Meghívó pdfMH0509.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0509.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0509.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
KT-82 pdfKt-82.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-99 pdfKt-99.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

3, Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-92 pdfKt-92.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
KT-71 pdfKt-71.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5, Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest XVIII. kerület Alacskai út-Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt területre
KT-70 pdfKt-70.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6, Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-76 pdfKt-76.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7, Döntés szabályozási terv elkészítéséhez szükséges eljárások megindításáról
KT-77 pdfKt-77.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8, Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal
KT-88 pdfKt-88.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Intézményvezetője

9, Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről
KT-61 pdfKt-61.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10, Döntés a „Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása” című pályázat benyújtásáról
KT-74 pdfKt-74.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

74kieg1 pdfKt-74kieg1.pdf

11, Döntés a „Gyöngyszem Óvoda fejlesztése” és „Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése” című pályázatok benyújtásáról
KT-80 pdfKt-80.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12, Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról
KT-67 pdfKt-67.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13, Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner
KT-68 pdfKt-68.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

14, „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása
KT-75 pdfKt-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15, „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása
KT- 93 pdfKt-93.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

16, Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
KT-58 pdfKt-58.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője

17, Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz. alatti közterületen lévő vendéglátóegység közterület-használata
TFFB-6 pdfTF-6.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester

18, „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-7 pdfTF-7.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

19, „Kaszás utca 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betárazó kapacitású tüzivíztározó műtárgy építése”módosított beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-8 pdfTF-8.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

20, Attila utca 1. melletti szelektív gyűjtő sziget megszüntetése
TFFB-9 pdfTF-9.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21, Komposztáló Program 2016.
TFFB-10 pdfTF-10.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22, Szelektív gyűjtő sziget megszüntetése
TFFB-11 pdfTF-11.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23, „Pestszentimrei Közösségi Ház épületében könyvtár létesítése”
TFFB-12 pdfTF-12.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

24, „Városház u. 16. polgármesteri hivatali épület tetőfelújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-13 pdfTF-13.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

25, „Nemes utca 22. Termelői Piac helyének kialakítása beruházási alapokmányának elfogadása”
TFFB-14 pdfTF-14.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

26, Egyebek

 

MeghívópdfMH0512.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat-ANpdfHK0512_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0512.pdf

Zárt Jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
82. rendkívüli eljárással!pdfKt-82.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

 82kieg1pdfKt-82kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 99. rendkívüli eljárással!pdfKt-99.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

99kieg1pdfKt-99kieg1.pdf

99kieg2pdfKt-99kieg2.pdf

99kieg3pdfKt-99kieg3.pdf

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
92. rendkívüli eljárással!pdfKt-92.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
69. rendkívüli eljárással!pdfKt-69.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 71. rendkívüli eljárással!pdfKt-71.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt területre
70. rendkívüli eljárással!pdfKt-70.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Kt-70kieg1pdfKt-70kieg1.pdf

7. Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
76. rendkívüli eljárással!pdfKt-76.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kt-76kieg1pdfKt-76kieg1.pdf

8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
96. rendkívüli eljárással!pdfKt-96.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 96kieg1pdfKt-96kieg1.pdf

96kieg2pdfKt-96kieg2.pdf

9. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2015. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
97. rendkívüli eljárással pdfKt-97.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Jankó Zoltán könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 97kieg1pdfKt-97kieg1.pdf

97kieg2pdfKt-97kieg2.pdf

10. A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a”-nál végelszámoló visszahívása, új végelszámoló megválasztása
84. rendkívüli eljárással!pdfKt-84.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Döntés szabályozási terv elkészítéséhez szükséges eljárások megindításáról
77. rendkívüli eljárással!pdfKt-77.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása
86. rendkívüli eljárással!pdfKt-86.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

13. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése
51.pdfKt-51.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Minyóczki Árpád r. alezredes-BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Bucsek Gábor rendőrfőkapitány, r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos

 

14. Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal
88. rendkívüli eljárással!pdfKt-88.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezetője

 

15. Heim Pál Gyermekkórház szolgálati gépjármű támogatása
85. rendkívüli eljárással!pdfKt-85.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Palócz Norbert Heim Pál Gyermekkórház gazdasági igazgatója

 

16. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
73. rendkívüli eljárással!pdfKt-73.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető - a Kft. jelenlegi igazgatója, dr. Maitz László - a Kft. volt ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

73kieg1pdfKt-73kieg1.pdf

 

17. Együttműködési megállapodás megkötése a MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezettel 79. rendkívüli eljárással!pdfKt-79.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Bíró Csaba, Szoboszlai Zoltán – MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezet képviselői

 

18. A Budapest XVIII. kerület Baross utca 40-42. szám alatti (150447 hrsz.-ú) társasház közös költség ügye
60.pdfKt-60.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása
52. rendkívüli eljárással!pdfKt-52.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 52kieg1pdfKt-52kieg1.pdf

52kieg2pdfKt-52kieg2.pdf

20. Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről
61. rendkívüli eljárással!pdfKt-61.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Döntés a "Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása" című pályázat benyújtásáról
74. rendkívüli eljárással!pdfKt-74.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

74kieg1pdfKt-74kieg1.pdf

 

22. Döntés a "Gyöngyszem Óvoda fejlesztése" és "Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése" című pályázatok benyújtásáról
80. rendkívüli eljárással!pdfKt-80.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

23. Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról
67. rendkívüli eljárással!pdfKt-67.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

24. Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner
68. rendkívüli eljárással!pdfKt-68.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött szerződések módosítása
78.pdfKt-78.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26. Alapítványok nyári életmód tábor pályázatainak értékelése
63. rendkívüli eljárással!pdfKt-63.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. Háziorvosi feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés felmondása
53. rendkívüli eljárással!pdfKt-53.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

28. 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés
65. rendkívüli eljárással!pdfKt-65.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

29. Nyári napközis táborral kapcsolatos döntések
87. rendkívüli eljárással!pdfKt-87.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető

 

30. A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása
94. rendkívüli eljárással!

pdfKt-94_1resz.pdf

pdfKt-94_2resz.pdf

pdfKt-94_3resz.pdf

 


Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Tarjányi Béláné könyvvizsgáló

 

31. A Városinfó18 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
95. rendkívüli eljárással!pdfKt-95.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

 

32. PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala
89. rendkívüli eljárással!pdfKt-89.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán ügyvezető igazgató

 

33. A Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány köznevelési szerződésének módosítása
64. rendkívüli eljárással!pdfKt-64.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Tóthné Kővári Csilla - kuratórium elnöke, Kékesi Szilvia - kuratórium titkára

 

34. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához
100. rendkívüli eljárással!pdfKt-100.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Hományi Tamás Márton KLIK Budapesti XVIII. kerületi tankerülete igazgató, Banyár László vezérigazgató

 

35. „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása
75. rendkívüli eljárással!pdfKt-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

36. „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása
93. rendkívüli eljárással!pdfKt-93.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

37. Kiemelt prioritás a Havanna-lakótelep fejlesztése
72.pdfKt-72.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

38. Lakossági csatorna rákötések támogatása
101.pdfKt-101.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

39. Csatornahálózat részleges felülvizsgálata
90.pdfKt-90.pdf
Előterjesztő: Petrovai László képviselő

 

40. Javaslat köztársasági elnöki kitüntetés adományozására
98/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

41. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
55/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

42. Helyi kitüntetés adományozása
91/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43. Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről
66/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44. Szakmai kitüntetés adományozása
83/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

45. Követelésről lemondás - kamattartozás elengedése
54/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

46. A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2015. évi működésről
56. rendkívüli eljárással!pdfKt-56.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

47. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója
57. rendkívüli eljárással!pdfKt-57.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Minyóczki Árpád. r. alezredes – BRFK XVIII. kerületi kapitányságvezető

 

48. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
58. rendkívüli eljárással!pdfKt-58.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője

 

49. Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról
59. rendkívüli eljárással!pdfKt-59.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Jambrik Rudolf tü. Ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. őrnagy – XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

 59kieg1pdfKt-59kieg1.pdf

50. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2015. évről
81. rendkívüli eljárással!pdfKt-81.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

51. Interpellációk
- Int-1: Folyékonyhulladék-leeresztés a Péterhalmi-erdőbenpdfInt-01.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

Int-01válaszpdfInt-01valasz.pdf

- Int-2: Állatvédelmi járőrszolgálat létrehozásapdfInt-02.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

Int-2válaszpdfInt-02valasz.pdf

- Int-3.: Kerti zöldulladékok összegyűjtésepdfInt-03.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja Dömötör István alpolgármesterhez)

- Int-4.: XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének törvényességepdfInt-04.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)

Int-04válaszpdfInt-04valasz.pdf

- Int-5.: Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott önkormányzati támogatáspdfInt-05.pdf

(Ferencz István képviselő interpellációja Szarvas Attila alpolgármesterhez)

Int-05válaszpdfInt-05valasz.pdf

- Int-6.:Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal honlapjapdfInt-06.pdf

(Petrovai László interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)

Int-06válaszpdfInt-06valasz.pdf

- Int-07.: Miért cenzúráz a Városkép újság?pdfInt-07.pdf
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

Int-07válaszpdfInt-07valasz.pdf

- Int-08.: Strandlabdarúgó pálya átépítés extrákkal?pdfInt-08.pdf
(Kőrös Péter képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

Int-08válaszpdfInt-08valasz.pdf

 

52. Kérdések

 

53. Tájékoztatók, bejelentések

- Taj-01: Tájékoztató a 2015-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről
62.pdfTaj-01_62.pdf
Készítette: Dömötör István alpolgármester

 - Taj-02 Tájékoztató a polgármester és a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2015. év III. és IV. negyedévében
103.pdfTaj-02_103.pdf

- Polgármesteri tájékoztató

pdfTaj-03.pdf

Készítette: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi napirend:

S1-102:

S1. PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása

102.pdfS1-102.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

S1-102kieg1.pdfS1-102kieg1.pdf

 

S2. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról a nyári szünidő alatt a napközis tábor időszakán kívül

104.pdfS2-104.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

S3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – belterületi utak, járdák felújítása
S3-105.pdfS3-105.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása – Pestszentlőrinci Csemete Óvoda kapacitásbővítése
S4-106.pdfS4-106.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S5. Pestszentimrei Sportkör 2016/17. évi Tao. pályázatához kapcsolódó döntések
S5-107.pdfS5-107.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

MeghívópdfMH0329_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0329rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0329rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel
KT-46.pdfKt-46.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2, „Martinovics tér 11-12. szám alatti Vadvirág Tagóvoda emeletráépítéssel történő bővítése - tornaszoba kialakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
KT-48.pdfKt-48.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, PLER Kézilabdasport Kft. 2016/17. évi Tao. pályázata
KT-49.pdfKt-49.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Döntés Büszkeségpont elnevezésű pályázat megvalósításáról
KT-50.pdfKt-50.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

5, Egyebek

MeghívópdfMH0329rk.pdf

Határozat-kivonat (adatok nélküli)pdfHK0329rkadatoknelkuli.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

JegyzőkönyvpdfJK0329rk_kt.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1, „Martinovics tér 11-12. szám alatti Vadvirág Tagóvoda emeletráépítéssel történő bővítése - tornaszoba kialakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
48. rendkívüli eljárással!pdfKt-48.pdf
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2, Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel
46. rendkívüli eljárással!pdfKt-46.pdf
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, PLER Kézilabdasport Kft. 2016/17. évi Tao. pályázata
49. rendkívüli eljárással!pdfKt-49.pdf
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Döntés Büszkeségpont elnevezésű pályázat megvalósításáról
50. rendkívüli eljárással!pdfKt-50.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

5. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
47/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

6, Kérdések

 

7, Tájékoztatók, bejelentések

MeghívópdfMH0223.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0223.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0223.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-15.pdfKt-15.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

2, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
KT-01.pdfKt-01.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-01kieg1pdfKt-01kieg1.pdf

Kt-01kieg2pdfKt-01kieg2.pdf

Kt-01kieg3pdfKt-01kieg3.pdf

Kt-01kieg4pdfKt-01kieg4.pdf

 

3, A helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
KT-9.pdfKt-09.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
KT-34.pdfKt-34.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5, Határozatlan idejű bérleti szerződés kötése a Fővárosi Vízművek Zrt-vel térfigyelő kamerák antennái elhelyezése érdekében
KT-5.pdfKt-05.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

6, Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
KT-31.pdfKt-31.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila alpolgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

7, ELENA (European Local Energy Assistance) programon való részvétellel kapcsolatos döntés
KT-10. pdfKt-10.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8, Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekthez történő csatlakozásról
KT-32.pdfKt-32.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9, Kerületi Sportszervezetek 2015/2016. évi TAO pályázataival kapcsolatos képviselő-testületi határozatok módosítása
KT-26. pdfKt-26.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10, „Otthon Melege Program” keretében társasházak/lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról pályázat elbírálása
TFFB-4.pdfTF-4.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

11, „Bókay-kert meglévő BMX versenypálya felújítása és gördeszkapálya építése” építési beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-3.pdfTF-3.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12, „Zöld Liget Óvoda tornaszoba és külső foglalkoztatók kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-5.pdfTF-5.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

TF-5kieg1pdfTF-05kieg1.pdf

 

13, Egyebek

 

Képviselő-testület 2016. február 25-i 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó

 pdfMH0225.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat-AN

pdfHK0225_

 

Jegyzőkönyv

 pdfjkv0225.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
15. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-15.pdf

 Kt-15kieg1pdfKt-15kieg1.pdf

 Kt-15kieg2pdfKt-15kieg2.pdf

2, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-01.pdf

Kt-1kieg1pdfKt-01kieg1.pdf

Kt-1kieg2pdfKt-01kieg2.pdf

Kt-1kieg3pdfKt-01kieg3.pdf

Kt-1kieg4pdfKt-01kieg4.pdf

Kt-1kieg5pdfKt-01kieg5.pdf

3, Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-02.pdf

 

4, Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
13. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-13.pdf

 

5, Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjairól szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
14. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-14.pdf

 

6, Rendeletalkotás a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
8. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-08.pdf

 

7, A helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
9. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-09.pdf

 

8, Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
34. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-34.pdf

 

9, Határozatlan idejű bérleti szerződés kötése a Fővárosi Vízművek Zrt-vel térfigyelő kamerák antennái elhelyezése érdekében
5. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-05.pdf

 

10, A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Befektetési szabályzatának elfogadása
39. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-39.pdf

 pdfKt-39kieg1.pdf

pdfKt-39kieg2.pdf

 

11, Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pestszentimrei fiókja részére
23. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-23.pdf

 

12, Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2015. évi döntésekről
3. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-03.pdf

 

13, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziummal kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása
6. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-06.pdf

 

14, Budapest, XVIII. kerület Havanna lakótelepen lévő 151126/48 hrsz.-ú ingatlan telekfelosztása következtében kialakult 151126/58 hrsz.-ú 2299 m2 nagyságú földrészlet értékesítésére vonatkozó döntéshozatal
25. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-25.pdf

 

15, Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása
24. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-24.pdf

 

16, Döntés a Bp. XVIII. kerület 149685/0/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott, 1188 Budapest, Wlassics Gyula u. 110. fszt. 6. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatosan
12. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-12.pdf

 

17, Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
31. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila alpolgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-31.pdf

 

18, Döntés feladatellátási szerződés megkötéséről a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
11. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-11.pdf

 pdfKt-11kieg1.pdf

pdfKt-11kieg2.pdf

 

19, A „Budapesti Nemzetközi Repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen” című pályázattal kapcsolatos döntés
35. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-35.pdf

 

20, ELENA (European Local Energy Assistance) programon való részvétellel kapcsolatos döntés
10. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-10.pdf

 

21, Döntés a „Szintemelő, Matematika Tehetséggondozással Pestszentlőrinc-Pestszentimre Jövőjéért Alapítvány” (rövidített neve: „Szintemelő Alapítvány”) névhasználatának engedélyezése tárgyában
4. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-04.pdf

 

22, A PLER Kézilabda Sport Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása, a Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódóan önrész biztosítása
38. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán Máté, Kissné Baumann Gizella

pdfKt-38.pdf

 

23, OVI-FOCI Program című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
37. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-37.pdf

 

24, Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekthez történő csatlakozásról
32. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-32.pdf

 pdfKt-32kieg1.pdf

 

25, Kerületi Sportszervezetek 2015/2016. évi TAO pályázataival kapcsolatos képviselő-testületi határozatok módosítása
26. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-26.pdf

 

26, A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda kijelölése az ELTE óvodapedagógus hallgatóinak gyakorlati oktatása céljából
20. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Horváthné Kapocsi Anikó Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda vezetője

pdfKt-20.pdf

 

27, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítása
36. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKt-36.pdf

 

28, Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a Tehetséges Muzsikusokért támogatása
16.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-16.pdf

 

29, Támogatási keretmegállapodás módosítása
29. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKt-29.pdf

 29.kieg1pdfKt-29kieg1.pdf

 

30, A KLIK által fenntartott köznevelési intézmények dologi jellegű kiadásának finanszírozása
19. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKt-19.pdf

19kieg1pdfKt-19kieg1.pdf

19kieg2pdfKt-19kieg2.pdf

19kieg3pdfKt-19kieg3.pdf

31, A MALÉV SC új támogatási szerződéssel kapcsolatos 644/2015. (XII.15.) számú határozat módosítása
21. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Domokos Ádám, Kovács Mihály, Banyár László

pdfKt-21.pdf

 21kieg1pdfKt-21kieg1.pdf

32, Javaslat a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Gyöngyvirág Nappali Szolgálat 2016. évi nyári zárva tartására
7. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-07.pdf

 

33, Borostyán Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása
33. rendkívüli eljárással!  (előterjesztő kérésére zárt ülés!)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

34, Szociális és gyermekjóléti intézmények Szakmai Programjainak elfogadása
28. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-28_eloterj.pdf

pdfKt-28_1somogyi.pdf

pdfKt-28_2eletfa.pdf

pdfKt-28_3gyongyvirag.pdf

pdfKt-28_4borostyan.pdf

pdfKt-28_5csibesz.pdf

 

35, Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása
17. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-17.pdf

 

36, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartói szerepének megszüntetése
30.
Előterjesztő: Mérő Péter Ferenc önkormányzati képviselő

pdfKt-30jo.pdf

 

37, Állásfoglalás az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában
42.
Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető

pdfKt-42.pdf

 

38, A PLER Kézilabda Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala
41/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39, A Városinfo18 Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedések
40/Z  rendkívüli eljárással!       (előterjesztő kérésére nem zárt ülés!)
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKtz-40.pdf

 

40, Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
18/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

41, Jogorvoslattal megtámadott szociális alapszolgáltatással kapcsolatos döntés elbírálása
27/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

42, Beszámoló az I. fokú adóhatóság 2015. évi tevékenységéről
22. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKt-22.pdf

 

43, Interpellációk:

Int-01: Megalázó helyzetbe kerülhet az Önkormányzat a kötelező menekült kvótákat illetően (Ferencz István képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)pdfInt-01.pdf

Int-02: Városinfo18 Nonprofit Kft. működése (Fehér Gábor és Kőrös Péter interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)pdfInt-02.pdf

 

44, Kérdések

Kerd-01: Fehér Gábor és Kőrös Péter kérdése Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez KLIK tárgybanpdfKerd-01.pdf

 

45, Tájékoztatók, bejelentések

Taj-01: Tájékoztató a 2016 . és 2017. évre vonatkozó villamosenergia beszerzésről

Készítette: Hunyadi István városigazgató

pdfTaj-01.pdf

 

Taj-02: Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2015. II. félévében elidegenítésre került ingatlanokról 

Készítette: Ughy Attila polgármester

pdfTaj-02.pdf

 

Sürgősségi előterjesztés:

S1: Az állami fenntartásban működő közoktatásban kialakult válság

43.pdfS1-43.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor képviselő

 

S2: A XVIII. kerület oktatási helyzetének javítása

44.pdfS2-44.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel képviselő

S3: A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2016. április 01. és 2016. december 31. között

45.pdfS3-45.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 45kieg1pdfS3-45kieg1.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteményepdfBizhatgyujt.pdf

Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

pdfLetöltés

MeghívópdfLetöltés

Határozat-kivonapdfLetöltés

JegyzőkönyvpdfLetöltés

 

Napirendi pontok:

1. PLER Kézilabdasport Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja alapján megvalósuló tornacsarnok felújításához
TFFB-1pdfLetöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2. „Otthon Melege Program” keretében társasházak/lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló pályázat elbírálása
TFFB-2pdfLetöltés
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2016. január 7-ei rendkívüli ülése

 

Meghívó

pdfLetöltés

Határozat-kivonat

pdfletöltés

Jegyzőkönyv

pdfLetöltés

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1,) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában TUL-1/z

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

2.) Egyebek

 

Képviselő-testület 2015. december 15-i ülése

MeghívópdfLetöltés

Határozat-kivonat pdfLetöltés

JegyzőkönyvpdfLetöltés

Zárt jegyzőkönyv 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról

284. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

284kieg1pdfLetöltés

284kieg2pdfLetöltés

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

285. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

285kieg1pdfLetöltés

 

3. Rendeletalkotás a településképi bejelentési eljárásról szóló 72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

256. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról szóló 47/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

257. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Kovács Beáta, Ferik Tünde tervezők (Völgyzugoly Műhely Kft), Városy Péter, BFVT Kft. képviselője

 

257kieg1pdfLetöltés

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

272. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

272kieg1pdfLetöltés

272kieg2pdfLetöltés

 

6. Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

283. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

7. Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

270. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről

275. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás divízióvezető

 

275kieg1pdfLetöltés

275kieg2pdfLetöltés

 

9. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződéshez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása

276. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

276kieg1pdfLetöltés

276kieg2KpdfLetöltés

 

10. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása (túlszolgálat, állampolgári kapcsolattartás, térfigyelő szolgálat üzemeltetése) 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig

253. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kékesi András kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

253kieg1pdfLetöltés

 

11. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása

273. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, dr. Szebényi Attila orvos igazgató

 

12. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális

Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

266. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Séllei Zoltán, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

13. Szociális és gyermekjóléti intézmények Szakmai Programjának elfogadása

258. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása

268. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László ügyvezető igazgató

 

15. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa új létesítő okiratának elfogadása

263. pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. A Budapest XVIII. kerület Baross utca 40-42. szám alatti (150447 hrsz.-ú) társasház közös költség ügye

255. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út 521 sz. alatti, 149914 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról

274. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Haszonkölcsön szerződés kötése az 1181 Budapest XVIII. kerület Baross utca 2. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan

281. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

281kieg1pdfLetöltés

281kieg2pdfLetöltés

281kieg3pdfKt-281kieg3.pdf

 

19. Az Önkormányzat és a Budapest Bank Zrt. között a Budapest, XVIII. kerület 155150 hrsz.-ú, Teleki utca 4. szám alatti ingatlan 18 m2 nagyságú részének használatára kötött Földhasználati szerződés felmondása

282. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. A Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve

278. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési programjához kapcsolódó költségvetési terv

277. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

22. A Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület támogatási szerződés megkötése

260. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület képviselője

 

23. MALÉV SC új támogatási szerződés

280. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Domokos Ádám, Kovács Mihály, Banyár László

 

24. Sportrendezvényterv 2016.

279. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Domokos Ádám, Kovács Mihály, Banyár László vezérigazgató

 

25. A 2016. évi helyi kitüntetések adományozása

264/Z rendkívüli eljárással! Zárt ülés!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

26. A Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása

271/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Egyed Gabriella, Pajor Attiláné pályázók

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

27.Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segély határozatok elbírálása

254/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28. Döntés háromoldalú megállapodás módosításáról

262/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

29. Döntés peren kívüli egyezség megkötéséről

265/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

30. Követelésről lemondás (Bérlakás használati díj)

259/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

31. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

261. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

32. Interpellációk

 

- Int-01: Téli szünet a gondozási központokbanpdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Dömötör István alpolgármesterhez)

 

Int01válaszpdfLetöltés

 

- Int-02: Megkésett fizetések a kerület iskoláibanpdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)

Int02válaszpdfLetöltés

- Int-03: Tudjuk-e már kik állnak a Sourcing Hungary Kft. mögött?pdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 Int03válaszpdfLetöltés

 

33. Kérdések

- Kerd01: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről

290.pdfLetöltés

Előterjesztő: Makai Tibor képviselő

 

- Kerd02: Kádár Tibor Tulajdonosi Bizottság elnöke részére a 275-276.számú előterjesztéssel kapcsolatos kérdés
292. pdfKerd02-292.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

- Kerd03: Kassai Dániel PEB elnöke részére a 275-276. számú előterjesztéssel kapcsolatos kérdés
293. pdfKerd03-293.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

34,    34.Tájékoztatók, bejelentések

- Taj01: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

269. pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj02: Tájékoztató alapítványok által szervezett 2015. évi életmód táborokról

267.pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj03: Együttműködési megállapodás a Tízpróba Magyarország Kft-vel

291.pdfLetöltés

 Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Sürgősségi előterjesztések:

 S1. Határozati javaslat, a harmadik országbeli migránsok közmunka programban való foglalkoztatásáról, ideiglenes, vagy állandó ellátásáról, illetve befogadásáról
286.pdfLetöltés
Előterjesztő: Makai Tibor

 

 S2. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozóan
287/Z     Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármesterhez

 

S3. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés
288.pdfLetöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

S4. Döntés „H2020 Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings through Public Private Partnership” felhívású PREFISO projektben és a „H2020 Smart Cities and Communities” Lighthouse projektben való részvételről mint Projekt Partner
289.pdfLetöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Bizottsági határozatgyûjtemény

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Hír naptár

« Január 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Csatlakozz közösségünkhöz