Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2023. február 20-án (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20230220_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_20230220_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv20230220_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-07pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-08pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás a lakáscélú támogatásokról KT-25pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

4./ Döntés a VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról ILB-1/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

5./ Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. munkavállalója részére szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-2/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) 

+ kieg.1.

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

6./ Döntés a szociális helyzet vagy krízishelyzet alapján bérbeadott lakások bérleti szerződéseinek hosszabbítására vonatkozó kérelmek ügyében ILB-4/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

7./ Döntés krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek ügyében ILB-6/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

8./ Döntés lakásgazdálkodási célból történő bérbeadás ügyében ILB-5/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) 

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

9./ Tájékoztatás a havária helyzet alapján kijelölt bérlakások ügyében ILB-3/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

H1.) Döntés az Üllői úti városrehabilitációs program megvalósítása miatt bérlakások lakásállományból történő kivonásáról ILB-7/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

 Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

H2.) Döntés önkormányzati bérlakások hasznosítása ügyében ILB-8/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

10./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2023. február 20-án (hétfőn) 15:30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20230220_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20230220_ESzB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20230220_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-07pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-08pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Döntés a 2022. évi szociális ügyekért felelős tanácsnoki beszámoló elfogadásáról KT-18pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

4./ Döntés a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról ESzB-3pdfESzB-3.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Tóth Anna, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

5./ Döntés az Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról ESzB-1pdfESzB-1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Bálint Ramóna, Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője

6./ Döntés feladatellátási szerződés szerinti szakmai beszámoló elfogadásáról ESzB-2pdfESzB-2.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

7./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala KTZ-34 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

8./ Döntés háziorvosi praxisokkal kapcsolatban ESzB-5/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető

9./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-4/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

10./ Egyebek

H1./ Döntés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során kihelyezhető jelzőkészülékek számának emeléséről S1-KT-35  pdfS1-KT-35.pdf

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság 2022. november 29-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20221129_OKSINB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20221129_OKSINB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20221129_OKSINB.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről KT-220pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220kieg1.pdf

 

2./ Rendeletalkotás az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról KT-215pdfKT-215.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének elfogadása KT-201pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Lőrinc 2000 Sportegyesülettel együttműködési megállapodás megkötése KT-198pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Hörl Kálmán – az egyesület elnöke

5./ Döntés a Tomory Lajos Múzeum alapító okiratának módosításáról, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról KT-207pdfKT-207.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa PhD.

6./ A 2023. évi Ifjúsági feladatterv elfogadása OKSINB-20pdfOKSINB-20.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

7./ Döntés az Önkormányzat 2023. évi kerületi sportfeladatainak, sporttevékenységeinek programjáról OKSINB-21pdfOKSINB-21.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

8./ A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei valamint a Tomory Lajos Múzeum 2023. évi munkatervének jóváhagyása OKSINB-23pdfOKSINB-23.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Máté Zsuzsanna, igazgató és Dr. Heilauf Zsuzsanna, igazgató

9./ Döntés a Bp18 Egyesített Óvoda szakmai munkájának értékeléséről OKSINB-22pdfOKSINB-22.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Kékesi Szilvia intézményvezető

10./ Javaslatok a 2023. évi helyi kitüntetések odaítélésére KTZ-218 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

11./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2022. november 28-án (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20221128_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_20221128_ILB_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20221128_ILB.pdf

 

 

Napirendi pontok: 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről KT-220pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220kieg1.pdf

 

 

2./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-204pdfKT-204.pdf

Előterjesztő:  Petrovai László alpolgármester

 

 

3./ A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének elfogadása KT-201pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

4./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések KT-221pdfKT-221.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

5./ Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/50 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 2. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről KT-189pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

6./ Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/53 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 3. emelet 13. szám alatti ingatlan értékesítéséről KT-193pdfKT-193.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

7./ Döntés a Budapest XIII. kerület, 25838/7/A/81 helyrajzi számú, természetben a 1138 Budapest,  Dagály utca 8. 3. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről KT-205pdfKT-205.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

8./ Beszámoló Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtervében 2022. évre meghatározott feladatok végrehajtásáról KT-191pdfKT-191.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Bálint Ramóna, Marton Attiláné, Tóth Anna intézményvezetők

 

 

9./ Döntés bérbeadásról öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzése következtében megszűnő szolgálati jogviszony okán ILB-42/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

10./ Döntés önkormányzati bérlakások bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelmek ügyében ILB-47/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

11./ Döntés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás cseréje tárgyában ILB-45/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

12./ Döntés lakásgazdálkodási célból történő bérbeadás ügyében ILB-43/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

13./ Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal köztisztviselője részére szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-40/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

14./ Pedagógusok részére szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó kérelmek elbírálása ILB-41/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

15./ Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. munkavállalója részére szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-39/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

16./ Döntés önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti szerződésének pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetéséről ILB-46/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

17./ Tájékoztatás az önkormányzati bérlakások bérleti jogviszonyainak felülvizsgálatáról ILB-44/Z

(zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

18./ Egyebek

 

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ NAPIRENDI PONTOK:

H1.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő leírásáról KT-222/Z (Zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

H-2.) Döntés bérlakások kijelölése ügyében havária helyzet esetére ILB-48/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

 

 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. november 28-án (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20221128_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20221128_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20221128_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről KT-220pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220kieg1.pdf

 

2./ A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének elfogadása KT-201pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ Beszámoló Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtervében 2022. évre meghatározott feladatok végrehajtásáról KT-191pdfKT-191.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Bálint Ramóna, Marton Attiláné, Tóth Anna intézményvezetők

4./ Javaslatok a 2023. évi helyi kitüntetések odaítélésére KTZ-218 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester  

5./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat elbírálása KT-192/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Marton Attiláné pályázó

6./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-23/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

7./ Tájékoztató az Egyesített Bölcsődék intézményhálózatában 2022. év második felében zajló ellenőrzésekről (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. aljegyző

8./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság 2022. október 25-én (kedden) 12 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20221025rk_OKSINB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20221025rk_OKSINB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20221025rk_OKSINB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ A XVIII. kerületi Értéktár Bizottságba új tag választása, valamint az Értéktár Bizottság módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása KT-141pdfKT-141.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD, Kardos Gábor, Kerekes Elek

3./ Döntés Makai Tibor tanácsnoki beszámolójának elfogadásáról KT-158pdfKT-158.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

4./ A  MALÉV SC 2021. évi beszámolója OKSINB-17pdfOKSINB-17.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

5./ Beszámoló a Pestszentimrei Sport Kör  2021. évi támogatásának felhasználásáról OKSINB-19pdfOKSINB-19.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Diáksport/Diák Olimpia 2022/2023. tanévi versenynaptára OKSINB-18pdfOKSINB-18.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András, kerületi Diák Olimpia szervezője

7./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2022. október 24-én (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20221024rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20221024rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv20221024rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Beszámoló a 2021-2026. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról KT-147pdfKT-147.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ Döntés az Üllői úti városrehabilitációs program megvalósítása miatt bérlakások lakásállományból történő kivonásáról ILB-33pdfILB-33.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

4./ Döntés lakásgazdálkodási célból történő bérbeadás ügyében ILB-31/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

5./ Döntés a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett lakáshasználó lakásügyében ILB-32/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

6./ Döntés bérlakások összevonása ügyében ILB-34/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

7./ Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. munkavállalói részére szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-29/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) + kieg.1

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

8./ Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal köztisztviselője részére szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-35/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

9./ Döntés krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek ügyében ILB-30/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

10./ Tájékoztatás a folyamatban lévő peres eljárásokról a bentlakó bérlők/lakáshasználók ügyében ILB-36/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

H-1 A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó kérelem elbírálása ILB-37/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester 

H-2 Döntés a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. munkavállalója részére szogálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-38/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester 

11./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. október 24-én (hétfőn) 15:30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20221024rk_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20221024rk_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20221024rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Döntés a Szociális ügyekért felelős tanácsnok éves munkaterve elfogadásáról KT-143pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

3./ Beszámoló a 2021-2026. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról KT-147pdfKT-147.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Alapellátást nyújtó háziorvosokkal kapcsolatos döntés ESzB-22/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosításáról ESzB-20/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila

 

6./ Döntés háziorvosi praxissal kapcsolatban ESzB-23/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Takács Ildikó Emőke

7./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-21/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

8./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. szeptember 26-án (hétfőn) 16:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20220926rk_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20220926rk_ESzB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20220926rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés az Egyesített Bölcsődék 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervéről ESzB-14pdfESzB-14.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Marton Attiláné Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

2./ Javaslat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat véleményezésére történő eseti bizottság létrehozására ESzB-15pdfESzB-15.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

3./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozáshoz ESzB-16pdfESzB-16.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Javaslat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat elbírálása kapcsán ESzB-17/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Oláh Edit pályázó, Tóth Anna pályázó

5./ Javaslat a helyi kitüntetések adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából ESzB-18/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

6./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-19/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

7./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2022. szeptember 8-án (csütörtökön) 15 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20220908rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_20220908rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv20220908rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés krízishelyzet alapján46. § (2) bekezdés c) benyújtott kérelmek ügyében

ILB-27/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

2./ Egyebek