Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2016. május 09-ei ülése

Írta:  2016.04.28.

Meghívó pdfMH0509.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0509.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0509.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
KT-82 pdfKt-82.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-99 pdfKt-99.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

3, Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-92 pdfKt-92.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
KT-71 pdfKt-71.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5, Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest XVIII. kerület Alacskai út-Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt területre
KT-70 pdfKt-70.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6, Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-76 pdfKt-76.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7, Döntés szabályozási terv elkészítéséhez szükséges eljárások megindításáról
KT-77 pdfKt-77.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8, Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal
KT-88 pdfKt-88.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Intézményvezetője

9, Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről
KT-61 pdfKt-61.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10, Döntés a „Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása” című pályázat benyújtásáról
KT-74 pdfKt-74.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

74kieg1 pdfKt-74kieg1.pdf

11, Döntés a „Gyöngyszem Óvoda fejlesztése” és „Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése” című pályázatok benyújtásáról
KT-80 pdfKt-80.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12, Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról
KT-67 pdfKt-67.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13, Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner
KT-68 pdfKt-68.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

14, „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása
KT-75 pdfKt-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15, „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása
KT- 93 pdfKt-93.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

16, Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
KT-58 pdfKt-58.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője

17, Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz. alatti közterületen lévő vendéglátóegység közterület-használata
TFFB-6 pdfTF-6.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester

18, „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-7 pdfTF-7.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

19, „Kaszás utca 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betárazó kapacitású tüzivíztározó műtárgy építése”módosított beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-8 pdfTF-8.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

20, Attila utca 1. melletti szelektív gyűjtő sziget megszüntetése
TFFB-9 pdfTF-9.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21, Komposztáló Program 2016.
TFFB-10 pdfTF-10.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22, Szelektív gyűjtő sziget megszüntetése
TFFB-11 pdfTF-11.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23, „Pestszentimrei Közösségi Ház épületében könyvtár létesítése”
TFFB-12 pdfTF-12.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

24, „Városház u. 16. polgármesteri hivatali épület tetőfelújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-13 pdfTF-13.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

25, „Nemes utca 22. Termelői Piac helyének kialakítása beruházási alapokmányának elfogadása”
TFFB-14 pdfTF-14.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

26, Egyebek