Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. február 20-án (hétfő) 18:00 órakor tartandó ülése

Írta:  2017.02.15.

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. február 20-án (hétfő) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH0220_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0220_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0220_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-1 pdfKT-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-01kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Kt-2 pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-02kieg1.pdf

 

3. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-7 pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-8 pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása Kt-33 pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. A Városinfó 18 Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés KT-34 pdfKT-34.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető igazgató

 

7. Határozathozatali javaslat az ASP rendszer bevezetésével összefüggő támogatási kérelem benyújtására KT-35 pdfKT-35.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról iskolai szünetek ideje alatt KT-24 pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

9. Támogatási keretmegállapodás megkötése a Belső-Pesti Tankerületi Központtal Kt-25 pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató (Belső-Pesti Tankerületi Központ)

 

10. Előzetes jóváhagyás a 2018. és 2019. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzéséről Kt-36 pdfKT-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Sourcing Hungary Kft.

 

11. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Kt-37 pdfKT-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása, tájékoztatás a végelszámolás helyzetéről Kt-38 pdfKT-38.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László végelszámoló

 

13 Tájékoztatás a 2016. augusztus és december között lezárt belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-3 pdfPEB-3.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

14. Egyebek