Gulner Gyula Általános Iskola

Írta:  2015.09.10.

pdfAlapító okirat

Az iskola jelenleg 375 fős, folyamatosan emelkedő tanulói létszámmal működik.
Tornatermünk, a kiszolgáló helyiségeivel, minden igényt kielégítő néhány éves létesítmény. A folyamatosan megújuló belső környezet az oktató-nevelő munka színtereit és munkaformáit változatossá teszi. Díszudvarunk, és játszóudvarunk kellemes környezetet biztosít a játékra, kikapcsolódásra. Az iskola minden tantermében az internet elérése és interaktív tábla használata biztosított. Oktató-nevelő munkánkat fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi felelős, logopédus, gyógy-testnevelő, könyvtáros is segítik.
Az intézmény legfőbb erősségei:
Aktív és innovatív törzsgárda. Az angol nyelv és a matematika emelt szintű oktatása a felső tagozatban. Magas szintű informatika oktatása. Jó kapcsolat a partnerekkel. Az iskola hagyományai és szabadidős programjai, továbbtanulási mutatók, az iskolai teljesítmények.
Intézményünk stratégiájának fő elemei:
Az iskola, iskola legyen, mégpedig jó iskola (ne vállaljon fel különböző divatirányzatokat, alapvető feladataira koncentráljon) úgy, hogy segítse a tanulók képességeinek optimális kibontakoztatását, miközben hagyja a "diákot diákként élni"!
A gyermekek szeressenek iskolába járni, legyen színes, vonzó diákéletük!
Alapértékben legyen megbízható, de tudjon változni és változtatni, igazodni a kor követelményeihez!
Mit kínálunk?
Barátságos, családias hangulatú környezetet igyekszünk teremteni.
Olvasástanításunk az elemző-összetevő-szótagoló módszeren alapul, amelynek segítségével megalapozzuk a gyerekek helyesírási készségét is.
Első osztálytól választható tantárgy a tánc és mozgásművészet. Délután az alsósok is sokféle programon vehetnek részt (játékos angol foglalkozás, szorobán, színjátszó, matematika és múzeumlátogató szakkör).
A napköziben sokféle érdekes foglalkozás várja tanulóinkat: színház- és múzeumlátogatás, adott témához kapcsolódó kézműves délután, tanulmányi munkát segítő séták, sportolási lehetőségek.
Tornatermünkben változatos sportfoglalkozások közül választhatnak tanulóink.
Minden érdeklődést kielégítő szakköri foglalkozások felső tagozatban (fafaragás, tánc, színjátszás, sportkörök, informatika, matematika, honismereti és természetjáró, angol).
Felkészítő lehetőségek kerületi tanulmányi versenyekre, középiskolai felvételikre (Tanulóink évek óta az első helyen megjelölt középiskolában folytathatják tanulmányaikat!).
Napközis foglalkozásaink hatékonyan segítik a felkészülést, tanulóink nagy létszámban és szívesen vesznek azokon részt.

Utoljára frissítve: 2018.10.12.

Legfrissebbek a szerzőtől: BP XVIII. kerület