Tulajdonosi Bizottság 2017. június 21-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

Írta:  2017.06.16.

Tulajdonosi Bizottság 2017. június 21-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0621_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0621_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

JegyzőkönyvpdfJKV0621_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-103

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-103.pdf

 

2.) A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve Kt-122

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-122.pdf

 

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközséggel Kt-108

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: dr. Sándor Balázs lelkipásztor (Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközség lelkészi Hivatala)

 pdfKT-108.pdf

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása Kt-104

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 pdfKT-104.pdf

 

5.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-109

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-109.pdf 

 pdfKT-109kieg1.pdf

 

6.) „MÁV Pestszentlőrinc vasútállomás gyalogos felüljáró üzemeltetési feladatainak ellátása” Kt-132

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-132.pdf

 

7.) „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-118

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-118.pdf 

 

8.) „Budapest, XVIII. ker. Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-131

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-131.pdf

 pdfKT-131kieg1.pdf

 

9.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016-2020 közötti időszakra szóló Szakmai fejlesztési tervének elfogadása Kt-100

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott:        dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                       dr. Juhász Ágnes orvosigazgató

pdfKT-100.pdf 

 

10.) Haszonkölcsön szerződés kötése a 1181 Budapest XVIII. kerület Baross utca 4. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan Kt-105

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-105.pdf 

 

11.) Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére Kt-127

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-127.pdf

 

12.) A 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. szám alatti ingatlannak a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás, illetve azzal szorosan összefüggő tevékenység céljára Kt-126

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-126.pdf

 

13.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 158282/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest XVIII. ker., Kassa utca 54. fszt. 2. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatosan Kt-110

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-110.pdf

 

14.) A Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés Kt-125

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-125.pdf

 

15.) A Budapest-Pestszentlőrinc Szent László Plébánia részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés Kt-124

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-124.pdf 

 

16.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló (ITS) Kt-113

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-113.pdf 

 

17.) Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról Kt-106

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:        Jambrik Rudolf tü. ezredes, FKI-DPKI Kirendeltségvezető

Tordai László tü. őrnagy, XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

pdfKT-106.pdf 

 

18.) „Zöld Liget Óvoda fedett-nyitott külső foglalkoztatók és kiegészítő kivitelezési munkái” Beruházási Alapokmányának elfogadása Tul-57

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-57.pdf

 

19.) „Vilmos Endre Sportcentrum, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő sportpályák és öltözőépület kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-58

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-58.pdf

 

20.) „Gerely utcai sporttelep, Budapest Pályaépítési Program keretében létesülő élőfüves sportpálya és öltözőépület kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-59

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-59.pdf

 

21.) „Üllői út 486. szám, 155674 hrsz. alatti társasház tetőszerkezet csere és földszint feletti zárófödém felújítási munkái” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-60

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-60.pdf

 

22.) „Csörötnek utca és Tű utca útpálya szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetése” módosított Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-47

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-47.pdf

 

23.) „Kaszás u. 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betárazó kapacitású tüzivíztározó műtárgy építése” módosított Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-45

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-45.pdf

 

24.) „Mocorgó Óvoda tornaszobával történő bővítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-61

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-61.pdf 

 

25.) A 1184 Budapest, Hengersor u. 67. szám alatti ingatlanon található 151861/3/A és 151861/A/E-I hrsz-ú felépítmények megvásárlására vonatkozó döntéshozatal Tul-56

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-56.pdf

 

26.) Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Tul-55

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-55.pdf

 

27.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Szélmalom u. 29-53. szám alatti, 150230/13 helyrajzi számú ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-63

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-63.pdf

 

28.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-46

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-46.pdf

 

29.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Gyömrői út melletti 157231 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának rendezéséről Tul-54

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-54.pdf

 pdfTUL-54kieg1.pdf

 pdfTUL-54kieg2.pdf

 

 

30.) A PLER Kézilabda Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala Kt-130/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

31.) Döntés a St. Lőrinc Gourmet Kft. kérelméről, az általa bérelt Kult K5 Bistro havi bérleti díjának csökkentésére vonatkozóan Kt-128/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

32.) Budapest, XVIII. kerület 142936/3/A/12 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Nagykőrösi út 73-76. fszt. 12. szám alatt található, 93 m2 nagyságú, üzlettel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-64/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

33.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-49/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

34.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-53/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

35.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-48/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

36.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában I. Tul-50/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

37.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában II. Tul-51/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

38.) Döntés követelésről való lemondás tárgyában (helyi támogatás) Tul-52/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39.) Budapest, XVIII. kerület 140288 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Erdősáv utca 20. szám alatt található, 1065 m2 nagyságú, kivett épülettel, udvarral kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-62/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

40.) Egyebek