A Tulajdonosi Bizottság 2017. május 24-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

Írta:  2017.05.18.

A Tulajdonosi Bizottság 2017. május 24-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0524_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0524_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0524_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzati 2016. évi zárszámadásáról Kt-61

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-61.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-72

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-72.pdf

 

3.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének, 2016. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-79

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott:        dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                           Simon Balázs gazdasági igazgató

pdfKT-79.pdf

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016 évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-81

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:        Banyár László vezérigazgató

   Méhész Tamásné könyvvizsgáló

  dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 pdfKT-81.pdf

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti tervének elfogadása Kt-76

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:        Banyár László vezérigazgató

  dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

 pdfKT-76.pdf

 

6.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-51

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-51.pdf

 

7.) AVárosrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-82

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

pdfKT-82.pdf

 

8.) Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására Kt-83

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-83.pdf

 

9.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója Kt-58

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád r. alezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

pdfKT-58.pdf

 

10.) A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány 2016. évi működéséről Kt-59

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-59.pdf

 

11.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-77

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kővári László ügyvezető igazgató

pdfKT-77.pdf

 

12.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadása Kt-97

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott:        Ferenczy Balázs ügyvezető

                           Barabás Csaba könyvvizsgáló

pdfKT-97-1resz.pdf

 pdfKT-97-2resz.pdf

 

13.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal Kt-90

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott:       Gáncs Péter elnök-püspök

  Krámer György országos irodaigazgató

 dr. Korányi András, igazgató-tanács elnöke

pdfKT-90.pdf 

 

14.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-96

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-96.pdf

 

15.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Alacskai út, 156080 hrsz-ú ingatlan, Határ utca és 145111/31-44 hrsz-ú ingatlan által határolt területen végzett közmű építési, bekötési munkák elvégzéséhez Kt-55

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-55.pdf

 

16.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII., kerület Pannónia utca 103. I. em. 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-70

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-70.pdf

 

17.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-56

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-56.pdf

 

18.) Tájékoztató a 2016-ban végzett lakásgazdálkodási tevékenységről TAJ-01 (Kt-64)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-64_taj01.pdf

 

19.) „Bókay Árpád Általános Iskola energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-91

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-91.pdf

 

20.) „Micimackó Bölcsőde energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-92

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-92.pdf

 

21.) „Csiga-Biga bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-93

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-93.pdf

 

22.) „Lurkó-liget óvoda kapacitásfejlesztéssel járó bővítése, átalakítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-94

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-94.pdf

 

23.) „Abaújvár utca (a Forgó u.-Zemplén u. között) (157430) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetés” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-39

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-39.pdf

 

24.) „Tarkő utca és környéke belterület csapadékvíz elvezetés megoldása II. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-32

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-32.pdf

 

25.) „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” módosított építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-34

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-34.pdf

 

26.) „Parázs utca belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-35

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-35.pdf

 

27.) „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.) - II. ütem” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-31

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-31.pdf

 

28.) „Vasvári Pál utca (Üllői út – Kossuth L. u. közötti szakasz) forgalomtechnikai átalakítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-33

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-33.pdf

 

29.) „Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény energetikai felújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Tul-43

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-43.pdf

 

30.) „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében nyílászárók cseréje és tűzvédelmi védett terek kialakítása” építés Beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-44

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-44.pdf

 

31.) „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái II. ütem” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-38

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna, Tomory Lajos Múzeum vezetője

pdfTUL-38.pdf 

 

32.) „Gerely utcai sporttelep, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő élőfüves sportpálya előkészítési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-36

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-36.pdf

 

33.) „Napraforgó Óvoda és Erdei Kuckó Bölcsődében önálló fűtési rendszer kialakítása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-40

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-40.pdf

 

34.) Budapest, XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található, 764 m2 nagyságú, belterületi, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-25.pdf 

 

35.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-26

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-26.pdf

 

36.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Tul-27

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-27.pdf

 

37.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2017/18. évi Tao. Pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-41

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-41.pdf

 

38.) Követelésről lemondás- kamattartozás elengedése Kt-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról Tul-28/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

40.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-29/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

41.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-30/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

42.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-37/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-42/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44.) Egyebek