Tulajdonosi Bizottság 2016. december 6-i (kedd) 15.30 órakor kezdődő ülése

Írta:  2016.12.01.

Tulajdonosi Bizottság 2016. december 6-i (kedd) 15.30 órakor kezdődő ülése

Meghívó pdfMH1206_TUL.pdf

 Határozat-kivonat pdfHK1206_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV1206_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala Kt-246

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Bak Ferenc, Madarassy Csaba

 pdfKT-246.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-235

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-235.pdf

 pdfKT-235kieg1.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról Kt-236

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-236.pdf

pdfKT-236kieg1.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Kt-232

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-232.pdf

 

5.) A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves munkaterve Kt-238

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-238.pdf

 

6.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti fszt. 3. számú helyiség és a fszt. 1. számú bérlakás összecsatolásával kapcsolatosan Kt-227

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-227.pdf

 

7.) Pályázat kiírásáról szóló döntés önkormányzati tulajdonú bérlakás költségelven történő bérbeadására Tul-96

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-96.pdf

 

8.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-101

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-101.pdf

 

9.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása Kt-248

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-248.pdf 

 

10.) Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról Kt-241/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

11.) Döntés a Budapest, XI. kerület 4260 hrsz-ú, 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 7. szám alatti Társasházban található, 89 m2 alapterületű házmesteri lakással kapcsolatos Társasház Alapító Okirat módosításáról és az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról Kt-244/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12.) Döntés a Budapest, XVIII. ker. Petőfi u. 28. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról Kt-228/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-97/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-98/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

15.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról Tul-99/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

16.) Budapest XVIII. kerület Baross utca 5. szám alatti épület tetőterében található műterem megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása kiírt pályázat elbírálása Tul-100/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

17.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-102/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

18.) Egyebek