Interaktív oktatás

Írta:  Fülep Erzsébet 2016.12.07.

A munkaerőpiaci felzárkózást segítő ingyenes program indult a Norvég Alap támogatásával a Pestszentlőrincen novemberben átadott TUD18 Képzéskoordinációs Irodában.

 

A világ gyors változása miatt néhány év is elég ahhoz, hogy a szaktudásunk, az ismereteink elavuljanak, és ennek következtében romoljon a munkaerőpiaci helyzetünk. Márpedig egy munkahelyet nem elég megszerezni, azt meg is kell tartani, folyamatosan megfelelve a szakmai követelményeknek. Nem véletlen, hogy napjainkban annyit hangsúlyozzák az élethosszig tartó tanulás fontosságát a foglalkoztatottság, az esélyegyenlőség és az életminőség javítása érdekében.

Pestszentlőrinc–Pestszentimre önkormányzatának közép- és hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiájában központi szerepet tölt be az oktatás, a különböző képzési programok kidolgozása és működtetése. A kerületben évtizedek óta hatékonyan működik a Felnőttek Gimnáziuma, ahol esti, hétvégi és távoktató jellegű képzés folyik.

Jó példa az élethosszig való tanulásra az, hogy a Zsigmond Király Egyetem önkormányzat által finanszírozott nyugdíjas-akadémiájának előadásain a szépkorú hallgatók minden alkalommal megtöltik a polgármesteri hivatal tanácstermét, valamint tárgyalóit. A kerület vezetése további képzési lehetőségek megteremtésére törekedett, amelyek fő célja az állást keresők segítése abban, hogy megfelelő munkahelyet találjanak, és alkalmasak is legyenek az adott pozíció betöltésére.

Pestszentlőrinc–Pestszentimre és Vecsés önkormányzata ezért nyújtotta be 2013 szeptemberében „A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerőpiaci szolgáltatásokkal Budapest XVIII. kerületében és Vecsésen” című közös pályázatát a Norvég Alaphoz.

A pályázat 2016 áprilisában pozitív elbírálásban részesült, ennek nyomán alakította ki a helyi önkormányzat novemberben a TUD18 Képzéskoordinációs Irodát az Üllői út 317. alatt, ahol decembertől ingyenes interaktív képzések indulnak. A projekt összköltségvetése közel egymillió euró, a támogatottsága 95 százalékos, így az önerő mértéke mindössze 5 százalék.

Az elsődleges cél az, hogy a helyi lakosok, azaz a XVIII. kerületben és Vecsésen élők helyben találjanak munkát, illetve hogy meg tudják őrizni a jelenlegi munkahelyüket. A finanszírozást a Norvég Alap, a szakmai hátteret az élethosszig tartó tanulás és a felnőttképzés terén gazdag tapasztalatokkal rendelkező Lillehammeri Egyetem, a Zsigmond Király Egyetem, valamint a Felnőttképzők Szövetsége adja.

A XVIII. kerületi önkormányzat mint vezető partner, valamint Vecsés mellett több helyi szervezet és fővárosi intézmény is részt vesz a pályázat megvalósításában. Közöttük egyaránt található helyi és regionális hatóság, felsőoktatási intézmény, civil szervezet és vállalkozás.

Ughy Attila, Pestszentlőrinc–Pestszentimre polgármestere elmondta, hogy a TUD18 program előzményeként az airLED pályázatot vezényelték le vezető partnerként. Ennek középpontjában az „Airport City” elképzelése állt, annak megvalósítási lehetőségeit tanulmányozták. Az elgondolás lényege az, hogy a repülőterek komplett szolgáltató központokká, úgymond kisebb városokká alakulnak, aminek köszönhetően a környékükön jól működő gazdasági övezetek jönnek létre, vagyis a közeli települések is fejlődnek.

„Bár ezt a pályázatot sikerrel lezártuk, nem dőltünk hátra, hanem kezdeményezésünkre a Fővárosi Önkormányzat, Pest Megye Közgyűlése, a Budapest Airport Zrt., a környékbeli önkormányzatok, valamint az érintett piaci szereplők úgy határoztak: példaértékű összefogással gyorsítják fel a budapesti repülőtér térségének gazdasági és infrastrukturális fejlődését. Ennek ernyője a Budapest Repülőtéri Régió Klaszter, amelynek fő célja a térség fejlődésével kapcsolatos kérdések napirenden tartása, a különböző szintű önkormányzatok, a kormány szervezetei, valamint a gazdasági szereplők közötti párbeszéd elősegítése, az egymás közötti kapcsolatok fejlesztése. Az európai mezőnyben csak úgy maradhat versenyben a repülőtér, ha a gépparktól és infrastruktúrától kezdve a kiszolgálóegységeken, a humánerőforráson át a beszállítókig és a területnek otthont adó önkormányzatokig organikus egységet képez” – hangsúlyozta Ughy Attila az ünnepélyes megnyitón, amelyen részt vett Olav Berstad, Norvégia magyarországi nagykövete és a Miniszterelnökséget képviselő Savanyú Adrián főosztályvezető is.

Hunyadi István városigazgató így fogalmazott: „A norvégok több éve kutatják, hogy az embereknek életük során mikor milyen típusú képzésre van szükségük, mikor melyik forma a legmegfelelőbb: ez a szakmai háttér fontos hozzájárulás lehet a projekt sikeréhez. Mindez szabad teret enged nekünk abban, hogy kipróbálhassunk új képzési formákat, teszteljük az általunk kínált képzések, kurzusok vonzerejét, a vállalati kapcsolatrendszereket, az új üzleti modelleket. Mindebből a jövőben kiformálódhat egy olyan módszer, egy olyan működő rendszer, amelyik példa lehet a többi önkormányzatnak is, sőt abban is reménykedhetünk, hogy az állami költségvetésben is elkülönítenek ilyen célra támogatási keretösszeget. Reméljük továbbá, hogy a vállalatok is látnak majd fantáziát a legújabb technológiával felszerelt képzéskoordinációs irodában.”

A kínált képzések struktúrája, időtartama, a képesítések köre a megkérdezett vállalatok közvetlen igényeihez igazodik, különös tekintettel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. A program keretében építő- és anyagmozgató gépkezelői és speciális áruk szállítmányozási ismereteinek (OKJ-s) oktatására lehet már jelentkezni, de munkaköröktől független tanfolyamokkal is segítséget kíván adni az iroda a munkát keresőknek. Ezek célja elsősorban a készségfejlesztés, és idetartozik az angol nyelvű kommunikáció, az irodai informatikai alkalmazások fejlesztése, a vezetői készségek, a stresszkezelés és a projektszemléletű menedzsmentkészségek fejlesztése.

Az ingyenes képzésre jelentkezők közül elsőséget biztosít az önkormányzat a helyi lakosoknak, illetve a helyi munkahellyel rendelkezőknek, a női munkavállalóknak, az 50. életévüket betöltötteknek, a gyesen, gyeden lévőknek vagy abból frissen visszatérőknek.

Jelentkezni a www.tud18.hu honlapon lehet a „képzések” menüpontban, ahol az érdeklődők a képzések pontos leírását is megtalálhatják.