Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2016. február 22-i ülése

Írta:  2016.02.18.

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2016. február 22-én (hétfő) 18:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívópdfletöltés

 

Határozat-kivonatpdfletöltés

 

Jegyzőkönyvpdfletöltés

 

Zárt jegyzőkönyv: Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok

1.) Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről KT-31pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kieg-1pdfKt-01kieg1.pdf

Kieg-2pdfKt-01kieg2.pdf

Kieg-3pdfKt-01kieg3.pdf

Kieg-4pdfKt-01kieg4.pdf

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről KT-1pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelet KT-13pdfletöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjairól szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-14pdfletöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6.) A helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása KT-9pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Befektetési szabályzatának elfogadása KT-39pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

8.) Döntés feladatellátási szerződés megkötéséről a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal KT-11pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

9.) "A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen” című pályázattal kapcsolatos döntés KT-35pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

10.) ELENA (European Local Energy Assistance) programon való részvétellel kapcsolatos döntés KT-10pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11.) Az PLER Kézilabda Sport Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása, a Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódóan önrész biztosítása KT-38pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

12.) OVI-FOCI Program című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala KT-37pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

13.) Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekthez történő csatlakozásról KT-32pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

14.) Támogatási keretmegállapodás módosítása KT-29pdfletöltés

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Kieg:pdfKt-29kieg1.pdf

15.) A KLIK által fenntartott köznevelési intézmények dologi jellegű kiadásának finanszírozása KT-19pdfletöltés

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Kieg-1pdfKt-19kieg1.pdf

Kieg-2pdfKt-19kieg2.pdf

16.) A MALÉV SC új támogatási szerződésével kapcsolatos 644/2015. (XII. 15.) számú határozat módosítása KT-21letöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

17.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos intézkedések KT-40pdfKt-40.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

18.) A PLER Kézilabda Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala KTz-41 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

19.) Beszámoló az I. fokú adóhatóság 2015. évi tevékenységéről KT-22pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

20.) „Otthon Melege Program” keretében társasházak/lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló pályázat elbírálása PEB-5pdfletöltés

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

21.) Tájékoztatás a 2015. évi belső ellenőrzési vizsgálatokról PEB-4pdfletöltés

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

22.) Egyebek