A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. szeptember 5-i (kedd) ülése

Írta:  2017.08.31.

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. szeptember 5-i (kedd) 17:30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH_0905_PVO.pdf

Határozatkivonat

Jegyzőkönyv

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló pdfKT-160.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a településkép védelméről. KT-164

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-164.pdf    

 Kieg: pdfKT-164kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól. KT-155

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-155.pdf

 

4.) Döntés Budapest Főváros XVIII. Kerület Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Értékvizsgálatának elfogadásáról. KT-165

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester pdfKT-165.pdf, pdfKT-165_1melleklet.pdf, pdfKT-165-2melleklet.pdf

 

5.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapest Pestszentimrei Szent Imre Plébániával. KT-171

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Lak Gábor plébános  pdfKT-171.pdf

 

6.) Döntés a 2018. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában. KT-143

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester  pdfKT-143.pdf

 

7.) Döntés az Almáskertben található 145111/19 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről. KT-144

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester  pdfKT-144.pdf

 

8.) A Budapest XVIII. Kerület Szentgyörgyi utca és Iharos Sándor utca kereszteződésében található 145111/314 hrsz.-ú ingatlan házszám megállapítására benyújtott fellebbezés elbírálása. KT-154

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző  pdfKT-154.pdf

 

9.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára. KT-145

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester  pdfKT-145.pdf

 

10.) Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához. KT-148

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató Külső-Pesti Tankerületi Központ, Banyár László vezérigazgató, V18  pdfKT-148.pdf

 

11.) Egyebek