Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. július 22-én (szerdán) 14 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200722rk_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200722rk_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200722rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

 

1./ A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása KT-86.pdfKT-86.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Egyebek

H-1 / Elvi döntés az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezéséről S1-89pdfS1-89.pdf

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. július 21-én 10.30-kor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200721rk_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200721rk_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200721rk_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása KT-76pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bánné Keller Márta és Kékesi Szilvia pályázók

2./ A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei, valamint a Tomory Lajos Múzeum alapító okiratának módosítása KT-78pdfKT-78.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna PhD, Máté Zsuzsanna

3./ A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása KT-77pdfKT-77.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

4./ MALÉV SC 2019. évi beszámolója OKSIB-16pdfOKSIB-16.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Pénzes Tamás SZAC Karate Sportegyesület elnöke

6./ Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KTZ-79 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

7./ Egyebek

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. július 21-én 10 órakor kezdődő rendkívüli együttes (TÜK) ülése

MeghívópdfMH20200721rk_OKSIB-TÜK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200721rk_OKSIB_TÜK.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200721rk_OKSIB_TÜK.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2020. évi pénzügyi támogatásáról OKSIB-15pdfOKSIB-15.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

2./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. június 25-én (csütörtökön) 9 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200625_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200625rk_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200625rk_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66pdfKT-66.pdf

+ Kieg.1pdfKT-66kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről KT-60pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

4./ A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ 2020. évi ISK/DSK, valamint sportegyesületek részére kiírandó sportpályázatok szövegtervezete OKSIB-12pdfOKSIB-12.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

6./ Beszámoló a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2019. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-11pdfOKSIB-11.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Juhász József elnök

7./ Beszámoló a Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület 2019. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-9pdfOKSIB-9.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezető edző

8./ A Közművelődési és Sport Közalapítvány 2019. évi beszámolója OKSIB-8pdfOKSIB-8.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

9./ Kondor Béla KHI intézményvezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-14pdfOKSIB-14.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

10./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-10pdfOKSIB-10.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix

11./ Tájékoztató a 2020/2021. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározásáról és az óvodai csoportlétszám-túllépésének engedélyezéséről OKSIB-13pdfOKSIB-13.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

12./ „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása OKSIB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

13./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. június 29-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200629_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200629rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200629rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66pdfKT-66.pdf

+ Kieg.1pdfKT-66kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-52pdfKT-52.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről KT-63pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

6./ Együttműködési megállapodás jóváhagyása bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

KT-64pdfKT-64.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Bp. XVIII. kerületi Önkormányzat és a Városgazda Nonprofit Zrt. között létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése KT-56pdfKT-56.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Tájékoztatás a 2015-2019. évi lakásgazdálkodási tevékenységről Táj03/58pdfTaj03_58.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

9./ Szociális Szolgálatok 2019. évi szakmai munkájának értékelése ILB-11pdfILB-11.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Barnáné Matazsdi Edit (Életfa Sz. Sz.), Tímárné Penczi Ildikó (Gyöngyvirág Sz. Sz.), Bálint Ramóna (Somogyi L. Sz. Sz.)

10./ Szolgálati lakás bérbeadása ILB-12/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

11./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. június 29-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200629_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200629rk_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200629rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66pdfKT-66.pdf

+ Kieg.1pdfKT-66kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Tájékoztató államháztartáson kívüli forrás átvételéről és felhasználásáról Táj.01/50pdfTaj01-50.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Tájékoztató a Szociális Szolgálatok 2019. évi szakmai munkájának értékeléséről ESzB-6pdfESzB-6.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. február 25-én (kedden) 11 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0225_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0225_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200225_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-39pdfKT-39.pdf

kieg.1pdfKT-39kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának  2020. évi költségvetéséről KT-10pdfKT-10.pdf

kieg.1pdfKT-10kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Az ifjúságpolitikai tanácsnok 2020. évi munkaterve KT-42pdfKT-42.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly tanácsnok

4./ Köznevelési szerződés kötése a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal KT-21pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítványa – Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, és Kékesi Szilvia kuratórium titkára; Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítványa – Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

5./ A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása KT-22pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

6./ Általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése KT-8pdfKT-8.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

7./ Egyházi köznevelési intézmények támogatási szerződései KT-12pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Vicziánné Salla Ildikó, Magyarné Teliska Gyöngyi, Lukács Mária, Kuti Margit, Gazdig Róbert

8./ Intézményi tanács, iskolaszék delegáltjai KT-17pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

9./ Beszámoló egyes közművelődési támogatások 2019. évi teljesítéséről OKSIB-6pdfOKSIB-6.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István, Sóron Ildikó, Juglné Vilhelm Tünde, Kis Ágnes, Dalotti Tibor

10./ Közművelődési intézmények 2020. évi munkaterve OKSIB-4pdfOKSIB-4.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Lipcseyné Horváth Ágnes, Máthé Zsuzsanna, Dr. Heilauf Zsuzsanna

11./ Közművelődési intézmények 2019. évi beszámolói OKSIB-5pdfOKSIB-5.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Lipcseyné Horváth Ágnes, Máthé Zsuzsanna, Dr. Heilauf Zsuzsanna

12./ Beszámoló a 2019. évi  ifjúsági feladatok végrehajtásáról OKSIB-1pdfOKSIB-1.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

13./ Március 15-ei ünnepség szónokának kijelölése OKSIB-2pdfOKSIB-2.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

14./ A Pestszentimrei Közösségi Ház beolvadása a Kodor Béla Közösségi Ház és Intézményeibe

KTZ-28 (zárt ülés!)pdfKTZ-28.pdf (A Bizottság a napirendi pontot nyílt ülés keretében tárgyalta)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Máthé Zsuzsanna, Lipcseyné Horváth Ágnes, Madarassy Csaba

15./ A kerületi sportegyesületek támogatására kiírt rendkívüli Decathlon pályázatok

OKSIB-3/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

16./ Egyebek

H-1/ A Pestszentimrei Vackor Óvoda Alapító Okiratának módosítása S1-43pdfS1-43.pdf

 

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. február 24-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0224_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0224_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0224_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-39pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának  2020. évi költségvetéséről KT-10pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-40pdfKT-40.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor

4./ Szociális szolgálatok 2020. évi munkaterve ILB-3pdfILB-3.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása ILB-1/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ 2019. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálása és lakásjuttatási névjegyzék felállítása

ILB-2/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Szociális alapon bérbeadott és költségelvű bérleti díj alapján hosszabbítható kérelmek elbírálása

ILB-6/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Szociális alapon bérbeadott lakások bérleti  szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása ILB-4/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

9./ A szükséghelyzet alapján bérbeadott lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása ILB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

10./ Szükséghelyzet alapján bérbeadott és költségelvű bérleti díj szerint megállapítható bérleti szerződés hosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása ILB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

11./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában ILB-10/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

12./ Szolgálati lakás bérbeadása ILB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

13./ Jogcímnélküli lakáshasználók bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása ILB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

14./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. február 24-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0224_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0224_ESzB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0224_ESzB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-39pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának  2020. évi költségvetéséről KT-10pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-23pdfKT-23.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-24pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Államháztartáson kívüli forrás átvétele KT-41pdfKT-41.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6./ Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi munkaterve ESzB-4pdfESzB-4.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-15 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Tulajdonosi döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban KTZ-35 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

9./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálására javaslat

ESzB-2/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

10./ Javaslat a 2019. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálására és lakásjuttatási névjegyzék felállítására ESzB-1/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

11./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-3/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

12./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2019. december 16-án (hétfőn) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20191216_ILB_rk.docx.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_20191216_ILB_rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20191216_ILB_rk.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./  Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról

ILB-10/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ Szolgálati lakás bérbeadása ILB-11/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Egyebek