Elemek szűrése dátum szerint: kedd, 08 szeptember 2015

A szervezet célja:
Belsőmajor Lakópark érdekvédelme, közösségi célok képviselete.
Tevékenysége:
Találkozók és programok szervezése.

Kategória: Civil szervezetek

Hagyományos magyar testkultúra, testedzés gyakorlása, oktatása. Kultúrális hagyományaink megismerése, megélése.

Kategória: Civil szervezetek

Cél: a nyugdíjasok összefogása, képviselete, érdekvédelme. Tartalmas, hasznos programok szervezése.

Tevékenység:

- Klubok, szakkörök szervezése ( dalkör, túraklub, kézimunka szakkör, filmklub stb)

-A fizikai és mentális egészség megőrzésének érdekében fürdőlátogatások, kirándulások bonyolítása

-Ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések tartása

 

Kategória: Civil szervezetek

A társaság célja a fővárosi kerületek történeti múltjának feltárása, megőrzése, ápolása és bemutatása, a kerületi helytörténeti, hagyományőrző tevékenységek koordinálása és támogatása. A szervezet ennek érdekében előadóesteket, emléküléseket, tanulmányutakat, fórumokat, középiskolás vetélkedőket, szervez, kiadói tevékenységet (újság- és könyvkiadás, portálfenntartás) végez. 

A társaság XVIII. kerületi vezetője: dr. Katona Lucia

Kategória: Civil szervezetek

Autista gyermekek támogatása:
- egyészségmegőrzés egészségügyi rehabilitáció, 
- nevelés, oktatás, fejlesztés,
- gyermek és ifjúságvédelem,
- hátrányso helyzetű csoportok társadalmis esélyegyenlőségének elősegítése,
- más hasonló szervezetek munkájának segítése,
- rendezvények szervezése, kiadvonyk megjelentetése.

Kategória: Civil szervezetek

A szervezet célja: a Magyarországon élő siketek és nagyothallók társadalmi integrációjának előmozdítása, érdekképviselete és érdekvédelme. Ennek érdekében a SINOSZ személyi segítségnyújtással kapcsolatos tevékenység, közösségi programok szervezése, társadalomba való beilleszkedés elősegítése. 

Kategória: Civil szervezetek

.A szervezet célja: japán eredetű harci művészet, a Shidokan karate tanítása.
Az ifjúság megismertetése a tradicionális japán szellemiséggel és kultúrával, a harcművészetekbe való bevonásukkal az egészséges testi és lelki fejlődésük elősegítése érdekében.
A rendszeres sportolás, testedzés, biztosítása.
Tagjaink nevelése, a közösségi élet kialakítása, sporttáborok szervezésével alternatív lehetőségek bemutatása a szabadidő helyes eltöltéséhez.
Bemutatókkal, kiadványokkal széles körben elősegíteni a tradicionális japán életformának az elfogadását, népszerűsítését.
A fogyatékos gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, elősegítve ezzel a rehabilitációjukat, beilleszkedésüket a társadalomba.

A Bushido Sportegyesület egyike azon, a tömegsportot előnyben részesítő társadalmi szervezeteknek, akik vallják, hogy a mai korban is szükség van a gyermekek, fiatalok (és felnőttek) fizikai nevelésére, állóképességének javítására, felesleges energiáik lekötésére.
Szándékunk, hogy az utcán céltalanul unatkozó, a teljes szabadidejüket a számítógépes játékprogramok mellett töltő ifjúságnak értelmes és értékes alternatívát adjunk, másféle igényeket ébresszünk bennük, ahol a mozgáskultúrájuk, az önfegyelmük és felelősségtudatuk is fejlődik.
Tevékenységünket a XVIII. kerület az Eötvös Loránd Általános Iskolában folytatjuk, a Sportegyesület ott található meg.
Egy héten, három napon (hétfőn – szerdán - pénteken) biztosítjuk a lehetőséget az aktív testmozgáshoz, egy évben 4 edzőtábort is tartunk a fiataloknak. Aki a versenyzést is kipróbálja, egy évben kb. 15-20 lehetősége van, hogy tudását kipróbálhassa irányított formában!
Egyesületünk már több Világ- és Európa bajnokkal illetve Kupa győztessel büszkélkedhet.

Kategória: Sport szervezetek

A szervezet célja:
A családok megerősítését célzó kezdeményezések támogatása, a környezettudatos gondolkodás és a  lokálpatrióta szemlélet fejlesztése. Az egyesület a fenntartható fejlődés és egészséges életmód normáinak és megoldásainak a megismertetése és elsajátítatása, terjedésének elősegítése, ezek előkészítésére iskolán kívüli környezeti nevelést folytat.

A szervezei tevékenység:

Az egyesület céljai megvalósítását elsősorban közösségi programok. táborok szervezésével segíti elő.

Kategória: Civil szervezetek

A szervezet célja az internetes kultúra elterjesztése, az információs társadalomba való átmenet alapjainak emberközpontú megteremtése.

Kategória: Civil szervezetek

Gloriett Általános és Sportiskolában - korábban 1. sz. Etalonsport Általános és Sportiskolában - 1994. óta mûködik az Alapítvány, amelynek mint a neve is mutatja a gyerekek, a „csiszolatlan gyémántok" fejlesztése, segítése a fõ célja és feladata létrehozásától kezdve.
E feladat megvalósításához különféle támogatások, bevételek és az 1 %-os adófelajánlások begyûjtése szükséges, amelyeket a benyújtott pályázatok alapján, a 7 tagú Kuratórium döntése szerint osztunk el a Kuratóriumi ülésen a gyerekek és az Iskola támogatása érdekében.

Kategória: Civil szervezetek