Képviselő-testület 2016. május 12-ei ülése

Írta:  2016.04.28.

MeghívópdfMH0512.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat-ANpdfHK0512_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0512.pdf

Zárt Jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
82. rendkívüli eljárással!pdfKt-82.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

 82kieg1pdfKt-82kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 99. rendkívüli eljárással!pdfKt-99.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

99kieg1pdfKt-99kieg1.pdf

99kieg2pdfKt-99kieg2.pdf

99kieg3pdfKt-99kieg3.pdf

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
92. rendkívüli eljárással!pdfKt-92.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
69. rendkívüli eljárással!pdfKt-69.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 71. rendkívüli eljárással!pdfKt-71.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt területre
70. rendkívüli eljárással!pdfKt-70.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Kt-70kieg1pdfKt-70kieg1.pdf

7. Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
76. rendkívüli eljárással!pdfKt-76.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kt-76kieg1pdfKt-76kieg1.pdf

8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
96. rendkívüli eljárással!pdfKt-96.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 96kieg1pdfKt-96kieg1.pdf

96kieg2pdfKt-96kieg2.pdf

9. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2015. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
97. rendkívüli eljárással pdfKt-97.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Jankó Zoltán könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 97kieg1pdfKt-97kieg1.pdf

97kieg2pdfKt-97kieg2.pdf

10. A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a”-nál végelszámoló visszahívása, új végelszámoló megválasztása
84. rendkívüli eljárással!pdfKt-84.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Döntés szabályozási terv elkészítéséhez szükséges eljárások megindításáról
77. rendkívüli eljárással!pdfKt-77.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása
86. rendkívüli eljárással!pdfKt-86.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

13. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése
51.pdfKt-51.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Minyóczki Árpád r. alezredes-BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Bucsek Gábor rendőrfőkapitány, r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos

 

14. Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal
88. rendkívüli eljárással!pdfKt-88.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezetője

 

15. Heim Pál Gyermekkórház szolgálati gépjármű támogatása
85. rendkívüli eljárással!pdfKt-85.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Palócz Norbert Heim Pál Gyermekkórház gazdasági igazgatója

 

16. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
73. rendkívüli eljárással!pdfKt-73.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető - a Kft. jelenlegi igazgatója, dr. Maitz László - a Kft. volt ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

73kieg1pdfKt-73kieg1.pdf

 

17. Együttműködési megállapodás megkötése a MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezettel 79. rendkívüli eljárással!pdfKt-79.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Bíró Csaba, Szoboszlai Zoltán – MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezet képviselői

 

18. A Budapest XVIII. kerület Baross utca 40-42. szám alatti (150447 hrsz.-ú) társasház közös költség ügye
60.pdfKt-60.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása
52. rendkívüli eljárással!pdfKt-52.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 52kieg1pdfKt-52kieg1.pdf

52kieg2pdfKt-52kieg2.pdf

20. Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről
61. rendkívüli eljárással!pdfKt-61.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Döntés a "Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása" című pályázat benyújtásáról
74. rendkívüli eljárással!pdfKt-74.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

74kieg1pdfKt-74kieg1.pdf

 

22. Döntés a "Gyöngyszem Óvoda fejlesztése" és "Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése" című pályázatok benyújtásáról
80. rendkívüli eljárással!pdfKt-80.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

23. Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról
67. rendkívüli eljárással!pdfKt-67.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

24. Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner
68. rendkívüli eljárással!pdfKt-68.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött szerződések módosítása
78.pdfKt-78.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26. Alapítványok nyári életmód tábor pályázatainak értékelése
63. rendkívüli eljárással!pdfKt-63.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. Háziorvosi feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés felmondása
53. rendkívüli eljárással!pdfKt-53.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

28. 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés
65. rendkívüli eljárással!pdfKt-65.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

29. Nyári napközis táborral kapcsolatos döntések
87. rendkívüli eljárással!pdfKt-87.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető

 

30. A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása
94. rendkívüli eljárással!

pdfKt-94_1resz.pdf

pdfKt-94_2resz.pdf

pdfKt-94_3resz.pdf

 


Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Tarjányi Béláné könyvvizsgáló

 

31. A Városinfó18 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
95. rendkívüli eljárással!pdfKt-95.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

 

32. PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala
89. rendkívüli eljárással!pdfKt-89.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán ügyvezető igazgató

 

33. A Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány köznevelési szerződésének módosítása
64. rendkívüli eljárással!pdfKt-64.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Tóthné Kővári Csilla - kuratórium elnöke, Kékesi Szilvia - kuratórium titkára

 

34. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához
100. rendkívüli eljárással!pdfKt-100.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Hományi Tamás Márton KLIK Budapesti XVIII. kerületi tankerülete igazgató, Banyár László vezérigazgató

 

35. „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása
75. rendkívüli eljárással!pdfKt-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

36. „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása
93. rendkívüli eljárással!pdfKt-93.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

37. Kiemelt prioritás a Havanna-lakótelep fejlesztése
72.pdfKt-72.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

38. Lakossági csatorna rákötések támogatása
101.pdfKt-101.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

39. Csatornahálózat részleges felülvizsgálata
90.pdfKt-90.pdf
Előterjesztő: Petrovai László képviselő

 

40. Javaslat köztársasági elnöki kitüntetés adományozására
98/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

41. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
55/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

42. Helyi kitüntetés adományozása
91/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43. Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről
66/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44. Szakmai kitüntetés adományozása
83/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

45. Követelésről lemondás - kamattartozás elengedése
54/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

46. A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2015. évi működésről
56. rendkívüli eljárással!pdfKt-56.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

47. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója
57. rendkívüli eljárással!pdfKt-57.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Minyóczki Árpád. r. alezredes – BRFK XVIII. kerületi kapitányságvezető

 

48. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
58. rendkívüli eljárással!pdfKt-58.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője

 

49. Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról
59. rendkívüli eljárással!pdfKt-59.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Jambrik Rudolf tü. Ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. őrnagy – XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

 59kieg1pdfKt-59kieg1.pdf

50. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2015. évről
81. rendkívüli eljárással!pdfKt-81.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

51. Interpellációk
- Int-1: Folyékonyhulladék-leeresztés a Péterhalmi-erdőbenpdfInt-01.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

Int-01válaszpdfInt-01valasz.pdf

- Int-2: Állatvédelmi járőrszolgálat létrehozásapdfInt-02.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

Int-2válaszpdfInt-02valasz.pdf

- Int-3.: Kerti zöldulladékok összegyűjtésepdfInt-03.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja Dömötör István alpolgármesterhez)

- Int-4.: XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének törvényességepdfInt-04.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)

Int-04válaszpdfInt-04valasz.pdf

- Int-5.: Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott önkormányzati támogatáspdfInt-05.pdf

(Ferencz István képviselő interpellációja Szarvas Attila alpolgármesterhez)

Int-05válaszpdfInt-05valasz.pdf

- Int-6.:Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal honlapjapdfInt-06.pdf

(Petrovai László interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)

Int-06válaszpdfInt-06valasz.pdf

- Int-07.: Miért cenzúráz a Városkép újság?pdfInt-07.pdf
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

Int-07válaszpdfInt-07valasz.pdf

- Int-08.: Strandlabdarúgó pálya átépítés extrákkal?pdfInt-08.pdf
(Kőrös Péter képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

Int-08válaszpdfInt-08valasz.pdf

 

52. Kérdések

 

53. Tájékoztatók, bejelentések

- Taj-01: Tájékoztató a 2015-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről
62.pdfTaj-01_62.pdf
Készítette: Dömötör István alpolgármester

 - Taj-02 Tájékoztató a polgármester és a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2015. év III. és IV. negyedévében
103.pdfTaj-02_103.pdf

- Polgármesteri tájékoztató

pdfTaj-03.pdf

Készítette: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi napirend:

S1-102:

S1. PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása

102.pdfS1-102.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

S1-102kieg1.pdfS1-102kieg1.pdf

 

S2. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról a nyári szünidő alatt a napközis tábor időszakán kívül

104.pdfS2-104.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

S3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – belterületi utak, járdák felújítása
S3-105.pdfS3-105.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása – Pestszentlőrinci Csemete Óvoda kapacitásbővítése
S4-106.pdfS4-106.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S5. Pestszentimrei Sportkör 2016/17. évi Tao. pályázatához kapcsolódó döntések
S5-107.pdfS5-107.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!