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyag: 

 H1, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére a KEHOP-5.2.11 „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokhoz

 

H1-50pdfH1-50.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

MeghívópdfMH1214_KT.pdf

Határozat-kivonat (AN)pdfHK1214_KT_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1214_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

 1. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről (220.)

rendkívüli eljárással!pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

220kieg1 pdfKT-220kieg1.pdf

220kieg2pdf220kieg2.pdf

220kieg3pdf220kieg3.pdf

220kieg4pdf220kieg4.pdf

 

 2. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról  (215.)pdfKT-215.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 3. A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve (224.)pdfKT-224.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4 .Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel (216.)pdfKT-216.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

216kieg1 pdfKT-216kieg1.pdf

216kieg2pdfKT-216kieg2.pdf

 

5. Döntés pályázattal kapcsolatosan (221.)pdfKT-221.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


6. Döntés a Budapest, XVIII. Kerület 155150 hrsz.-ú, Teleki utca 4. szám alatti ingatlan egy részének használatára kötött Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (208.)pdfKT-208.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 208kieg1pdfKT-208kieg1.pdf

 

7. Döntés a Budapest XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban (223.)pdfKT-223.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Konzorciumi megállapodás megkötése a Nemzeti Sportközpontokkal általános iskolák bővítése tárgyában (222.)pdfKT-222.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9. A Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata (212.)pdfKT-212.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

10. Sportrendezvények 2018. (217.)pdfKT-217.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Döntés a Tébláb Művészeti Alapítvány támogatásával kapcsolatban  (214.)pdfKT-214.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Vörös Árpád elnök

 

12. Döntés a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretéből  (218/Z.) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: dr. Heilauf Zsuzsanna, Császár Bíró Lilla, Varga Ferenc

 

 218/Z-kieg1

 

13. A 2018. évi helyi kitüntetési javaslatok  (219/Z.) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. Döntés a HELIX Kertészet üzemeltetőjével korábban megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, illetve a terület vagyonkezelésbe adásáról (211/Z.) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

211/Zkieg1 

 

15. Döntés a 1181 Budapest, Hengersor u. 55. fszt. 5. szám alatti lakás bővítéséről (210/Z) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

(213./Z) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  (209.)pdfKT-209_AN.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

18. Interpellációk 

- Int-01: ”Milyen ajándékot kap még a kerület Öntől?” (Kőrös Péter képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)pdfInt-01.pdf

- Int-02: „Alkalmas-e feladatai ellátásra Galgóczy Zolán? (Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)pdfInt-02.pdf

- Int-03: „Fiatalok18” (Somody László képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)pdfInt-03.pdf          Int-03valaszpdfInt-03valasz.pdf

- Int-04: „Kalendárium” (Mérő Péter képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)pdfInt-04.pdf

- Int-05: „Mit és milyen indokból tilt be a kerületben” (Kőrös Péter képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)pdfInt-05.pdf

 

 19. Kérdések

 

20. Tájékoztatók, bejelentések

-Taj01:Tájékoztatás a Képviselő-testület 292/2017. (IX.12.) számú határozatával kapcsolatos vizsgálat eredményéről (Taj01-225.)pdfTaj01-225.pdf

            Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST KÖVETŐEN, 18.00 ÓRAI KEZDETTEL KÖZMEGHALLGATÁS MEGTARTÁSÁRA KERÜL SOR, MELYNEK FŐ TÉMÁJA "IDŐSGONDOZÁS A KERÜLETBEN".

 

Bizottsági határozatok (ZÁRT)

 

Sürgősségi előterjesztések:

 

S1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás (226.)pdfS1-226.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

S2. „Budapest XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása (S2/227)pdfS2-227.pdf

 

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

 

 

MeghívópdfMH1206_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1206_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1206_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

KT-220pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-220kieg1.pdf

 

2, A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve

KT-224pdfKT-224.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3, Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel

KT-216pdfKT-216.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-221pdfKT-221.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés a Budapest XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban

KT-223pdfKT-223.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

6, Döntés Budapest XVIII. kerület, Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv partnerségi egyeztetése keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról (72/B. számú szabályozási terv)

TFFB-46pdfTF-46.pdf        

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7, Döntés a HELIX Kertészet üzemeltetőjével korábban megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, illetve a terület vagyonkezelésbe adásáról

KT-211/Z        Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8, Tájékoztatás a Képviselő-testületi 292/2017. (IX.12.) számú határozatával kapcsolatos vizsgálat eredményéről

Taj01-225pdfTaj01-225.pdf

 Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, Egyebek

 

 

H1.) „Gyöngyvirág u. 49-51. sz. 154684 hrsz. alatti többlakásos lakóépület felújítása” Beruházási alapokmány elfogadása TFFB-47

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfH1_TFFB-47.pdf

 

H2.) „Kerekerdő óvoda fűtéskorszerűstés munkái” építés Beruházási alapokmányának elfogadása TFFB-48

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 pdfH2_TFFB-48.pdf

 

MeghívópdfMH1127rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1127rk_tffb.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1127rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, „Csörgőfa utca parkoló felújítása és csapadékvíz elvezetés megoldása hrsz(145201/28)” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-46pdfTF-46.pdf        

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

                              

2, Egyebek

 

 

MeghívópdfMH1116_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1116_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1116_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(196.) pdfKT-196.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 196kieg1pdfKT-196kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (a Csévéző utca - Bélatelepi út fejlesztésével érintett terület vonatkozásában) (181.)pdfKT-181.pdf         

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  (182.)pdfKT-182.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

182kieg1pdfKT-182kieg1.pdf 

 182kieg2pdfKT-182kieg2.pdf

 

4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról

(199.)pdfKT-199.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2018. január 1. és 2018. december 31. között  (183.)pdfKT-183.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád kapitányságvezető-BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

KT-183kieg1pdfKT-183kieg1.pdf

 

6. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val (184.)pdfKT-184.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tű. ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű. őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnoka

 

7.  Jobbágyi-Homolya Jenőné eltemettetése (200.)pdfKT-200.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről (185.)pdfKT-185.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban  (201.)pdfKT-201.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

KT-201kieg1pdfKT-201kieg1.pdf

 

10. Döntés Használati megállapodás aláírásáról a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel

 (202.)pdfKT-202.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 202kieg1pdfKT-202kieg1.pdf

 

11. A Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódó döntés meghozatala (186.)pdfKT-186.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella

 186kieg1pdfKT-186kieg1.pdf

 

12. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásával kapcsolatos 283/2017. (IX.12) számú határozat módosítása  (187.)pdfKT-187.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. A Budapest XVIII. Kerület Nemes utca 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás gázdíjának elszámolása  (203.)pdfKT-203.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Döntés a Pestszentimrei Sportkörrel kötött Együttműködési szerződés módosításáról (188.)pdfKT-188.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodás jóváhagyása a Budapest XVIII. Kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz kapcsolódóan (204.)pdfKT-204.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása (189.)pdfKT-189.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

17. TAO támogatások átláthatóvá tétele (198.)pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

18. Budapest, XVIII. Kerület 145973 hrsz.-ú, természetben 1182 Budapest, Üllői út 807. szám alatt található, 142.643 m2 nagyságú, kivett udvar és bázisállomással kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal (205./Z) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

(A napirendet a Képviselő-testület a 310/2017. (XI.16.) sz. határozata szerint nyílt ülésen tárgyalta.) 

205pdfKT-205.pdf

205kieg1pdfKT-205kieg1.pdf

 

19. Döntés a Budapest, XVIII. Ker. Üllői út 641. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról (190./Z)  Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20.Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról  (206./Z)  Zárt ülés! 

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlan értékesítésére vonatkozóan (191/Z)  Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása  (193/Z)       Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója (195.)pdfKT-195.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

 

24. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2016. évi    beszámolója  (192.)pdfKT-192.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. Interpellációk

    Int-01: Kormányzati egyeztetés a közterületi reklámhordozókról (Kőrös Péter interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)pdfInt-01.pdf

 

-         Int-02:  Régi-új dohánybolt a Gloriett lakótelepen (Fehér Gábor interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)pdfInt-02.pdf

   Int-02valaszpdfInt-02valasz.pdf

 

26. Kérdések

 

27. Tájékoztatók, bejelentések

-          Taj01: Tájékoztató alapítványok által szervezett 2017. évi nyári életmód táborokról  (194. )pdfKT-194.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

-          Taj02: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról (197.)pdfTaj02-197.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester 

 

Sürgősségi napirend:

S1-207: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról döntéspdfS1-207.pdf

MeghívópdfMH1113_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1102rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1102rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (a Csévéző utca - Bélatelepi út fejlesztésével érintett terület vonatkozásában)

KT-181   pdfKT-181.pdf       

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról

KT-199pdfKT-199.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről

KT-185pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban

KT-201pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

5, Döntés Budapest XVIII. kerület, Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv partnerségi egyeztetése keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról (72/B. számú szabályozási terv)

TFFB-43pdfTF-43.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, „Kondor Béla sétány környezetrendezése I. ütem (HRSZ.: 151126/56 és 151126/57)” módosított Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-44pdfTF-44.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7, „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” módosított építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-45pdfTF-45.pdf

 Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8,  Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

Taj02-197pdfTaj02-197.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9, Egyebek

 

 

MeghívópdfMH1102rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, „Mocorgó Óvoda tornaszobával történő bővítése” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

TFFB-42pdfTF-42.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Egyebek

 

Hír naptár

« November 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Csatlakozz közösségünkhöz