a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2017. 03. 30-i (OKSIB) együttes rendkívüli ülése

Írta:  2017.03.29.

Meghívó

pdfMH0330_TUK_OKSIB.pdf

Határozat-kivonat

pdfHK0330_TUK_OKSIB.pdf

Jegyzőkönyv

pdfJKV0330_TUK_OKSIB.pdf 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről

TÜK-2

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Sunkel Dirk NNÖ elnök, Lelkes Gáborné NNÖ elnökhelyettes

pdfTUK-2.pdf

2.) Egyebek