Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 17 szeptember 2015
A tüdőszűrés mellett három más területen lesz ingyenes szűrővizsgálat szeptember 29-én a szakrendelőben.
Kategória: Közélet

A Képviselő-testület 3/2013. (II.27.) sz. rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről

pdfLetöltés

A 2012. évi költségvetés

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012-es költségvetési évre vonatkozóan költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletet nem alkotott még meg, így a 2012-es év gazdálkodása átmeneti jelleggel – az új költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időpontig – a következő szabályok mentén valósul meg:

A 2012-es költségvetési év kiadásainak teljesítése során– összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdésével – a havi kiadási főösszeg mértéke az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 46/2011. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 3/2011. (III.08.) önkormányzati rendeletben foglalt éves előirányzatok arányos (1/12) részét nem haladhatja meg, továbbá a Polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek folytatólagos beszedésére.  A fentiektől eltérő, nagyobb mértékű kiadási összeg teljesítése kizárólag a Polgármester előzetes, írásbeli jóváhagyása mellett lehetséges

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 13.) rendelet

pdfLetöltés

pdfLetöltés - melléklet

A 2011. évi költségvetés

Letöltés

Letöltés melléklet

22/2011.(VII.12.) rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.( III.08.) rendelet módosításáról

Letöltés

26/2011.(IX.20.) rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 08.) rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet

46/2011.(XII.20.) rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.08.) rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet

7/2012. (III. 13.) rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.08.) rendelet módosításáról

Letöltés

Letöltés melléklet

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló - 7/2012. (III. 13.) rendelettel - többször
módosított - 3/2011. (III. 08.) helyi rendelet (egységes szerkezetben)

Letöltés

Letöltés melléklet

A 2010. évi költségvetés

I. A rendelet részét képező táblázatok (.XLS)

1. Bevételi főtábla

Letöltés

2. Kiadási főtábla
Letöltés

2.2. Tartalékok

Letöltés

3. Szakfeladatok kiadásai kötelező és önként vállalt bontásban
Letöltés

3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai
Letöltés

5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
Letöltés

6.1. Intézményi bevételek
Letöltés

6.1.a Kisebbségi önkormányzatok bevételei
Letöltés

6.2. Intézményi kiadások
Letöltés
6.2.a Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
Letöltés

6.3. Intézményi létszámadatok
Letöltés

7. Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek
Letöltés

8. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010 - 2011 - 2012 évi alakulását külön bemutató mérleg
Letöltés

10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Letöltés

11. Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján
Letöltés

12. 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv
Letöltés

II. Tájékoztató jellegű táblázatok (.XLS)

1.2.a Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

Letöltés

3.1.a. Szakfeladatok kiemelt kiadásai
Letöltés

3.1.1. Szakfeladatok egyéb dologi kiadásai
Letöltés

3.1.2. Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások
Letöltés

3.1.EU Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Letöltés

5.1. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Letöltés

5.2. Városüzemeltetéssel, Intézményfejlesztéssel kapcsolatos kiadások

Letöltés

6. Intézmények támogatása

Letöltés

6.a. Intézmények kiadásai kötelezően ellátandó és önként vállalt feladati bontásban

Letöltés

6.4. Egészségügy támogatása

Letöltés

9.a. Vagyon18 Zrt. és az Önkormányzat közötti elszámolások

Letöltés

9.b. M18 Kft. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása

Letöltés

9.c. Projekt18 Kft. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

Letöltés

13. Kötvénykibocsátásból megvalósuló fejlesztések
Letöltés

2010. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása
Letöltés

Szöveges elemzés:
Letöltés

Átmeneti gazdálkodás 2010

I. Rendelet részét képező táblázatok (.XLS)

1. Bevételek

Letöltés

2. Kiadások

Letöltés

2.2. Tartalékok

Letöltés

3. Szakfeladati összesítő

Letöltés

5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Letöltés

6.1. Intézmények bevételei

Letöltés

6.2. Intézmények kiadásai

Letöltés

10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Letöltés

II. Tájékoztató jellegű táblázatok (.XLS)

3.1.2. Igazgatási szakfeladat pénzeszközátadások

Letöltés

5.1 Városfejlesztéssel és Vagyongazdálkodással kapcs. kiadások

Letöltés

5.2 Városüzemeltetéssel, Intézményfejlesztéssel kapcs. kiadások

Letöltés

6. Intézmények támogatása

Letöltés

9.a. Vagyon18 Zrt.és az Önkormányzat közötti elszámolások

Letöltés

9.b. M18 Kft. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása

Letöltés

9.c. Projekt18 Kft. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

Letöltés

Kiegészítések

Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A 175/2009. (VIII.29) Korm. rendelet alapján a Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetõ munkavállalóinak és tisztségviselõinek pénzbeni juttatásai megtekinthetők a szervezet honlapján: http://bokaykert.hu/uzleti-beszamolo

Pestszentlőrinc - Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.

A 175/2009. (VIII.29) Korm. rendelet alapján a Pestszentlőrinc - Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. vezetõ munkavállalóinak és tisztségviselõinek pénzbeni juttatásai megtekinthetők a szervezet honlapján: www.18euszolg.hu

Vagyon 18

A 175/2009. (VIII.29) Korm. rendelet alapján a Vagyon18 Zrt. vezetõ munkavállalók és tisztségviselõk pénzbeni juttatásai, a Projekt18 Kft. vezetõ munkavállalók és tisztségviselõk pénzbeni juttatásai, a TH18 Létesítménygazdálkodási Kft. vezetõ munkavállalók és tisztségviselõk pénzbeni juttatásai megtekinthetők a Vagyon 18 honlapján: http://www.vagyon18.hu/indexx.php

Budapest, XVIII. kerület Városüzemeltetõ Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

A 175/2009. (VIII.29) Korm. rendelet alapján közzéteendő adatok:

Név: Budapest, XVIII. kerület Városüzemeltetõ Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-902328

Adószám: 18074851-2-43

KSH szám: 18074851-4520-571-01

Cég székhelye: 1182 Budapest, Péterhalmi út 5.

Cég telephelye: 1181 Budapest, Ipacsfa u. 12.

Törzstõke: 80.680.000 Ft.

Pénzforgalmi jelzõszáma: 11718000-20394400 (OTP kerületi fiók XVIII. ker. Üllõi út 377.)

Budapest XVIII. ker. Pestszentlõrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselõ-testülete 2006. december 13-i ülésén, a 1461 / 2006. (XII. 13.) sz. határozatával megválasztotta az új Felügyelõ bizottsági tagokat:- Szabó Gyula (FEB Elnök)

- Bogdán Péter

- Mészáros Mihály

- Kardos Gábor

- Adamik Istvánné

A Bizottság elnökének megbízási díja 100.000 Ft./hó, a tagok megbízási díja 90.000.-Ft./hó.

Könyvvizsgáló:

JO-GA Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Igazgató: Grósz Józsefné

Jogász:

Melegné Dr. Dudás Dóra

Ügyvezető igazgató:

Jaseri Márk

A Társaság ügyvezetõjének alapbére bruttó 600.000 Ft./hó, ügyvezetõ igazgató-helyettesének alapbére bruttó 350.000Ft/hó.

A Bp. XVIII. ker. Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzata, mint a Bp. XVIII. ker. Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. tulajdonosa, a vonatkozó jogszabályok alapján a Társaság vezetõ tisztségviselõi, a Felügyelõ Bizottság tagjai, valamint a Társaság vezetõ állású munkavállalói javadalmazására megalkotott Javadalmazási Szabályzatotot itt tekintheti meg, mely meghatározza a vezetõ tisztségviselõk részére kifizethetõ jutalom és prémium mértékét. Egyéb juttatások tekintetében a Társaság minden munkavállalójára kiterjesztett kafetéria szabályzatban foglaltak az irányadók.

M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

A 175/2009. (VIII.29) Korm. rendelet alapján közzéteendő adatok

Cégvezető: Zsólyomi Attila

Cégjegyzékszám: 01-09-912161

Adószám: 14619089-2-43

KSH szám: 14619089-4120-113-01

Cégforma: Kft.

Cég székhelye: 1181 Budapest Kondor Béla sétány 16.

A Társaság alaptőkéje: 500.000,- Ft.

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000078-2226007 Unicredit Bank

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 17-i ülésén, a 1060 / 2008. (XII. 17.) sz. határozatával megválasztotta a cég vezető tisztségviselőjét és a Felügyelő bizottsági tagokat:

- Veszteg József (FEB Elnök)

- Antalóczy Zoltán

- Marosiné Sípos Gyöngyi

A Bizottság elnöke valamint a tagok megbízási díj nélkül látják el feladataikat.


Könyvvizsgáló: Keliger Csaba

A Társaság ügyvezetőjének alapbére bruttó 500.000 Ft./hó,

A Bp. XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, mint a M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa, a vonatkozó jogszabályok alapján a Társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói javadalmazására megalkotott Javadalmazási Szabályzatot itt tekintheti meg, mely meghatározza a vezető tisztségviselők részére kifizethető jutalom és prémium mértékét.

A 2009. évi költségvetés

I. A rendelet részét képező táblázatok (.XLS)

1. Bevételi főtábla
Letöltés

2. Kiadási főtábla
Letöltés

2.2. Tartalékok

Letöltés

3. Szakfeladati összesítő

Letöltés

3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai
Letöltés

5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Letöltés

6.1. Intézményi bevételek
Letöltés

6.1.a Kisebbségi önkormányzatok bevételei
Letöltés

6.2. Intézményi kiadások
Letöltés

6.2.a Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
Letöltés

6.3. Intézményi létszámadatok
Letöltés

7. Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek
Letöltés

8. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008 - 2009 - 2010. évi alakulását külön bemutató mérleg
Letöltés

10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Letöltés

11. Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján
Letöltés

12. 2008. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv

II. Tájékoztató jellegű táblázatok (.XLS)

1.2.a Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése
Letöltés

3.1.1. Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai
Letöltés

3.1.2. Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások
Letöltés

3.1. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
Letöltés

5.1. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
Letöltés

5.2. Városüzemeltetéssel, Intézményfejlesztéssel kapcsolatos kiadások
Letöltés

6. Intézmények támogatása
Letöltés

6.4. Egészségügy támogatása
Letöltés

9. Vagyon18 Zrt. és az Önkormányzat közötti elszámolások
Letöltés

13. Kötvénykibocsátásból megvalósuló fejlesztések

2008. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása
Letöltés

Szöveges elemzés
Letöltés

A 2009. évi költségvetés módosításai
01.

I. A rendelet részét képező táblázatok (.XLS)

Letöltés

1. Bevételi főtábla
Letöltés

2. Kiadási főtábla
Letöltés

2.2. Tartalékok

3. Szakfeladati összesítő
Letöltés

3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai

5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

6.1. Intézményi bevételek
Letöltés

6.1.a Kisebbségi önkormányzatok bevételei
Letöltés

6.2. Intézményi kiadások
Letöltés

6.2.a Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
Letöltés

10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Letöltés

11. Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

II. Tájékoztató jellegű táblázatok (.XLS)

1.2.a Nem lakáscélú ingatlanok értékesítésének részletezése
Letöltés

2.2.1. Általános tartalék 2009. évi igénybevétele
Letöltés

2.2.2. Felújítási céltartalék 2009.évi igénybevétele
Letöltés

2.2.3. Karbantartási céltartalék 2009. évi igénybevétele
Letöltés

3.1.1. Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai
Letöltés

3.1.2. Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások
Letöltés

5.1 Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.2 Városüzemeltetéssel, Intézményfejlesztéssel kapcsolatos kiadások
Letöltés

6. Intézmények támogatása
Letöltés

9. Vagyon18 Zrt. és az Önkormányzat közötti elszámolások
Letöltés

9.a Vagyon18 ZRt. és az Önkormányzat közötti elszámolások
Letöltés

9.b M18 Kft. és az Önkormányzat közötti elszámolások

9.c Projekt18 Kft. és az Önkormányzat közötti elszámolások
Letöltés

Szöveges elemzés

Letöltés

02.

A 2009 július 15-én módosított közbeszerzési terv
Letöltés

Újabb nagy sikerű rendezvény után van a Magyar Speciális Olimpia Szövetség, amelyik kedden rendezte meg a nagypályás és play and stay bajnokságot a kerületünkben lévő Gubacsi Zsófi Tenisz Klub SE pályáin.
Kategória: Sport
Kilencszáz futó teljesítette a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kifutópályáján a Runway Run távjait szeptember 5-én.
Kategória: Sport

A 2008. évi költségvetés

I. A rendelet részét képező táblázatok (.XLS)

1. Bevételi főtábla

Letöltés

2. Kiadási főtábla

Letöltés

2.2. Tartalékok

Letöltés

3. Szakfeladati összesítő

Letöltés

3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai

Letöltés

5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Letöltés

6.1. Intézményi bevételek

Letöltés

6.1.a Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Letöltés

6.2. Intézményi kiadások

Letöltés

6.2.a Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
Letöltés

6.3. Intézményi létszámadatok
Letöltés

7. Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek
Letöltés

8. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008 - 2009 - 2010. évi alakulását külön bemutató mérleg
Letöltés

10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Letöltés

11. Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján
Letöltés

12. 2008. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv

Letöltés

II. Tájékoztató jellegű táblázatok (.XLS)

1.1.a Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése

Letöltés

1.2.a Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

Letöltés

3.1.1. Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai

Letöltés

3.1.2. Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások

Letöltés

3.1. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Letöltés

5.1. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Letöltés

5.2. Városüzemeltetéssel, Intézményfejlesztéssel kapcsolatos kiadások

Letöltés

6. Intézmények támogatása

Letöltés

6.4. Egészségügy támogatása

Letöltés

9. Vagyon18 Zrt. és az Önkormányzat közötti elszámolások

2008. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása
Letöltés

Szöveges elemzés
Letöltés

III. Átmeneti gazdálkodás 2008

Rendelet
Letöltés

Bevételi főtábla
Letöltés

Kiadási főtábla
Letöltés

Akármennyire is szerettük a nyarat, eljött a szeptember, így küszöbön áll a Bókay-kerti strukturaváltás. A nyári sportokat felváltják a téliek, s egyre többen várják a kert síiskolájának a megnyitását, amelyről Kőszegi Jánost kérdeztük.
Kategória: Sport