Közmeghallgatás 2018. december 13. (csütörtök) 11.30 órai kezdettel

 

A Közmeghallgatás meghívója: pdfKozmeghallgatás_2018december13_meghívó.pdf

JegyzőkönyvpdfKozmeghallgatás_2018december13_jkv.pdf

 

 

 

Kozmeghallgatás 2018december13 meghívó

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. november 13-i (kedd) 17.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1113_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1113_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1113_TUL.pdf

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 1.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-181

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-181.pdf

 

2.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-168

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-168.pdf

 

3.) A 1188 Bp., Ady E. u. 100. szám alatti ingatlan Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat számára történő térítésmentes használatba adásáról szóló döntés Kt-169

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-169.pdf

 pdfKT-169kieg1.pdf

 

4.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest, XVIII. kerület 150228/149 helyrajzi számú, telekingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-170

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-170.pdf

 

5.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-171

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-171.pdf

 

6.) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról szóló döntés Kt-172

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-172.pdf

 

7.) „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása III. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-87

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-87.pdf

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 35. fszt. 7. szám alatti lakás értékesítésére vonatkozóan Tul-88

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-88.pdf

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 156022 és 155024 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-89.pdf

 

10.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 140482/4 és 140482/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-93

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-93.pdf

 

11.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 51. sz. mellett elhelyezkedő 152253 hrsz-ú, 10,0 m2 nagyságú közterület használata Tul-85

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-85.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület 154456/2 hrsz-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Jegenyefasor u. 15/b. sz. alatti közterületen működő hulladékgyűjtő udvar közterület-használati engedélye Tul-84

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-84.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata Tul-83

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-83.pdf

 

14.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-86

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-86.pdf

 

15.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-182/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

16.) Döntés közalapítványokkal kapcsolatban Kt-184/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

 

17.) Döntés követelésről lemondásról Kt-180/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

18.) Budapest, XVIII. kerület 156036/2 hrsz-ú, természetben a 1188 Budapest, Termény utcában található ingatlan kisajátításával kapcsolatos döntéshozatal Tul-82/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

19.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-81/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

20.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-90/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

21.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-92/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

22.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-91/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

23.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-80/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

24.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában (köztemetés) Tul-79/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

25.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. október 25-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH1025_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1025_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1025_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 1.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-78

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-78.pdf

 

 

2.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. október 9-i (kedd) 16.45kor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH1009_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1009_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1009_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) „Ültetvény utca (Dózsa György út – 625. u. közötti szakasz) (142732) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-75

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-75.pdf

 

2.) Budapest, XVIII. kerület 151929 hrsz-ú, természetben 1184 Budapest, Üllői út 319. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-76

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-76.pdf

 

3.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Tul-77

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-77.pdf

 

4.) Egyebek

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. szeptember 11-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó:pdfMH0911_TUL.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_TUL_adatoknelküli.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0911_TUL.pdf 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-151

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-151.pdf

pdfKT-151kieg1.pdf

 pdfKT-151kieg2.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-150

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-150.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-152

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-152.pdf

 

4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-160.pdf

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-155

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfKT-155.pdf

 

6.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlan és az azon épülő rekortán pálya térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére Kt-154

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-154.pdf

 

7.) Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosítása Kt-144

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-144.pdf

 

8.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-65

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-65.pdf

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 155447/21 és 155447/48 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-74

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-74.pdf

 

10.) „Balatonakali diáktábor közösségi épület bontása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-71

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-71.pdf

 

11.) „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” - Beruházási alapokmányának módosításának elfogadása Tul-73

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-73.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 51. sz. mellett elhelyezkedő 152253 hrsz-ú 10,0 m2 nagyságú közterület használata Tul-63

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-63.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület Hengermű utca (151853) hrsz-ú 65 m2 közterület használata Tul-64

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-64.pdf

 

14.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Kt-147/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

15.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése Kt-161/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

16.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest, Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-145/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

17.) A Budapest XVIII. kerület 150743 hrsz.-ú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány u. 78. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal Kt-141/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

18.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-67/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

19.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-66/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

20.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-68/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

21.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-69/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

22.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-72/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

23.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-70/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

24.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. július 26-i (csütörtök) 17.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0726_TUL.pdf

 

Határozat-kivonat pdfHK0726_TUL.pdf

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0726_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2017/18. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-59

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-59.pdf

 

 

2.) Ismételt döntés a 149910/0/A/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1182 Budapest, Üllői út 523. fsz. 15. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-60

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-60.pdf

 

 

3.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/55 és 155447/3/A/24 hrsz-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiségekkel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-61

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-61.pdf

 

 

4.) „Gerely utcai sporttelepen multifunkcionális pálya építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-62

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László, Városgazda Zrt. vezérigazgató

pdfTul-62.pdf

 

5.) Egyebek

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. június 14-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó: pdfMH0614_TUL.pdf

Határozat-kivonat: pdfHK0614_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv: pdfJKV0614_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve Kt-118

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-118.pdf

 

 

2.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről Kt-117

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-117.pdf

 pdfKT-117kieg1.pdf

 

3.) „Havanna Piac közösségi célú megújítása I. ütem” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-107

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-107.pdf

 

 

4.) Döntés nemzetközi pályázattal kapcsolatosan Kt-105

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-105.pdf

 

 

5.) Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan Kt-102

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-102.pdf

 

 

6.) „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-58

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

pdfTul-58.pdf

 

 

7.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-57

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-57.pdf

pdfTul-57kieg1.pdf 

 

8.) Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2017/18. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-53

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella, Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgató

pdfTul-53.pdf

 

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest, XVIII. kerület 157733 hrsz-ú, természetben 1183 Budapest, Krasznahorka u. 19-21. szám alatt található ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-52.pdf

 

 

10.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Aprók Falva Óvoda által használt önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-44

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-44.pdf

 

11.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 150987 hrsz-ú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány u. 33/b. szám alatt található közös tulajdonban álló ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötéséről Tul-43

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-43.pdf

 

 

12.) „Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program a Lakatos lakótelep Brenner János parkban a 152646/6 hrsz. területen” futókör építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-51

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-51.pdf

 

 

13.) Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteméhez Tul-54

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-54.pdf

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca 25. sz. ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. bázisállomás elhelyezése tárgyában Kt-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15.) Döntés a 150858/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 405. fsz. 4. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-55/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16.) Budapest, XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal, ill. hozzájárulás használati megállapodás megkötéséhez Tul-47/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-45/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-46/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

19.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-50/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-56/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-49/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-48/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. május 24-i (csütörtök) 17.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó: pdfMH0524_TUL.pdf

Határozat-kivonat:  pdfHK0524_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv: pdfJKV0524_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Kt-75

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-75.pdf

 pdfKT-75kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-73

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-73.pdf 

 pdfKT-73kieg1.pdf

 

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-90

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán, a PLER Kézilabdasport Kft. ügyvezetője

pdfKT-90.pdf 

 

4.) A Nyúlcipő Konduktív Közhasznú Alapítvány részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés Kt-65

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-65.pdf

 

5.) Nyilatkozat kiadása a Golden Ace Sport and Tennis Club Kft. részére a 1181 Budapest, Szélmalom u. 33-53. (hrsz: 150230/15) szám alatti, Bókay Kertben található teniszpályák felújításához Kt-77

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella, Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgató

 pdfKT-77.pdf

 

 

6.) Döntés a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Karinthy Frigyes Gimnázium Studium Alapítványa által bérelt lakások bérleti díjáról Kt-85

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-85.pdf

 

 

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásával kapcsolatos 503/2015. (IX.29.) számú határozat módosítása Kt-66

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-66.pdf

 

8.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-47

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-47.pdf

 

 

9.) A Budapest XVIII. kerület, Forgó utca 157239/3 hrsz. hasznosításáról szóló döntés Kt-87

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-87.pdf

 

 

10.) Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési megállapodás módosítása Kt-63

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-63.pdf

 

11.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-78

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-78.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület 156140/20 és 156140/21 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok földhasználatának időtartamával és ellenértékével és telki szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntés Kt-67

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-67.pdf

 

 

13.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-82

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott:     dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                         Simon Balázs gazdasági igazgató

 pdfKT-82.pdf

 

 

14.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-91

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:       Banyár László vezérigazgató

                          Tényi Attila gazdasági igazgató

                          Méhész Tamásné könyvvizsgáló

 pdfKT-91.pdf

 

15.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-92

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

 pdfKT-92.pdf

 

 

16.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása Kt-94

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott:       Ferenczy Balázs ügyvezető

                          Barabás Csaba könyvvizsgáló

pdfKT-94.pdf 

 

 

17.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-93

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán ügyvezető

 pdfKT-93.pdf

 

18.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2018. évi üzleti tervének elfogadása Kt-80

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott:       dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                          Simon Balázs gazdasági igazgató

 pdfKT-80.pdf

 

19.) Tájékoztató a 2017-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről Kt-89

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-89.pdf 

 

20.) „Teleki utca (az Üllői út - Nefelejcs u. közötti szakasz) (154567) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-30

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-30.pdf

 

21.) „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében részleges elektromos és víz-csatorna hálózat felújítási munkái” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-36

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-36.pdf

 

 

22.) „Napraforgó Óvoda nyílászárócsere” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-32

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-32.pdf

 

23.) „Zenevár Óvoda fűtéskorszerűsítése és lapostető vízszigetelése” építési munka Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-35

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-35.pdf

 

24.) „Haladás-Balassa utca - Üllői út park környezetrendezés II. ütem kivitelezési munkái” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-31

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-31.pdf

 

25.) A Vándor Sándor utcai SPAR üzlethelyiség felújításával kapcsolatos döntéshozatal Tul-34

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-34.pdf

 

26.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében létesítendő lakossági és P+ R parkoló megépítéséhez valamint víz-csatorna és közvilágítás korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-40

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-40.pdf

 

27.) Tulajdonosi hozzájárulás megadás a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-42

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella, Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgató

 pdfTUL-42.pdf

 

 

28.) Döntés a 157231 helyrajzi számon nyilvántartott, osztott tulajdonú ingatlan földterületének részletre történő értékesítéséről Tul-39

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-39.pdf

 

29.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 31. szám alatti 141194/0/A/3 hrsz. ingatlan értékesítése tárgyában Tul-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-25.pdf

 

30.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Karinthy Frigyes Gimnázium részére 1183 Budapest, Thököly út 7. (hrsz: 155453/4) szám alatti épület elektromos felújításához Tul-33

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-33.pdf

 

31.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség részére a Budapest XVIII. kerület Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola területén (hrsz.: 142837) rekortán pálya építéséhez Tul-29

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-29.pdf

 

32.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-37

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-37.pdf 

 

33.) Döntés követelésről való lemondás (vételár-hátralék késedelmi kamata) tárgyában Kt-84/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

34.) Döntés követelésről való lemondás (helyi támogatás-tartozás késedelmi kamata) tárgyában Kt-59/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

35.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Haladás utca – Ráday Gedeon utca kereszteződésében található OMV töltőállomás bérleti díjának számításáról Kt-86/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

36.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 54-58. sz. ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. bázisállomás elhelyezése tárgyában Kt-64/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

37.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-26/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

38.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-21/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

39.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-23/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

40.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-24/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

41.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-20/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

42.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-22/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

43.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-27/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

44.) Döntés követelésről való lemondásról (helyi támogatás-tartozás) Tul-38/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

45.) Bérbeadói hozzájárulás a Budapest, XVIII. kerület 152194/18 hrsz-on nyilvántartott, Lakatos út 30. szám alatti ingatlan épületében található 210 m2 alapterületű ingatlanrész (főzőkonyha) bérleti jog átruházásához Tul-28/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

46.) Budapest, XVIII. kerület 140486 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Vezér u. 54. szám alatt található ingatlan 48/100 tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-41/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

47.) Egyebek

 

 

Helyszíni anyag:

 

H1.) „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II." módosított beruházási alapokmányának elfogadása Kt-95

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfS1-95.pdf

 

 

Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2018. április 12-i (csütörtök) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

MeghívópdfMH0412rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0412rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0412rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1, Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. részére a KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosítószámú "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokhoz

TFFB-10

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTF-10.pdf

 

2, Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. április 12-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó:pdfMH0412_TUL.pdf

Határozat-kivonat: pdfHK0412_TUL.pdf

Jegyzőkönyv: pdfJKV0412_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. részére a KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosítószámú „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokhoz       Tul-19

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-19.pdf

 

2.) Egyebek