A Tulajdonosi Bizottság 2016. november 3-án (csütörtök) 16.30 órakor kezdődő ülése

Írta:  2016.10.27.

A Tulajdonosi Bizottság 2016. november 3-án (csütörtök.) 16.30 órakor kezdődő ülése

Meghívó

pdfMH1103_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1103_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1103_TUL.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-211

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-211.pdf

2.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-204

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-204.pdf

3.) Lőrinc United FC sportfejlesztési program pályázatához kapcsolódó döntéshozatal Kt-212

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-212.pdf

4.) A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kérelme a Budapest, XVIII. kerület 152441 hrsz-ú, természetben az Üllői út 286. fszt. 10. és 11. szám alatti helyiségek bérleti díjának csökkentésére Kt-209

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-209.pdf

5.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-88

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-88.pdf

6.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Tövishát utca 2-6. szám alatti, 150228/93 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási eljárás lefolytatásához Tul-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-89.pdf

7.) „Szövet utca (Szövet 113. sz. - Igric u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-93

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-93.pdf

8.) „Kondor Béla sétány 13. Gyermekorvosi Rendelő tetőszigetelés kivitelezési munkái” Hrsz: 151159/46 Tul-94

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-94.pdf

9.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-85/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

10.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-86/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

11.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-87/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

12.) Budapest XVIII. kerület 150987 hrsz-ú, természetben 1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 33/b. Szám alatt található ingatlan 540/831-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-90/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

13.) Budapest XVIII. kerület 155737 hrsz-ú, természetben 1183 Budapest Üllői út 504. sz. alatt található, 659 m2-es, kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan eladására vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-91/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

14.) Döntés követelésről való lemondásról Tul-92/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

15.) Egyebek