Képviselő-testület 2016. december 12-én (hétfőn), 15.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2016.12.01.

MeghívópdfMH1212_KT.pdf

Határozat-kivonat Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonatpdfHK-adatoknelkuli.pdf

(adatok nélküli)

 JegyzőkönyvpdfJK1212_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
235. rendkívüli eljárással!pdfKT-235.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

235kieg1pdfKT-235kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról
236. rendkívüli eljárással!pdfKT-236.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

236kieg1pdfKT-236kieg1.pdf

236kieg2pdfKT-236kieg2.pdf

3. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
232. rendkívüli eljárással!pdfKT-232.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

232kieg1pdfKT-232kieg1.pdf

4. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
230. rendkívüli eljárással!pdfKT-230.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

230kieg1pdfKT-230kieg1.pdf

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
237. rendkívüli eljárással!pdfKT-237.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

237kieg1pdfKT-237kieg1.pdf

237kieg2pdfKT-237kieg2.pdf

6. Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
247. rendkívüli eljárással!pdfKT-247.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

247kieg1

7. A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves munkaterve
238. rendkívüli eljárással!pdfKT-238.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Sportrendezvények 2017
239. rendkívüli eljárással!pdfKT-239.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához
240. rendkívüli eljárással!pdfKT-240.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Bak Ferenc, Banyár László

 

10. Támogatási keretmegállapodás módosítása
231. rendkívüli eljárással!pdfKT-231.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Bak Ferenc (KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete)

231kieg1pdfKT-231kieg1.pdf

 

11. A GESZ alapító okiratának módosítása
242.pdfKT-242.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti fszt. 3. számú helyiség és a fszt. 1. számú bérlakás összecsatolásával kapcsolatosan
227. rendkívüli eljárással!pdfKT-227.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala
246. rendkívüli eljárással!pdfKT-246.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Bak Ferenc, Madarassy Csaba

 

14. Döntés a TÉR_KÖZ 2016 pályázattal kapcsolatban
243. rendkívüli eljárással!pdfKT-243.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása
248. rendkívüli eljárással!pdfKT-248.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

248kieg1pdfKT-248kieg1.pdf

248kieg2pdfKT-248kieg2.pdf

16. Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról
241/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Döntés a Budapest, XI. kerület 4260 hrsz.-ú, 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 7. szám alatti Társasházban található, 89 m2 alapterületű házmesteri lakással kapcsolatos Társasház Alapító Okirat módosításáról és az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról
244/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. A 2017. évi helyi kitüntetések adományozása
245/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

245/Zkieg1 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

19. Döntés a Budapest, XVIII. ker. Petőfi u. 28. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról
228/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
233/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21. Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtásáról
234. rendkívüli eljárással!pdfKT-234.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barbáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

22. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
229. rendkívüli eljárással!pdfKT-229.pdf
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

23. Interpellációk
- Int-01: Ferencz István képviselő úr interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz: „Német Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás”pdfInt-01.pdf

 Int-01valaszpdfInt-01valasz.pdf

- Int1108: Kőrös Péter interpellációjára válaszpdfInt1108valasz.pdf

24. Kérdések
- Kerd-01: Makai Tibor képviselő kérdése Ughy Attila polgármesterhez: „Postahivatal nem vész el, csak áthelyeződik?”pdfKerd-01.pdf

 Kerd-01valaszpdfKerd-01valasz.pdf

25. Tájékoztatók, bejelentések

-Taj-01: Polgármesteri tájékoztatópdfTaj-01.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1. Ingatlanrész használati szerződés aláírása a Budapest Főváros Kormányhivatalával és a Magyar Államkincstárral az Üllői út 443-445. sz. alatti Kormányablak-helyiség egy részére vonatkozóan

249.pdfS1-249.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S2. Döntés a Budapest, XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításár megkötött bérleti szerződés átruházásáról

250.pdfS2-250.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S3. Döntés az Almáskertben található magánutak (hrsz.: 145111/429, 145111/440) önkormányzati tulajdonba vételéről

251/Z  Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S4. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Külső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő vállalkozási szerződéseinek előzetes jóváhagyása

252.pdfS4-252.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S5. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának 2017. évben történő ellátásáról

253.pdfS5-253.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Mentés