Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 18 május 2017

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. május 22-én (hétfő) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0522_PEB.pdf

 

Határozat-kivonatpdfHK0522_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv:pdfJKV0522_PEB.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról Kt-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-72 pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Könyvvizsgáló

 

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal Kt-90 pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Gáncs Péter elnök-püspök, Krámer György országos irodaigazgató, dr. Korányi András, igazgató-tanács elnöke

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti tervének elfogadása Kt-76 pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezér-igazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

5.) Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban Kt-74 pdfKT-74.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-96 pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7.) A ”Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány beszámolója a 2016. évi működéséről Kt-59 pdfKT-59.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének, 2016. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-79 pdfKT-79.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, Simon Balázs

 

9.) PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-77 pdfKT-77.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kővári László – a Kft. ügyvezető igazgatója

 

10.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016 évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016 évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-81 pdfKT-81.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Méhész Tamásné könyv-vizsgáló, Banyár László vezér-igazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

11.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-82 pdfKT-82.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezér-igazgató

 

12.) Városinfo18 Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása Kt-97 pdfKT-97-1resz.pdf pdfKT-97-2resz.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

13.) A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2016. évről Kt-78 pdfKT-78.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14.) Beszámoló a Félúton Alapítvány 2016. évi szolgáltatásáról Peb-6 pdfPeb-6.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott. Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

 

15.) A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról Peb-7 pdfPeb-7.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Batizné Liebszter Mária a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

 

16.) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítása Peb-8 pdfPeb-8.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17.) A 2016. évre vonatkozó közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása Peb-9 pdfPeb-9.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

18) Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozóan Ktz-63 (zárt ülés!) Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19.) Egyebek

Kategória: 2017május

 

Meghívó pdfMH0525_KT.pdf

Határozat-kivonat Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli) pdfHK0525_KTadatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0525_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról (61.)pdfKT-61.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

61kieg1 - könyvvizsgálói jelentéspdfKT-61kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (72.)pdfKT-72.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

72kieg1 - könyvvizsgálói feljegyzéspdfKT-72kieg1.pdf

72kieg2 pdfKT-72kieg2.pdf

3. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Bókay-kert KÉSZ) (73.)pdfKT-73.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Tagcsere a Népjóléti Bizottságban (89.)pdfKT-89.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása (95.)pdfKT-95.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

6. Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (90.)pdfKT-90.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Gáncs Péter elnök-püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Krámer György országos irodaigazgató (Magyarországi Evangélikus Egyház), dr. Korányi András igazgató-tanács elnöke (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)

 

7. Döntés a Herrich-Kiss villa épületének Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékébe való felvételéről (Herrich-Kiss villa)

(85.)pdfKT-85.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti tervének elfogadása (76.)pdfKT-76.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

76kieg1 pdfKt-76kieg1.pdf

9. Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban (74.)pdfKT-74.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10. Döntés pályázatokkal kapcsolatosan (96.)pdfKT-96.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

96kieg1pdfKT-96kieg1.pdf

11. Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása (83.)pdfKT-83.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12. Döntés közterület elnevezésével kapcsolatban (75.)pdfKT-75.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna - Pedagógiai Intézet

 

13. Budapest XVIII. kerület Közdűlő utcában található 140007/8 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása (69.)pdfKT-69.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

14. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Alacskai út, 156080 hrsz.-ú ingatlan, Határ utca és 145111/31-44 hrsz.-ú ingatlan által határolt területen végzett közmű építési, bekötési munkák elvégzéséhez (55.)pdfKT-55.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII., kerület Pannónia utca 103. I. em. 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (70.)pdfKT-70.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (56.)pdfKT-56.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása (51.)pdfKT-51.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18.Bókay Árpád Általános Iskola energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányok elfogadása (91.)pdfKT-91.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19. „Micimackó bölcsőde energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (92.)pdfKT-92.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. „Csiga-biga bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (93.)pdfKT-93.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21. „Lurkó-liget óvoda kapacitásfejlesztéssel járó bővítése, átalakítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (94.)pdfKT-94.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

22. Nyári életmód tábor pályázatok értékelése (67.)pdfKT-67.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23. 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés (68.)pdfKT-68.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

24. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 6 óvoda Alapító Okiratának módosítása (80.)pdfKT-80.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

25. Állítsuk meg Brüsszelt! (54.)pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor képviselő

 

26. Követelésről lemondás - kamattartozás elengedése (71./Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozóan (63/Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

28. A Pestszentimrei Napsugár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (86./Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabóné Karácsonyi Hajnalka pályázó

 

29. A Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (87./Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Csomósné Bányácski Anasztázia és Debreceni Mária Angéla pályázó

 

30. A Pestszentlőrinci Robogó Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (88/Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Bodzásné Varga Ibolya, Dóczy Ildikó és Laminé Antal Éva pályázók

 

31. Helyi kitüntetés adományozása (65/Z)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

32. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója (58.)pdfKT-58.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád r.alezredes, kapitányságvezető – BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

33. A "Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány beszámolója a 2016. évi működéséről (59.)pdfKT-59.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

34. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének, 2016. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása (79.)pdfKT-79.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila, Simon Balázs

 

35. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadása (77.)pdfKT-77.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kővári László – a Kft. ügyvezető igazgatója

 

36. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása (81.)pdfKT-81.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 

81kieg1 pdfKT-81kieg1.pdf

37. A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (82.)pdfKT-82.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Werner Péter vezérigazgató

 

38. A Városinfó18 Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadása (97.)

Kt-97-1.resz: pdfKT-97-1resz.pdf

Kt-97-2 resz: pdfKT-97-2resz.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Barabás Csaba könyvvizsgáló

 

39. Az energetikai tanácsnok beszámolója 2016. évi tevékenységéről, és 2017. évi munkaterve (84.)pdfKT-84.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Csabafi Róbert képviselő, energetikai tanácsnok

 

40. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés a 2016. évről (78.)pdfKT-78.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

41. Interpellációk

 

42. Kérdések

 

43. Tájékoztatók, bejelentések:

 

         - Taj-01: Tájékoztató a 2016-ban végzett lakásgazdálkodási tevékenységről (64.)pdfKT-64_taj01.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj-02: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2016. évi tevékenységéről (66.)pdfKT-66_taj02.pdf

          Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

           Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Kategória: 2017május

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. május 23-i (kedd) 18 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0523_PVO.pdf

Határozatkivonat pdfHKV0523_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0523_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról. KT-61 pdfKT-61.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-72 pdfKT-72.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. KT-90 pdfKT-90.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester
Meghívottak: Gáncs Péter elnök-püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Krámer György országos irodaigazgató (Magyarországi Evangélikus Egyház), dr. Korányi András igazgató-tanács elnöke (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)

4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan. KT-96 pdfKT-96.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása. KT-83 pdfKT-83.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6.) Döntés közterület elnevezésével kapcsolatban. KT-75 pdfKT-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna - Pedagógiai Intézet

7.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója. KT-58 pdfKT-58.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Minyóczki Árpád r.alezredes, kapitányságvezető – BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság

8.) Egyebek

Kategória: 2017május

MeghívópdfMH0522_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0522_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0522_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

KT-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Bókay-kert KÉSZ)

KT-73pdfKT-73.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal

KT-90pdfKT-90.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Gáncs Péter elnök-püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Krámer György országos irodaigazgató (Magyarországi Evangélikus Egyház), dr. Korányi András igazgató-tanács elnöke (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)

 

5, Döntés pályázatokkal kapcsolatosan

KT-96pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása

KT-83pdfKT-83.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7, Döntés közterület elnevezésével kapcsolatban

KT-75pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

8, Budapest XVIII. kerület Közdűlő utcában található 140007/8 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-69pdfKT-69.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

9, Bókay Árpád Általános Iskola energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányok elfogadása

KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, „Micimackó bölcsőde épület energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-92pdfKT-92.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11,Csiga-biga bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-93pdfKT-93.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12, „Lurkó-liget óvoda kapacitásfejlesztéssel járó bővítése, átalakítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-94pdfKT-94.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13, Az energetikai tanácsnok beszámolója 2016. évi tevékenységéről, és 2017. évi munkaterve

KT-84pdfKT-84.pdf

Előterjesztő: Csabafi Róbert képviselő, energetikai tanácsnok

 

14, „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.) - II. ütem” beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-11pdfTF-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15, „Abaújvár utca (a Forgó u.-Zemplén u. között )(157430) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” beruházási alapokmányának az elfogadása

TFFB-20pdfTF-20.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16, „Tarkő utca és környéke belterület és csapadékvíz elvezetés megoldása II. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-12pdfTF-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17, „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” módosított építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-13pdfTF-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18, „Parázs utca belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-14pdfTF-14.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

19, „Vasvári Pál utca (Üllői út – Kossuth L. u. közötti szakasz) forgalomtechnikai átalakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-15pdfTF-15.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20, „Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményé tagintézmény energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

TFFB-23pdfTF-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21, „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében nyílászárók cseréje és tűzvédelmi védett terek kialakítása” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása

TFFB-24pdfTF-24.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

22, „Herrich-Kiss Villa felújítási, átalakítási munkái II. ütem” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-19pdfTF-19.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

23, „Gerely utcai sporttelep, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő élőfüves sportpálya előkészítési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-16pdfTF-16.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

24, „Napraforgó Óvoda és Erdei Kuckó Bölcsődében önálló fűtési rendszer kialakítása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-21pdfTF-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2017/18. évi Tao. Pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett korszerűsítési, felújítási munkákhoz

TFFB-22pdfTF-22.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerület Építési Szabályzatához a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról (72. számú szabályozási terv)

TFFB-17pdfTF-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor tervező, Aczél Városépítész Bt.

 

27, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út - (156097) hrsz.-ú út - 156099 hrsz.-ú erdő által erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatához és Szabályozási Tervéhez a partnerségi egyeztetés keretében érkezett véleményekre adott tervezői válaszok, valamint az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv elfogadásáról (95. számú szabályozási terv)

TFFB-18pdfTF-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor tervező, Aczél Városépítész Bt.

 

28, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a Herrich-Kiss villa épületének Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékébe való felvételéről (Herrich-Kiss villa)

KT-85.pdfH1-Kt-85.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

H2. Baross utca Margó Tivadar utca sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetmegszüntetése

TF-25pdfH2-Tf-85.pdf

Előterjesztő:l Kőrös Péter képviselő

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Kategória: 2017május

 

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. május 23-án (kedden) 16 órakor kezdődő ülése

Meghívó pdfMH0523_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_OKSIB0523.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0523_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról KT-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 6 óvoda Alapító Okiratának módosítása KT-80pdfKT-80.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

4./ Közművelődési intézmények 2016. évi szakmai beszámolói OKSIB-10pdfOKSIB-10.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Császár Bíró Lilla

 

5./ Közművelődési intézmények 2017. évi munkaterve OKSIB-11pdfOKSIB-11.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Császár Bíró Lilla

 

6./ Dr. Nemcsics Antal, a Kolibri Táncegyesület és Endresz Zsuzsanna/PL Dance Studio támogatása

OKSIB-14pdfOKSIB-14.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Rótné Major Klára, Endresz Zsuzsanna, dr. Nemcsics Antal

 

7./ Beszámoló egyes közművelődési támogatások 2016. évi teljesítéséről OKSIB-12pdfOKSIB-12.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István, Sóron Ildikó régió igazgató, Dalotti Tibor, Vörös Árpád

 

8./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Füredi Rebeka, Molnár Farkas Márk

 

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-13pdfOKSIB-13.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezető edző

 

10./ A Pestszentimrei Napsugár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-86 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabóné Karácsonyi Hajnalka pályázó

 

11./ A Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-87 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Csomósné Bányácski Anasztázia és Debreczeni Mária Angéla pályázó

 

12./ A Pestszentlőrinci Robogó Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-88 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Bodzásné Varga Ibolya, Dóczy Ildikó és Laminé Antal Éva pályázó

 

13./ Javaslat a kerületi sportegyesületek és iskolai diáksportkörök támogatására kiírt pályázatok elbírálásához OKSIB-16/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-15/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója)

 

15./ Egyebek

Kategória: 2017május

A Tulajdonosi Bizottság 2017. május 24-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0524_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0524_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0524_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzati 2016. évi zárszámadásáról Kt-61

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-61.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-72

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-72.pdf

 

3.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének, 2016. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-79

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott:        dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                           Simon Balázs gazdasági igazgató

pdfKT-79.pdf

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016 évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-81

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:        Banyár László vezérigazgató

   Méhész Tamásné könyvvizsgáló

  dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 pdfKT-81.pdf

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti tervének elfogadása Kt-76

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:        Banyár László vezérigazgató

  dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 pdfKT-76.pdf

 

6.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-51

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-51.pdf

 

7.) AVárosrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-82

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

pdfKT-82.pdf

 

8.) Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására Kt-83

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-83.pdf

 

9.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója Kt-58

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád r. alezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

pdfKT-58.pdf

 

10.) A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány 2016. évi működéséről Kt-59

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-59.pdf

 

11.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-77

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kővári László ügyvezető igazgató

pdfKT-77.pdf

 

12.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadása Kt-97

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott:        Ferenczy Balázs ügyvezető

                           Barabás Csaba könyvvizsgáló

pdfKT-97-1resz.pdf

 pdfKT-97-2resz.pdf

 

13.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal Kt-90

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott:       Gáncs Péter elnök-püspök

  Krámer György országos irodaigazgató

 dr. Korányi András, igazgató-tanács elnöke

pdfKT-90.pdf 

 

14.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-96

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-96.pdf

 

15.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Alacskai út, 156080 hrsz-ú ingatlan, Határ utca és 145111/31-44 hrsz-ú ingatlan által határolt területen végzett közmű építési, bekötési munkák elvégzéséhez Kt-55

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-55.pdf

 

16.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII., kerület Pannónia utca 103. I. em. 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-70

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-70.pdf

 

17.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-56

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-56.pdf

 

18.) Tájékoztató a 2016-ban végzett lakásgazdálkodási tevékenységről TAJ-01 (Kt-64)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-64_taj01.pdf

 

19.) „Bókay Árpád Általános Iskola energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-91

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-91.pdf

 

20.) „Micimackó Bölcsőde energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-92

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-92.pdf

 

21.) „Csiga-Biga bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-93

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-93.pdf

 

22.) „Lurkó-liget óvoda kapacitásfejlesztéssel járó bővítése, átalakítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-94

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-94.pdf

 

23.) „Abaújvár utca (a Forgó u.-Zemplén u. között) (157430) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetés” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-39

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-39.pdf

 

24.) „Tarkő utca és környéke belterület csapadékvíz elvezetés megoldása II. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-32

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-32.pdf

 

25.) „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” módosított építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-34

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-34.pdf

 

26.) „Parázs utca belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-35

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-35.pdf

 

27.) „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.) - II. ütem” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-31

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-31.pdf

 

28.) „Vasvári Pál utca (Üllői út – Kossuth L. u. közötti szakasz) forgalomtechnikai átalakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-33

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-33.pdf

 

29.) „Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Tul-43

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-43.pdf

 

30.) „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében nyílászárók cseréje és tűzvédelmi védett terek kialakítása” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-44

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-44.pdf

 

31.) „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái II. ütem” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-38

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna, Tomory Lajos Múzeum vezetője

pdfTUL-38.pdf 

 

32.) „Gerely utcai sporttelep, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő élőfüves sportpálya előkészítési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-36

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-36.pdf

 

33.) „Napraforgó Óvoda és Erdei Kuckó Bölcsődében önálló fűtési rendszer kialakítása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-40

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-40.pdf

 

34.) Budapest, XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található, 764 m2 nagyságú, belterületi, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-25.pdf 

 

35.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-26

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-26.pdf

 

36.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Tul-27

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-27.pdf

 

37.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2017/18. évi Tao. Pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-41

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-41.pdf

 

38.) Követelésről lemondás- kamattartozás elengedése Kt-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról Tul-28/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

40.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-29/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

41.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-30/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

42.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-37/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-42/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44.) Egyebek

Kategória: 2017május

Meghívó pdfMH0522_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0522_TUK_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0522_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról KT-61.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-61.pdf

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-72.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-72.pdf

3.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Bókay-kert KÉSZ) KT-73.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-73.pdf

4.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása KT-95.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKT-95.pdf

5.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása TÜK-4.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-4.pdf

6.) Budapest XVIII. kerületi egyházak támogatása TÜK-5.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-5.pdf

7.) Helyi kitüntetés adományozása KT-65/Z

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

8.) Egyebek

Kategória: 2017május

Népjóléti Bizottság 2017. május 24-én (szerdán) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0524_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0524_NB_ZART_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV0524_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról KT-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3./ Nyári életmód tábor pályázatok értékelése KT-67pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4./ 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés KT-68pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

 

5./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének, 2016. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása KT-79pdfKT-79.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs, a Kft. gazdasági igazgatója

 

6./ Egyesített Bölcsődék intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása NB-34pdfNB-34.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Szociális Szolgálatok 2016. évi szakmai munkájának értékelése NB-30pdfNB-30.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Somogyi László Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása NB-33pdfNB-33.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adásának jogcíméről NB-25pdfNB-25.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10./ Helyi kitüntetés adományozása KTZ-65 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év)

NB-28/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év)

NB-26/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-35/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-31/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

NB-27/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-24/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-29/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Hozzájárulás dr. Csirisznyák Dóra felnőtt fogorvoskénti foglalkoztatásához NB-36/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Csirisznyák Dóra

 

19./ Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2016. évi tevékenységéről KT-66/Táj.02pdfKT-66_taj02.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

 

20./ Tájékoztató a 2016-ban végzett lakásgazdálkodási tevékenységről KT-64/Táj.01pdfKT-64_taj01.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21./Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-32/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22./ Egyebek

Kategória: 2017május