Elemek szűrése dátum szerint: szerda, 16 szeptember 2015

A 2005. évi költségvetés

I. A rendelet részét képező táblázatok

1. Bevételi főtábla

Letöltés

Bevételek 2005. évi eredeti előirányzata (grafikon)

Letöltés

Bevételek 2005. évi teljesítései (grafikon)

Letöltés

2. Kiadási főtábla
Letöltés

Kiadások 2005. évi eredeti előirányzata (grafikon)

Letöltés

Kiadások 2005. évi teljesítései (grafikon)

Letöltés

2.2. Tartalékok

Letöltés

3. Szakfeladati összesítő

Letöltés

3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai

Letöltés

5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Letöltés

6. Pénzmaradvány kimutatás 2005. évről

Letöltés

6.1. Intézményi bevételek

Letöltés

6.1.a. Kisebbségi Önkormányzatok bevételei

Letöltés

6.2. Intézményi kiadások

Letöltés

6.2.a. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

Letöltés

10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Letöltés

Módosítások

01.

55/2005.(XII. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló - 33/2005. (VII. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 22/2005. (V. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról

Az 1990. évi LXV. törvény 10. § d) pontja alapján Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

Tartalom
Letöltés

1. § A helyi önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) sz. rendelet

2. § a.), b) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

a.) bevételeinek főösszegét 24.033 millió Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 24.033 millió Ft-ban határozza meg.

2. § A 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 2.2., 3., 3.1., 5., 6.1., 6.1.a, 6.2., 6.2.a, 10. sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.1., 3.1.2., 4., 6., 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. § Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

4. § A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2005. évi költségvetés további végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2005. december 01.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás

A 9/2005. (III.01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati költségvetési rendelet módosítását a rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

Részletes indokolás

1. § A rendelet a 2005. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2. § A jelzett módosításokat a felsorolt táblázatok tartalmazzák.

3. § 9/2005. (III. 01.) sz. Költségvetési rendelet korlátozott hatályban maradását tartalmazza.

4. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A költségvetés módosítását részletesen a következők indokolják:

1. a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások, az I-VIII. havi teljesítési adatok figyelembe vétele,

2. a Képviselő-testület által hozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások.

Budapest, 2005. december 01.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

02.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 23-i ülésén 21 igen szavazat, 7 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett megalkotta 14/2006. (II. 28.) sz. önkormányzati rendeletét a 2005. évi költségvetés módosításáról.

23/2005. (V. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítését az Önkormányzat vonatkozásában 18.116 mFt bevétellel és 17.547 mFt kiadással,

- ebből a felügyelete alá tartózó intézmények vonatkozásában 10.290 mFt bevétellel és 9.996 mFt kiadással,

- az Egészségügyi Szolgálat (OEP) vonatkozásában 1.321 mFt bevétellel és 1.306 mFt kiadással elfogadja.

2. § A beszámoló részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások és a 3. sz. Szakfeladati összesítő táblázat, az intézményekre vonatkozóan a 6.1. és 6.2. sz., valamint a kisebbségi önkormányzatok tekintetében a 6.1.a és a 6.2.a sz. táblázat tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi módosított pénzmaradványát a 249/2000. (XII. 24.) sz. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendelet 39. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001. (XII. 26.) sz. rendelet 41.§-val módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 65-67. §-a értelmében 264.314 eFt-ban - ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványát 15.687 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát (intézményi bontásban a 6. sz. táblázat tartalmazza)

330.768 eFt-ban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat (OEP) pénzmaradványát 15.204 eFt-ban -, a vállalkozási eredménytartalékát 4.617 eFt-ban jóváhagyja. A módosított pénzmaradvány összege tartalmazza, a vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeget.

Az intézmények 2005. évi előirányzatait az intézményi pénzmaradvánnyal a 2005. évi költségvetés módosításakor lehet megemelni, melyet csökkenteni kell a 2004. december 31-ig igénybevett és 2005. március 16-ig vissza nem fizetett előirányzat összegével.

4. § A rendelet mellékleteit képezik:

az egyszerűsített mérleg
Letöltés

egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
Letöltés

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,
Letöltés

egyszerűsített eredménykimutatás
Letöltés

továbbá az alábbi táblázatok:

l. Bevételek
Letöltés

2. Kiadások
Letöltés

2.2. Tartalékok
Letöltés

3. Szakfeladati összesítő
Letöltés

3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai
Letöltés

5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
Letöltés

6. Pénzmaradvány kimutatás 2004. évről
Letöltés

6.1. Intézmények bevételei
Letöltés

6.1.a Kisebbségi Önkormányzatok bevételei
Letöltés

6.2. Intézmények kiadásai
Letöltés

6.2.a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai
Letöltés

10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Letöltés

Budapest, 2005. április 28.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. jegyző, Dr. Mester László s.k. polgármester

Kategória: Költségvetés 2004

A 2004. évi költségvetés

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete a 2004. február 26-i ülésén fogadta el a 2004. évi költségvetési rendeletet. (11/2004. (II. 26.) sz. önk. rend.)

Bevételi főtábla
Letöltés

Kiadási főtábla
Letöltés

Tartalékok
Letöltés

Szakfeladati összesítő
Letöltés

Igazgatás szakfeladat kiadásai
Letöltés

Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
Letöltés

Intézményi bevételek
Letöltés

Kisebbségi önkormányzatok bevételei
Letöltés

Intézményi kiadások
Letöltés

Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
Letöltés

Intézményi létszámadatok
Letöltés

Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek
Letöltés

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004-2005-2006. évi alakulását külön bemutató mérleg
Letöltés

Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Letöltés

Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján
Letöltés

2004. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv
Letöltés

A 2004. évi költségvetés módosítása

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete a 2004. június 24-i ülésén módosította a 2004. évi költségvetési rendeletet. (36/2004. (VI. 24.) sz. önk. rend.)

Bevételi főtábla
Letöltés

Kiadási főtábla
Letöltés

Tartalékok
Letöltés

Szakfeladati összesítő
Letöltés

Igazgatás szakfeladat kiadásai
Letöltés

Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
Letöltés

Intézményi bevételek
Letöltés

Kisebbségi önkormányzatok bevételei
Letöltés

Intézményi kiadások
Letöltés

Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
Letöltés

Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Letöltés

A 2004. évi zárszámadást ITT olvashatja

...23/2005. (V. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról...

A 2003. évi költségvetés

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete a 2003. február 27-i ülésén fogadta el a 2003. évi költségvetési rendeletet. (9/2003 (II. 27.) sz. önk. rend.)

Bevételi főtábla
Letöltés

Kiadási főtábla
Letöltés

Tartalékok
Letöltés

Szakfeladati összesítő
Letöltés

Igazgatás szakfeladat kiadásai
Letöltés

Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Intézményi bevételek és kiadások
Letöltés

- részben önállóan gazdálkodó
Letöltés

-önállóan gazdálkodó intézmények
Letöltés

Kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai
Letöltés

Intézményi létszámadatok
Letöltés

Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004-2005-2006. évi alakulását külön bemutató mérleg
Letöltés

Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Letöltés

Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján
Letöltés

2003. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv
Letöltés

Költségvetési beszámoló 2003

A költségvetési beszámolót Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete 2004. 04. 22-én fogadta el. (28/2004. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelet)

A rendelet mellékleteit képezik:

az egyszerűsített mérleg
Letöltés

egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
Letöltés

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,
Letöltés

egyszerűsített eredménykimutatás
Letöltés

és az alábbi táblázatok:

1. bevételek
Letöltés

2. kiadások
Letöltés

2.2 tartalékok
Letöltés

2.2.1. általános tartalék 2003. évi felhasználása
Letöltés

2.2.2. felújítási céltartalék 2003. évi felhasználása
Letöltés

2.2.3. Karbantartási céltartalék 2003. évi felhasználása
Letöltés

2.3. Szakfeladati összesítő
Letöltés

2.3.1. Igazgatási szakfeladat kiadásai
Letöltés

2.3.2. Egyéb kiadások részletezése
Letöltés

3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Letöltés

3.3. Igazgatás szakfeladat pénzeszközátadások
Letöltés

6. Pénzmaradvány kimutatás
Letöltés

6.a Pénzmaradvány leterheltség
Letöltés

6.1. Intézmények bevételei
Letöltés

6.1.a. Kisebbségi önkormányzatok bevételei
Letöltés

6.2. Intézmények kiadásai
Letöltés

6.2. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
Letöltés

9. Vagyonkezelő Rt. önkormányzattal szembeni elszámolása
Letöltés

A 2002. évi költségvetés

A költségvetési beszámolót Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete 2003. 04. 22-én fogadta el. (15/2003. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelet)

A rendelet mellékleteit képezik: 

  • az egyszerűsített mérleg
  • egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
  • egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,
  • egyszerűsített eredménykimutatás és az alábbi táblázatok:

1. bevételek

2. kiadások

2.2 tartalékok

2.2.1. általános tartalék 2002. évi felhasználása

2.2.2. felújítási céltartalék 2002. évi felhasználása

2.2.3. Karbantartási céltartalék 2002. évi felhasználása

2.3. Szakfeladati összesítő

2.3.1. Igazgatási szakfeladat kiadásai

2.3.2. Egyéb kiadások részletezése

3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.3. Igazgatás szakfeladat pénzeszközátadások

6. Pénzmaradvány kimutatás

6.a Pénzmaradvány leterheltség

6.1. Intézmények bevételei, kiadásai (önállóan gazdálkodó, részben önállóan gazdálkodó)

6.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei, kiadásai

9. Vagyonkezelő Rt. önkormányzattal szembeni elszámolása

HVB 2014. augusztus 30-i ülés


Meghívó

Letöltés1/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Ughy Attila FIDESZ-KDNP polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
2/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Dömötör István FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
3/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Torma Beáta FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
4/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Szarvas Attila Sándor FIDESZ-KDNPképviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
5/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Kőszegi János FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
6/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Kádár Tibor István FIDESZ-KDNPképviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
7/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Kiss Róbert FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
8/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Havasi Zoltán FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
9/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - dr. Sántha Gábor FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
10/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Tóth Kálmán FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
11/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Galgóczy Zoltán András FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
12/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Dámsa József Lajos FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
13/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Csabafi Róbert Imre FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
14/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Bauer Ferenc FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
15/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - dr. Lévai István Zoltán FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
16/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Banga Zoltán LMP képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
17/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Kirkov Konsztantinov Vladimir nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
18/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Csörögi Imre János nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
19/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Kádár Imréné nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
20/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Szénási Sándorné nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
21/2014. (VIII.30.) sz. HVB-határozat - Ivády Pál független képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés

HVB 2014. szeptember 4-i ülésének meghívója

Letöltés
22/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Makai Tibor - Jobbik - polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
23/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Magyar Gabriella Mónika - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
24/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Veszely Péter - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés

 

 

25/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - dr. Réti Zoltán - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
26/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Arapovics Zoltán - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
27/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Nyárasdi Zsombor - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
28/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Hartaházi Miklós Zsolt - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
29/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Lugosi Józsefné - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
30/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Makai Tibor - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
31/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Gyenge Károly Kálmán - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
32/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Dömötör József - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
33/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Pap Béla - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
34/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Magyari András - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
35/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Szepesi Viktor - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
36/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Balogh Katarzyna Miroslawa nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
37/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat -Sunkel Dirk nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
38/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Dedeó Anita nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
39/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Lelkes Gáborné nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
40/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat -Canov Hrisztov Marin nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés

41/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Majorosné Sallai Andrea nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
42/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Daruka Péter István nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
43/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Darukáné Sallai Boglárka- nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
44/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Merkovics István nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
45/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Budavári József Lajosné nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
46/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Pataricza József nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
47/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Marelyin János Pálné nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés

 

48/2014. (IX.04.)
A HVB a 2014. szeptember 4. napján tartott ülésén meghozta a 22-66/2014. (IX.04.) számú határozatait. A HVB a határozatok közzététele után észlelte, hogy a 47/2014. (IX.04.) számú határozat után a számozás a 49/2014. (IX.04.) számú határozattal folytatódott. Tekintettel arra, hogy az ülésen napirendi pont nem maradt ki, csupán a határozatok számozásánál adminisztrációs hiba folytán számkihagyás történt, így a HVB rögzíti, hogy a 48/2014. (IX.04.) számon határozatot nem hozott. Jelen jegyzőkönyvebe foglalt döntést a HVB nyilvánosságra hozza, a választópolgárok tájékoztatása céljából.

A HVB 2014. szeptember 4-i ülésén készült jegyzőkönyvben jó számon szereplő Minkov András határozatának száma 49/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat.49/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Minkov András nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
50/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat -Bebrevszky Sztojanov Jordán nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
51/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Szaniszló Sándor – MSZP - polgármester- jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
52/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat -Kertész Tamás Tibor – MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
53/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Dabasi Ottó - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
54/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Ekker János - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
55/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Nagy Balázs István - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
56/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Ternyák András - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
57/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Kőrös Péter - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
58/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Mérő Péter - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
59/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Fehér Gábor - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
60/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Petrovai László - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
61/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Popper Gábor - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
62/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Dimity Miklós - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
63/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Ferencz István - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
64/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Koren Krisztina - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
65/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Pásztor József - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
66/2014. (IX.04.) sz. HVB-határozat - Vagányi Ferenc - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés

HVB 2014. szeptember 5-i ülésének meghívója

Letöltés67/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Molnár Hajnalka nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
68/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Knízner Béla nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
69/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Tarnóczi Lajos nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
70/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Fekete György nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
71/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - dr. Árva Tamás nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
72/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Tóthné Szegedi Iwona Jolán nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
73/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Balogh Patrícia nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
74/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Gyenge Károly Kálmán - Jobbik - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
75/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Gecov Péter nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
76/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Neumann Martin - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
77/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Pap Sándor - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
78/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Radjenovic Miodrag nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
79/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Dimity Boriszláv nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
80/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Dimity Gábor Borisz nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
81/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Dimity Antalné nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés

82/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat -Koleas Nikolaos nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés

83/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Topalidisz Kosztas nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
84/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Kása Istvánné nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
85/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Szerján Zoltán Bertold nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
86/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Nazarjan Hamlet nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés

 


87/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Balázs Henrietta nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés


88/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Lakatos Pál nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
89/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Lakatos László (1974) nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
90/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Lakatos László (1956) nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
91/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Lakatos Ferenc nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
92/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - dr. Mester László József - független - polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
93/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Glavina Mária nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
94/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Papadimitropulosz Haridimosz nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
95/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Papadimitropulosz Alexei nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
96/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Nikáki Afroditi nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
97/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Makkainé Szelindi Stella nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés

 

98/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - dr. Karakas Attila - PMP delegált elutasítása
Letöltés99/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Medve László nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés100/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Medve Tímea nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés101/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Medve Lászlóné nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés102/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Hideg Julianna nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

103/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Ábrahám Istvánné nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
104/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Kassai Dániel - LMP - polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
105/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Marinova Petranka Ivanova nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
106/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Molnár Lászlóné nemzetiségi képviselő-jelölt elutasítása

Letöltés
107/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Reteáné Homoki Rita nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés

 


108/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Székely Imre - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 


109/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Kassai Dániel - LMP- képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés
110/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Pócsi Tamás - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés111/2014. (IX.05.) sz. HVB-határozat - Zarándy Zoltán Péter - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Letöltés

HVB 2014. szeptember 8-i ülésének meghívója

Letöltés

 

112_20140908_HVB_hatarozat_Gazdig Róbert nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

113_20140908_HVB_hatarozat_Demeter Zoltán nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

114_20140908_HVB_hatarozat_dr. Mályine Rubé Katalin nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés115_20140908_HVB_hatarozat_Péterfai József nemzetiségi képviselő-jelölt visszautasítása
Letöltés

 

116_20140908_HVB_hatarozat_Rácz Frederik nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

117_20140908_HVB_hatarozat_Földi Dávid nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

118_20140908_HVB_hatarozat_Stadler György Zoltán - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

119_20140908_HVB_hatarozat_dr. Botos Norbert - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

120_20140908_HVB_hatarozat_Botos Laura - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

121_20140908_HVB_hatarozat_Medzibrodszky Aleksandra Agnieszka nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

122_20140908_HVB_hatarozat_Motyka Péter nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

123_20140908_HVB_hatarozat_Molnár Hubert nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

124_20140908_HVB_hatarozat_Lőrinc József nemzetiségi képviselő-jelölt visszautasítása
Letöltés

 

125_20140908_HVB_hatarozat_Molnár Lászlóné nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

126_20140908_HVB_hatarozat_Németh Zoltán nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

127_20140908_HVB_hatarozat_Balázs Gusztáv nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

128_20140908_HVB_hatarozat_Lakatos István nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

129_20140908_HVB_hatarozat_Ábraham Istvánné nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

130_20140908_HVB_hatarozat_Reteáné Homoki Rita nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

131_20140908_HVB_hatarozat_Hideg Julianna nemzetiségi képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

132_20140908_HVB_hatarozat_Bomlászné Bordás Erika - Jobbik - delegált elfogadása
Letöltés

 

133_20140908_HVB_hatarozat_dr. Karakas Attila - MSZP_DK_Együtt_PM_MLP_Szociáldemokraták - delegált elfogadása
Letöltés

 

134_20140908_HVB_hatarozat_dr. Nemeskéri Kutlán Endre - FIDESZ-KDNP - delegált elfogadása
Letöltés

 

135_20140908_HVB_hatarozat_Barna Györgyné - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

136_20140908_HVB_hatarozat_Schádi Tamás István - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

137_20140908_HVB_hatarozat_Vasvári Emma - LMP - képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
Letöltés

 

138_20140908_HVB_hatarozat_Zsolnai Mihály nemzetiségi képviselő-jelölt visszautasítása
Letöltés

 

139_20140908_HVB_hatarozat_Liptay Katalin nemzetiségi képviselő-jelölt visszautasítása
Letöltés

 

140_20140908_HVB_hatarozat_Lantosné Libay Mária nemzetiségi képviselő-jelölt visszautasítása

Letöltés
141_20140908_HVB_hatarozat_Lantos Tibor István nemzetiségi képviselő-jelölt visszautasítása

Letöltés142_20140908_HVB_hatarozat_Libay Adrienn nemzetiségi képviselő-jelölt visszautasítása

Letöltés

 

 

143_20140908_HVB_hatarozat_Tatai Jolán nemzetiségi képviselő-jelölt visszautasítása

Letöltés

 

144_20140908_HVB_hatarozat_polgármester-jelöltek sorrend
Letöltés

145_20140908_HVB_hatarozat_01_TEVK_sorrend
Letöltés

 

146_20140908_HVB_hatarozat_02_TEVK_sorrend

Letöltés

 

147_20140908_HVB_hatarozat_03_TEVK_sorrend
Letöltés

 

148_20140908_HVB_hatarozat_04_TEVK_sorrend
Letöltés

 

149_20140908_HVB_hatarozat_05_TEVK_sorrend
Letöltés

 

150_20140908_HVB_hatarozat_06_TEVK_sorrend
Letöltés

 

151_20140908_HVB_hatarozat_07_TEVK_sorrend
Letöltés

 

152_20140908_HVB_hatarozat_08_TEVK_sorrend
Letöltés

 

153_20140908_HVB_hatarozat_09_TEVK_sorrend
Letöltés

 

154_20140908_HVB_hatarozat_10_TEVK_sorrend
Letöltés

 

155_20140908_HVB_hatarozat_11_TEVK_sorrend
Letöltés

 

156_20140908_HVB_hatarozat_12_TEVK_sorrend
Letöltés

 

157_20140908_HVB_hatarozat_13_TEVK_sorrend
Letöltés

 

158_20140908_HVB_hatarozat_14_TEVK_sorrend

Letöltés

 

159_20140908_HVB_hatarozat_kifogás
Letöltés

 

160_20140908_HVB_hatarozat_bolgár_sorrend
Letöltés

 

161_20140908_HVB_hatarozat_görög_sorrend
Letöltés

 

162_20140908_HVB_hatarozat_horvát_sorrend
Letöltés

 

163_20140908_HVB_hatarozat_lengyel_sorrend
Letöltés

 

164_20140908_HVB_hatarozat_német_sorrend
Letöltés

 

165_20140908_HVB_hatarozat_örmény_sorrend
Letöltés

 

166_20140908_HVB_hatarozat_roma_sorrend
Letöltés

 

167_20140908_HVB_hatarozat_román_sorrend
Letöltés

 

168_20140908_HVB_hatarozat_ruszin_sorrend
Letöltés

 

169_20140908_HVB_hatarozat_szerb_sorrend
Letöltés

 

170_20140908_HVB_hatarozat_szlovák_sorrend

Letöltés

HVB 2014. szeptember 9-i ülésének meghívója

Letöltés


171_20140909_HVB_hatarozat_161/2014. (IX.08.) sz. határozat javítása

Letöltés172_20140909_HVB_hatarozat_166/2014. (IX.08.) sz. határozat javítása

Letöltés173_20140909_HVB_hatarozat_163/2014. (IX.08.) sz. határozat javítása

Letöltés174_20140909_HVB_hatarozat_124/2014. (IX.08.) sz. határozat javítása

Letöltés175_20140909_HVB_hatarozat_Fidesz_KDNP_kompenzációs_lista

Letöltés

 

176_20140909_HVB_hatarozat_MSZP_DK_Egyutt_PM_MLP_Szocialdemokratak_kompenzációs_lista

Letöltés177_20140909_HVB_hatarozat_Jobbik_kompenzációs_lista

Letöltés178_20140909_HVB_hatarozat_LMP_kompenzációs_lista

Letöltés179_20140909_HVB_hatarozat_Szaniszló Sándor_MSZP_bírság
Letöltés180_20140909_HVB_hatarozat_Neubauer Róbert Adolf_független_bírság
Letöltés

 

181_20140909_HVB_hatarozat_kompenzációs_listák_sorrendje

Letöltés

 

HVB 2014. szeptember 10-i ülésének meghívója


Letöltés

 

HVB 2014. szeptember 12-i ülésének meghívója


Letöltés182_20140912_HVB_hatarozat_dr. Deák Erzsébet delegált elfogadása
Letöltés

HVB 2014. szeptember 15-i ülésének meghívója


Letöltés

 

183_20140915_HVB_hatarozat_polgármester_jelöltek_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

184_20140915_HVB_hatarozat_1_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

185_20140915_HVB_hatarozat_2_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

186_20140915_HVB_hatarozat_3_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

187_20140915_HVB_hatarozat_4_TEVK_szavazólap elutasítása
Letöltés

 

188_20140915_HVB_hatarozat_5_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

189_20140915_HVB_hatarozat_6_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

190_20140915_HVB_hatarozat_7_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

191_20140915_HVB_hatarozat_8_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

192_20140915_HVB_hatarozat_9_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

193_20140915_HVB_hatarozat_10_TEVK_szavazólap elutasítása
Letöltés

 

194_20140915_HVB_hatarozat_11_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

195_20140915_HVB_hatarozat_12_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

196_20140915_HVB_hatarozat_13_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

197_20140915_HVB_hatarozat_14_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

198_20140915_HVB_hatarozat_bolgar_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

199_20140915_HVB_hatarozat_lengyel_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

200_20140915_HVB_hatarozat_nemet_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

201_20140915_HVB_hatarozat_horvat_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

202_20140915_HVB_hatarozat_ormeny_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

203_20140915_HVB_hatarozat_gorog_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

204_20140915_HVB_hatarozat_roma_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

205_20140915_HVB_hatarozat_roman_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

206_20140915_HVB_hatarozat_ruszin_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

207_20140915_HVB_hatarozat_szerb_szavazólap elfogadása

Letöltés

HVB 2014. szeptember 16-i ülésének meghívója

Letöltés

 208_20140916_HVB_hatarozat_4_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

209_20140916_HVB_hatarozat_10_TEVK_szavazólap elfogadása
Letöltés

 

HVB 2014. szeptember 22-i ülésének meghívója

Letöltés

HVB 2014. szeptember 23-i ülésének meghívója

Letöltés210_20140923_HVB_határozat_Lakatos Pál lemondás

Letöltés

HVB 2014. szeptember 29-i ülésének meghívója

Letöltés211_20140929_HVB_határozat_dr. Lévai István Zoltán kifogás

Letöltés212_20140929_HVB_határozat_Dedeo Anita kifogás

Letöltés

HVB 2014. október 10-i ülés

213_20141010_HVB_Hatarozat_Szénasi Sándorné lemondás

Letöltés214_20141010_HVB_Hatarozat_Kádár Imréné lemondás

Letöltés

HVB 2014. október 12-13-i ülése

215_20141013_HVB_határozat_03_TEVK_eredmény
Letöltés

 

216_20141013_HVB_határozat_04_TEVK_eredmény
Letöltés

 

217_20141013_HVB_határozat_05_TEVK_eredmény
Letöltés218_20141013_HVB_határozat_06_TEVK_eredmény
Letöltés

 

219_20141013_HVB_határozat_09_TEVK_eredmény
Letöltés

 

220_20141013_HVB_határozat_13_TEVK_eredmény
Letöltés

 

221_20141013_HVB_határozat_német_eredmény
Letöltés

 

222_20141013_HVB_határozat_roma_eredmény
Letöltés

 

223_20141013_HVB_határozat_02_TEVK_eredmény
Letöltés

 

224_20141013_HVB_határozat_07_TEVK_eredmény
Letöltés

 

225_20141013_HVB_határozat_polgármester_eredmény
Letöltés

 

226_20141013_HVB_határozat_14_TEVK_eredmény
Letöltés

 

227_20141013_HVB_határozat_08_TEVK_eredmény
Letöltés

 

228_20141013_HVB_határozat_01_TEVK_eredmény
Letöltés

 

229_20141013_HVB_határozat_10_TEVK_eredmény
Letöltés

 

230_20141013_HVB_határozat_11_TEVK_eredmény
Letöltés

 

231_20141013_HVB_határozat_12_TEVK_eredmény
Letöltés

 

232_20141013_HVB_határozat_görög_eredmény
Letöltés

 

233_20141013_HVB_határozat_szerb_eredmény
Letöltés

 

234_20141013_HVB_határozat_ruszin_eredmény
Letöltés

 

235_20141013_HVB_határozat_lengyel_eredmény
Letöltés

 

236_20141013_HVB_határozat_román_eredmény
Letöltés

 

237_20141013_HVB_határozat_bolgár_eredmény
Letöltés

 

238_20141013_HVB_határozat_horvát_eredmény
Letöltés

 

239_20141013_HVB_határozat_örmény_eredmény

Letöltés

HVB 2014. október 16-i ülésének meghívója

Letöltés

 

240_20141016_HVB_határozat_kifogás_Csabafi Róbert
Letöltés241_20141016_HVB_határozat_kifogás_Sántha Gábor

Letöltés

HVB 2014. október 31-i ülésének meghívója

Letöltés242_20141031_HVB_határozat_12_TEVK_szavazólap

Letöltés

HVB 2014. november 9-i ülése

243_20141109_HVB_határozat_12_TEVK_eredmény

Letöltés

HVB 2014. november 13-i ülésének meghívója

Letöltés244_20141113_HVB_határozat_kompenzációs_lista_eredmény

Letöltés

Kategória: Választások
Három papírforma (elfogadható)-vereség után, szeptember 9-én végre győzelmet remélhetett játékos, vezető, szurkoló. Sajnos, mindahányan csalódtak, mert a PLER-Budapest elvesztette azt a találkozót, amelyet illett volna megnyerni (19-24). A lőrinciek így továbbra is pont nélkül állnak.
Kategória: Sport
Megszokhatták már a kerületi lakosok, hogy a Kossuth téri reformátusoknál mindig „történik valami”. Nem lesz ez másként az idén ősszel sem, mert ahogyan azt Sándor Balázs lelkész elmondta, egyik program éri a másikat. Nézzünk bele a „menübe”.
Kategória: Civil