Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2017. február 20-ai (hétfő) ülése

Írta:  2017.02.15.

MeghívópdfMH_tffb0220.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0220_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0220_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-1pdfKT-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

KT-2pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-4pdfKT-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-6pdfKT-06.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-11pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés a Kolozsvár utca – Baross utca - Barta Lajos utca – Csontváry Kosztka Tivadar utca által határolt területre vonatkozó (Havanna heti vásár) közterület alakítási terv jóváhagyásáról

KT-13pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7, Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Csévéző út – Bélatelepi út Kerületi Építési Szabályzatának készítéséről

KT-31pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8, Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület teljes területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítéséről

KT-27pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének, Teléepülési értékvizsgálatának és Településképi rendeletének elkészítéséről

KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca – Cziffra György utca – Kele utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatához a partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemény és az azokra adott tervezői válaszok, valamint az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv elfogadásáról

KT-29pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Aczél Gábor - Aczél Városépítész Bt.

 

11, „Endrődi S. utca 2. szám, 152060 hrsz. alatti lakóépület felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-21pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12, „Budapest, XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási alapokmányának elfogadása

KT-22pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13, Budapest, XVIII. kerület Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése

KT-23pdfKT-23.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14, Elvi döntéshozatal az 1188 Budapest Juhász József u. 7. szám alatti, 144932 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában és tulajdonosi hozzájárulás megadása az ingatlant használó Diótörés Alapítvány részére az ingatlan felújításához

KT-14pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15, Budapest XVIII. kerület és Gyál közigazgatási határát érintő döntéshozatal

KT-16pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16, Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

KT-37pdfKT-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17, „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Ady Endre Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-4pdfTF-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18, „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Csontváry Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-5pdfTF-05.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19, „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Sztéhlo Gábor Evangélikus Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-6pdfTF-06.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20, „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TF-1TF-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21, Budapest XVIII. kerület Lakatos utca 11. melletti, valamint a Vásáros téren lévő szelektív gyűjtő sziget megszüntetése

TF-3pdfTF-03.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22, „Budapest XVIII. kerület Bókay gödör (Gödör tér 150046 hrsz.)park felújítás Beruházási alapokmányának elfogadása

TF-2pdfTF-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

23, Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1184 Budapest, Lakatos út 11. fszt. 6. szám alatti helyiség felújításához

TF-7pdfTF-07.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24, Egyebek

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés