Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2017. december 6-ai (szerda, 16.00 óra) ülése

Írta:  2017.11.30.

MeghívópdfMH1206_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1206_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1206_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

KT-220pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-220kieg1.pdf

 

2, A Képviselő-testület 2018. I. féléves munkaterve

KT-224pdfKT-224.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3, Feladatellátási szerződés kötése a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel

KT-216pdfKT-216.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-221pdfKT-221.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés a Budapest XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban

KT-223pdfKT-223.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

6, Döntés Budapest XVIII. kerület, Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv partnerségi egyeztetése keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról (72/B. számú szabályozási terv)

TFFB-46pdfTF-46.pdf        

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7, Döntés a HELIX Kertészet üzemeltetőjével korábban megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, illetve a terület vagyonkezelésbe adásáról

KT-211/Z        Zárt ülés!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8, Tájékoztatás a Képviselő-testületi 292/2017. (IX.12.) számú határozatával kapcsolatos vizsgálat eredményéről

Taj01-225pdfTaj01-225.pdf

 Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, Egyebek

 

 

H1.) „Gyöngyvirág u. 49-51. sz. 154684 hrsz. alatti többlakásos lakóépület felújítása” Beruházási alapokmány elfogadása TFFB-47

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfH1_TFFB-47.pdf

 

H2.) „Kerekerdő óvoda fűtéskorszerűstés munkái” építés Beruházási alapokmányának elfogadása TFFB-48

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 pdfH2_TFFB-48.pdf