a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2017. június 19-i ülése

Írta:  2017.06.16.

Meghívó pdfMH0619_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0619_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0619_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerület Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72. számú szabályozási terv) KT-121.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-121.pdf

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület, Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út – (156097) hrsz.-ú út – 156099 hrsz.-ú erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (95. számú KÉSZ) KT-120.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-120.pdf

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-103.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-103.pdf

4.) A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve KT-122.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-122.pdf

5.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-112.

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKT-112.pdf

6.) Leadott nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának ellenőrzése és nyilvántartásba vétele (zárt ülés)

Előterjesztő: Makai Tibor, bizottsági elnök

 

7.) Egyebek