Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. június 11-én (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0611.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0611_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0611_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve KT-74pdfKT-74.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2./ Döntés meghozatala a Csoda-Bogár Ház Óvodával kapcsolatban KT-86pdfKT-86.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

3./ Augusztus 20-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-20pdfOKSIB-20.pdf

Kieg.1pdfOKSIB-20_kieg1.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

4./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-21pdfOKSIB-21.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Uzsoki-Tóth Lilien, Domonkos Ádám

 

5./ Beszámoló a Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról

OKSIB-23pdfOKSIB-23.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezető edző

 

6./ Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítélésről KTZ-73 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7./ A Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményét érintő intézményvezetői megbízás véleményezése OKSIB-22/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Tolnai Marianna (Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója), Mosányi Emőke

 

8./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2019. június 12-én (szerdán) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0612.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_0612_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0612rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve KT-74pdfKT-74.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2./ Beszámoló a 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról KT-85pdfKT-85.pdf

Előterjesztők: Dömötör István alpolgármester, Szarvas Attila alpolgármester

 

3./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2018. évi beszámolója KT-70pdfKT-70.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkaterve

NB-36pdfNB-36.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása NB-37pdfNB-37.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-38pdfNB-38.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Bérleti jogviszony helyreállítása KTZ-83 (zárt ülés!)  

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Az Életfa Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának elbírálása

KTZ-71 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Barnáné Matazsdi Edit

 

9./ Hozzájárulás Dr. Ferenczi Dóra házi gyermekorvosként történő foglalkoztatásához

NB-42/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Dr. Ferenczi Dóra

 

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-33/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-40/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

NB-41/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-34/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ Szolgálati jogviszony alapján bérbe adott lakás, szolgálati jogviszony megszűnését követő bérbeadása (öregségi nyugdíjra jogosult részére) NB-32/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-39/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-35/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. május 14-én (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0514_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0514_OKSIB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0514_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról KT-58pdfKT-58.pdf

pdfKT-58kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-60pdfKT-60.pdf

pdfKT-60kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata  által fenntartott  Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda,  a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda és a Pestszentlőrinci Robogó Óvoda  Alapító Okiratának módosítása KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

4./ A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának  módosítása KT-36pdfKT-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5./ Közalapítványok  beszámolója KT-35pdfKT-35.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

6./ A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményi átszervezések véleményezése KT-63pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc

7./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-18pdfOKSIB-18.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix, Csorvási Soma László, Gondán György, Számadó Máté, Molnár Farkas Márk, Balázs Ildikó

8./ Malév SC 2018. évi beszámolója OKSIB-14pdfOKSIB-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

9./ Beszámoló a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-13pdfOKSIB-13.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Juhász József elnök

10./ Közművelődési intézmények 2018. évi szakmai beszámolói OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Heilauf Zsuzsa, Varga Ferenc

11./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Régió XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár támogatása OKSIB-16pdfOKSIB-16.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Sóron Ildikó régióigazgató

12./ A Pestszentlőrinci Hétszínvirág  Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-43 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Böröczki Zoltánné pályázó

13./ A Pestszentlőrinci Cseperedő  Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-44 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Debreceni Józsefné pályázó

14./ A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-57 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Vecsei Brigitta pályázó

15./ A Pestszentlőrinci Csemete  Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-45 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Németh Jenőné pályázó

16./ Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KTZ-56 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

17./ Pestszentimrei Közösségi Ház intézményvezetői álláspályázatok elbírálása KTZ-55 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Lipcseyné Horváth Ágnes, Ódor Katalin

18./ A kerületi sportegyesületek és iskolai diáksportkörök támogatására kiírt pályázatok elbírálása OKSIB-19/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

19./ A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-15/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója), Hakkel Edina, Kasznár Zsuzsanna, Novák Csilla Irén

20./ Egyebek

 

 

A Népjóléti Bizottság 2019. május 13-án (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0513_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_0513_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0513_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról KT-58pdfKT-58.pdf

pdfKT-58kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-60pdfKT-60.pdf

pdfKT-60kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-39pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés KT-51pdfKT-51.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

5./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása KT-62pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs, a Kft. gazdasági igazgatója

6./ Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2018. évi tevékenységéről KT-40/Táj.01pdfTaj01-40.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

7./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-26pdfNB-26.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ A Félúton Alapítvány beszámolója a 2018. évi szakmai munkáról NB-19pdfNB-19.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

9./ A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2018. évi szakmai munkáról NB-18pdfNB-18.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla, a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

10./ Szociális Szolgálatok 2018. évi szakmai munkájának értékelése NB-28pdfNB-28.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Gyöngyvirág Szociális Szolgálat fogyatékos nappali ellátás 2019. évi nyári zárva tartási rendje

NB-23pdfNB-23.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról KTZ-41 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-52 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év)

NB-17/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év)

NB-27/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-31/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

NB-20/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Bérleti jog felmondása (szociális alapú lakbért nem fizető esetében) NB-24/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-29/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-21/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-22/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Hozzájárulás Dr. Takács Valéria felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához

NB-16/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Dr. Takács Valéria

23./ Döntés „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél”  adományozásáról NB-25/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

24./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-30/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

25./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. április 25-én (csütörtökön) 17 órakor kezdődő

rendkívüli együttes (TÜK) ülése

MeghívópdfMH0425rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0425rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0425rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-12pdfOKSIB-12.pdf

OKSIB-12kieg1pdfOKSIB-12kieg1.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Sunkel Dirk elnök – Német Nemzetiségi Önkormányzat, Lelkes Gáborné elnökhelyettes – Német Nemzetiségi Önkormányzat

2./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2019. április 11-én (csütörtökön) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0411_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_0411NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0411rk_NB.pdf

Napirendi pontok: 

1./ Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosításáról NB-13pdfNB-13.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

2./ Hozzájárulás Dr. Kis Noémi Cintia felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-14/Z

(zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, Dr. Kis Noémi Cintia

3./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-15/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. március 7-én (csütörtökön) 17 órakor kezdődő rendkívüli együttes (TÜK) ülése

Meghívó pdfMH0307rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0307rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

JegyzőkönyvdocxJKV0307rk_OKSIB_TUK_egy.docx

Napirendi pontok: 

1./ Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2019. évi pénzügyi támogatásáról OKSIB-11pdfOKSIB-11.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

2./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. február 26-i (keddi) rendkívüli együttes (TÜK) ülése

MeghívópdfMH0226rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0226rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0226rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi ön kormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-10pdfOKSIB-10.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

Meghívott: Makkainé Szelindi Stella elnök - Görög Nemzetiségi Önkormányzat

2./ Egyebek

A Képviselő-testület 2019. február 21-i (csütörtök, 8.00 óra) ülése

MeghívópdfMH0221.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0221AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0221_test.pdf

 

Napirendi pontok: 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (22.)pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (14.)pdfKT-14.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (15.)pdfKT-15.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében (08.)pdfKT-08.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5./ Rendeletalkotás a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (01.)pdfKT-01.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2018. évi döntésekről (02.)pdfKT-02.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Döntés a Budapest XVIII. kerület Teleki utca 4. szám alatti parkolóban parkolóhely haszonkölcsönbe adásáról Városrehabilitáció18 Zrt. részére (07.)pdfKT-07.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

8./ Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan (05.)pdfKT-05.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

9./ Korábban ingyenes használatba adott eszközök térítésmentes tulajdonba adása a Budapest Főváros Kormányhivatala részére (25.)pdfKT-25.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10./ Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (12.)pdfKT-12.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11./ Búzakéve utca térítésmentés tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés (10.)pdfKT-10.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

12./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő 155447/21 hrsz.-ú ingatlan kedvezményes bérbe adása az Old Motors Sport Club Egyesület részére (11.)pdfKT-11.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

13./ Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban (30.)pdfKT-30.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

14./ Földút útépítések beruházási alapokmánya (16.)pdfKT-16.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15./ „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése” - Beruházási alapokmányának elfogadása (29.)pdfKT-29.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

16./ „Pestszentimre Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése” Beruházási alapokmányának elfogadása (19.)pdfKT-19.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

17./ Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata (20.)pdfKT-20.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása (23.)pdfKT-23.pdf

KT-23kieg1pdfKT-23kieg1.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

19./ Támogatással kapcsolatos döntés meghozatala (21.)pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

20./ Döntés pályázatokkal kapcsolatban (28.)pdfKT-28.pdf

KT-28kieg1 pdfKT-28kieg1.pdf

KT-28kieg2pdfKT-28kieg2.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

21./ Döntés napelem rendszerek telepítésére vonatkozó pályázatról (27.)pdfKT-27.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert képviselő

22./ Előzetes jóváhagyás a 2020. és 2021. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzéséről (31.)pdfKT-31.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármeste

23./ Általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése (32.)pdfKT-32.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

24./ Köznevelési szerződés kötése a Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal (17.)pdfKT-17.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítványa Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, és Kékesi Szilvia kuratórium titkára

Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítványa - Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

25./ Döntés a Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesülettel támogatási szerződés megkötéséről továbbá részükre helyiség térítésmentes biztosításáról (13.)pdfKT-13.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István

26./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 2 óvoda Alapító Okiratának módosítása (06.)pdfKT-06.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

27./ A rabszolgatörvény alkalmazásának kerületi tulajdonban lévő vállalatoknál történő alkalmazásának tilalma (03.)pdfKT-03.pdf

Előterjesztők: Kőrös Péter, Fehér Gábor képviselők

28./ Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek (04.)pdfKT-04.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

29./ Döntés állami tulajdonban lévő ingóságok ingyenes átvételéről (09/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

30./ Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére helyiség biztosításáról (24./Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

31./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásáról (26.)pdfKT-26.pdf

KT-26kieg1pdfKT-26kieg1.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

32./ Interpellációk

33./ Kérdések

34./ Tájékoztatók, bejelentések

 -.Taj01.: Tájékoztatás a 2018. II. félévében elidegenítésre került ingatlanokról (18.)pdfKT-18.pdf

   Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

S1: Javaslat a légtérzaj elleni intézkedésekre S1-33pdfS1-33.pdf

Előterjesztő: Somody László

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. február 20-án (szerdán) 9.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0220_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0220_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0220_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-22pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Döntés a Budapest XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban

KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3./ Döntés pályázatokkal kapcsolatban KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ Általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése KT-32pdfKT-32.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

5./ Köznevelési szerződés kötése a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal KT-17pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány – Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, és Kékesi Szilvia kuratórium titkára; Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítványa – Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

6./ Döntés a Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesülettel támogatási szerződés megkötéséről továbbá részükre helyiség térítésmentes biztosításáról

KT-13pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István

7./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 2 óvoda Alapító Okiratának módosítása KT-06pdfKT-06.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

8./ A Pestszentlőrinci Csemete Óvoda, a Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda, a Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda és a Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-7pdfOKSIB-7.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

9./ 2019. évi ISK/DSK, valamint sportegyesületek részére kiírandó sportpályázatok szövegtervezete

OKSIB-3pdfOKSIB-3.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10./ SOFI sportkör kérelme OKSIB-2pdfOKSIB-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Pál-Horváth Rita

11./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-4pdfOKSIB-4.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tadissi Yves Martial és Pataki Krisztián

12./ Március 15-ei ünnepség szónokának kijelölése OKSIB-1pdfOKSIB-1.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

13./ Közművelődési intézmények 2019. évi munkatervének elfogadása OKSIB-6pdfOKSIB-6.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Varga Ferenc, Heilauf Zsuzsanna

14./ Pestszentimrei Közösségi Ház intézményvezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-8pdfOKSIB-8.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15./ Beszámoló egyes közművelődési támogatások 2018. évi teljesítéséről OKSIB-5pdfOKSIB-5.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István, Sóron Ildikó 3. számú régió igazgató, Dalotti Tibor, Vörös Árpád

16./ Javaslat a kerületi sportegyesületek támogatására kiírt rendkívüli Decathlon pályázatok elbírálásához

OKSIB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruház igazgató

17./ Egyebek