Családok átmeneti otthona

Írta:  2021.02.22.

Cím: 1182 Budapest, Üllői út 707.

Telefon: +361-290-4011, +3620-402-0005

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap: www.csibesz18.hu

Szakmai vezető: Török Dóra

Nyitvatartás: 0-24 óra

A Családok Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, ahol is az otthon belső életének rendjét, az elhelyezett személyek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait házirend tartalmazza.

A Családok Átmeneti Otthonában az otthontalanná vált szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll –, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói jogviszonyának, hallgatói jogviszonyának vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell.

A Családok Átmeneti Otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során

  • befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét,
  • befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét,
  • biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit,
  • segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,
  • biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,
  • a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,
  • közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

Ellátás igénybevételének feltétele

  • kerületi lakcím: bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely
  • Családok Átmeneti Otthonában történő felvétel iránti kérelem benyújtása
  • Megállapodás megkötése az igénybevételről a kérelmezővel

A gyermekek átmeneti gondozása, a gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, kivéve, ha az utógondozói ellátásban részesülő szülő a gyermekével együtt veszi igénybe az ellátást. Ebben az esetben a gyermek átmeneti gondozása legfeljebb a szülő utógondozói ellátásának fennállásáig tartható fenn az utógondozói ellátás helyszínén.

Az átmenti gondozás térítési díj ellenében vehető igénybe, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Kormányrendelet, valamint Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata rendelete alapján.