Képviselő-testület 2017. február 23-án (csütörtökön), 17.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2017.02.15.

MeghívópdfMH0223_KT.pdf

Határozat-kivonatZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonat (adatok nélküli)pdfHK0223_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0223_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyvZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. rendkívüli eljárással!pdfKT-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

1kieg1pdfKT-01kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

2. rendkívüli eljárással! pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2kieg1pdfKT-02kieg1.pdf

2kieg2pdfKT-02kieg2.pdf

 

3. Rendeletalkotás a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

3. rendkívüli eljárással!pdfKT-03.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. rendkívüli eljárással!pdfKT-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. rendkívüli eljárással!pdfKT-05.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. rendkívüli eljárással!pdfKT-06.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. rendkívüli eljárással!pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

8. rendkívüli eljárással!pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. rendkívüli eljárással!pdfKT-09.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

10. rendkívüli eljárással!pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. rendkívüli eljárással!pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11kieg1pdfKT-11kieg1.pdf

 

12. Döntés bizottsági tagcseréről

12. pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13. Döntés a Kolozsvár utca – Baross utca – Barta Lajos utca – Csontváry Kosztka Tivadar utca által határolt területre vonatkozó (Havanna heti vásár) közterület alakítási terv jóváhagyásáról

13. rendkívüli eljárással!pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Csévéző út – Bélatelepi út Kerületi Építési Szabályzatának készítéséről

31. rendkívüli eljárással!pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület teljes területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítéséről

27. rendkívüli eljárással!pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének, Települési értékvizsgálatának és Településképi rendeletének elkészítéséről

28. rendkívüli eljárással!pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca – Cziffra György utca – Kele utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatához a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok, valamint az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv elfogadásáról

29. rendkívüli eljárással!pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor - Aczél Városépítész Bt.

 

18. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása

33. rendkívüli eljárással!pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33kieg1pdfKT-33kieg1.pdf

 

19. A Városinfó 18 Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

34. rendkívüli eljárással!pdfKT-34.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető igazgató

 

34kieg1pdfKT-34kieg1.pdf

 

20. Határozathozatali javaslat az ASP rendszer bevezetésével összefüggő támogatási kérelem benyújtására

35. rendkívüli eljárással!pdfKT-35.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21.„Endrődi S. utca 2. szám, 152060 hrsz. alatti lakóépület felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

21. rendkívüli eljárással!pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

22. „Budapest XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása

22. rendkívüli eljárással!pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

23. Budapest XVIII. kerület Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése

23. rendkívüli eljárással!pdfKT-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

24. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerületével kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása

32. rendkívüli eljárással!pdfKT-32.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25. Elvi döntés hozatal az 1188 Budapest Juhász József u. 7. szám alatti, 144932 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában és tulajdonosi hozzájárulás megadás az ingatlant használó Diótörés Alapítvány részére az ingatlan felújításához

14. rendkívüli eljárással!pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26. Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2016. évi döntésekről

15. rendkívüli eljárással!pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. Budapest XVIII. kerület és Gyál közigazgatási határát érintő döntéshozatal

16. rendkívüli eljárással!pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

28.Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása

20. rendkívüli eljárással!pdfKT-20.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

29. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról iskolai szünetek ideje alatt

24.pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

30. Támogatási keretmegállapodás megkötése a Belső-Pesti Tankerületi Központtal

25.pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató (Belső-Pesti Tankerületi Központ)

 

31.Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda és Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása

26.pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Knizner Anikó, Pitypang Óvoda vezetője, Buzsákiné Király Klára, Nyitnikék Óvoda vezetője

 

32. A közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása

30. pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

33. Előzetes jóváhagyás a 2018. és 2019. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzéséről

36. rendkívüli eljárással!pdfKT-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Sourcing Hungary Kft.

 

36kieg1pdfKT-36kieg1.pdf

36kieg2pdfKT-36kieg2.pdf

36kieg3pdfKT-36kieg3.pdf

 

34. Csatlakozás amnesztia kezdeményezéséhez

17.pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

35. CATV-Hungária Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Hangár u.- Ferihegyi út - Csévéző u. Frangepán u. - Tünde u. - Eszterlánc u. - Korányi Frigyes erdősor - Felsőcsatári u. által határolt részen UPC telekommunikációs hálózat kiépítéséhez

19/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19/ZkiegZárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

36. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

18/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

37. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

37. rendkívüli eljárással!pdfKT-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

38. A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása, tájékoztatás a végelszámolás helyzetéről

38. rendkívüli eljárással!pdfKT-38.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László végelszámoló

 

38kieg1pdfKt-38kieg1.pdf

38kieg2pdfKT-38kieg2.pdf

 

39. Interpellációk

- Fehér Gábor képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez „Mit képvisel Ön, Polgármester úr a Szentlőrinc lakótelepi posta bezárásának ügyében? címmel
Int-01pdfInt-01.pdf

 Int-01válaszpdfInt-01valasz.pdf

 

40. Kérdések

 

41. Tájékoztatók, bejelentések:

- Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2016. II. félévében elidegenítésre került ingatlanokról

Taj01pdfTaj-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

- Poglármesteri tájékoztató

Taj-02pdfTaj-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi napirendek:

S1-39. A 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezéséről tartandó népszavazás szükségességéről

Előterjesztő: Kassai Dániel képviselőpdfS1-39.pdf

 

S2-40. Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterpdfS2-40.pdf

 

S3-41. A Budapest Pályaépítési Programban való önkormányzati részvétel

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterpdfS3-41.pdf

 

S4-42. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Liliomkert Katolikus Óvoda részére épület felújításához

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterpdfS4-42.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés