A Népjóléti Bizottság 2019. február 19-én (kedden) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0219_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0219_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0219_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-22pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2018. (II.01.)önkormányzati rendelet módosításáról KT-14pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2018. évi döntésekről KT-02pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-2pdfNB-2.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása NB-1pdfNB-1.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

7./ Szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi munkaterve NB-10pdfNB-10.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Életfa Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása NB-11pdfNB-11.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Hozzájárulás Dr. Szilvási Ildikó felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-3/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szilvási Ildikó

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-4/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ 2018. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálása és lakásjuttatási névjegyzék felállítása

NB-12/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-6/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. december 11-én (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1211_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1211_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfOKSIB-32.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről KT-200pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ Döntés pályázattal kapcsolatban KT-197pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása KT-189pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5./ 2018. évi Ifjúsági feladatterv végrehajtásáról szóló  beszámoló OKSIB-32pdfOKSIB-32.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

6./ A 2019. évi Ifjúsági feladatterv elfogadása  OKSIB-33pdfOKSIB-33.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ Kolibri Táncegyesület és Endresz Zsuzsanna/PL Dance Studio tánccsoport támogatása

OKSIB-34pdfOKSIB-34.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Róthné Major Klára, Endresz Zsuzsanna

8./ Közösségi színtér igénybevételére "Városháza Galéria 2019" pályázat elbírálása OKSIB-35pdfOKSIB-35.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfOKSIB-35kieg1

9./ Kerületi Diáksport 2018/2019-es versenynaptára OKSIB-30pdfOKSIB-30.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

10./ A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok KTZ-194 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11./ "Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél" adományozása OKSIB-31/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2018. december 11-én (kedden) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1211_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1211_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1211_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről KT-200pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása KT-189pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-72pdfNB-72.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok KTZ-194 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év) NB-76/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) NB-71/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-73/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-74/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-75/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Bérleti jogviszony helyreállítása II. NB-78/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Lakáshasználati díj mértékének megállapítása NB-77/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-70/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-69/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Egyebek

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. november 26-án (hétfőn) 16.30 órakor a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

MeghívópdfMH1126rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1126rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1126rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-29pdfOKSIB-29.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Marelyin János Pálné elnök – Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2./ Egyebek

 

Képviselő-testület 2018. november 19-én, hétfőn, 8.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH1119.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1119.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1119_Kt.pdf

 

Napirendi pontok:  

  1. Nemzeti Sportközpontokkal kötendő Megállapodás jóváhagyása általános iskolák bővítése tárgyában (186.)pdfKT-186.pdf

           Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

  1. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. november 12-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1112_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1112_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1112_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

 

1./ Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ GESZ vezetői pályázatának elbírálása KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

3./ Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtevében meghatározott feladatok végrehajtásáról KT-176pdfKT-176.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

4./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2019. évi zárva tartási rendje NB-58pdfNB-58.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Szociális Szolgálatok 2018. évi téli zárva tartási rendje NB-63pdfNB-63.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-62pdfNB-62.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Döntés közalapítványokkal kapcsolatban KTZ-184 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

8./ Lakásépítési helyi támogatással kapcsolatos kérelmek elbírálása NB-64/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-61/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-67/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-65/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-66/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-68/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-60/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-59/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

16./ Egyebek

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. november 13-án (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1113_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1113_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1113_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

 

1./ Döntés pályázattal kapcsolatban KT-181pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2./ Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése KT-179pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hörl Kálmán elnök

3./ Sportrendezvények 2019. KT-173pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4./ GESZ vezetői pályázatának elbírálása KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

5./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-175pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

6./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-27pdfOKSIB-27.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-28pdfOKSIB-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Számadó Máté, Dudás Éva, Topolyai Máté, Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix és Módos Viktória

8./ Döntés közalapítványokkal kapcsolatban KTZ-184/Z

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

9./ Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1./ A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-29/Z

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója), Bán Réka, Pásztor Józsefné, Timotityné Sibalin Hajnalka

 

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. október 25-én (csütörtökön) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH1025rk_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1025rk_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1025rk_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-54pdfNB-54.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Hozzájárulás Dr. Morvay Judit gyermek háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-55/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Morvay Judit

3./ Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosításáról NB-53pdfNB-53.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

4./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-56/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-57/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Egyebek

 

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. szeptember 10-én (hétfőn) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0910_PEB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0910_PEB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0910_PEB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

2./ Döntés pályázatokkal kapcsolatosan KT-160 pdfKT-160.pdf   

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztása

KT-155pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Tájékoztatás a 2018. évben lezárult egyes belső ellenőri vizsgálatokról PEB-11pdfPEB-11.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

6./ Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2017. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról PEB-10pdfPEB-10.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: XVIII. Kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

7./ Döntés részletfizetés engedélyezéséről KTZ-147 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8./ Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése KTZ-161 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

9./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. szeptember 12-én (szerdán) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0912_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0912_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0912_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 

2./ Döntés pályázatokkal kapcsolatosan KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés ünnepi szónokának megválasztása OKSIB-24pdfOKSIB-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Kieg.1pdfOKSIB-24_Kieg1.pdf

4./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-25pdfOKSIB-25.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-23pdfOKSIB-23.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Éles Viktória, Dudás Éva, Topolyai Máté

6./ Beszámoló a Pestszentimre Birkózó Sportegyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról

OKSIB-26pdfOKSIB-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezető edző

7./ Egyebek