Képviselő-testület 2018. február 15-ei, csütörtök 17.00 órai ülése

Írta:  2018.02.08.

MeghívópdfMH0215.pdf

Határozat-kivonat (AN)pdfHK0215_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0215_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (30.)pdfKT-30.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 30kieg1 - könyvvizsgálói feljegyzéspdfKT-30kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (24.)pdfKT-24.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester  

 

3. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (12.)pdfKT-12.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról (11.)pdfKT-11.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (7.)pdfKT-7.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72B. számú KÉSZ) (13.)pdfKT-13.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (23.)pdfKT-23.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8.Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról (14.)pdfKT-14.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14kieg1pdfKT-14kieg1.pdf

 

9. Rendeletalkotás a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (6.)pdfKT-6.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről (17.)pdfKT-17.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletnek a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról (21.)pdfKT-21.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés pályázatokkal kapcsolatban (28.)pdfKT-28.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételről (18.)pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. "Deák Ferenc "Bamba" Sportcentrum területén található Sport és Ifjúsági szálló felújítása és belső átalakítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása (33.)pdfKT-33.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. "Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapostető hőszigetelése, valamint konyha felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása (22.)pdfKT-22.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. "Budapest XVIII. Kerület Lakatos utca - Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása (15.)pdfKT-15.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Döntés településrendezési szerződés megszüntetéséről (31.) pdfKT-31.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18.Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest III. kerület Szakóca utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (32.)pdfKT-32.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2017. évi döntésekről (29.)pdfKT-29.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20. Együttműködési megállapodások aláírása e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítése céljából (26.)pdfKT-26.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési program módosítása (27.)pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

rendkívüli eljárással!

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

22. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 5 óvoda Alapító Okiratának módosítása (8.)pdfKT-8.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

KT-8kieg1 - 11-12. határozatpdfKT-8kieg1.pdf

 

23. Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. februári ülésére (34).pdfKT-34.pdf

 Előterjesztő: Kőrös Péter frakcióvezető

 

24. A 2018. évi helyi kitüntetési javaslat posztumusz „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjra (10/Z) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. Döntés a Budapest 15. számú országgyűlési egyéni választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (19/Z) Zárt ülés!

 Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

 • 26. Döntés a Budapest 15. számú országgyűlési egyéni választókerület szavazatszámláló bizottságai tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (20/Z.) Zárt ülés!
 • Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

   

  27. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése

  (9/Z) Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  Meghívott: Szlezákné Czirják Judit

   

  28. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

  (16/Z) Zárt ülés!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  29. Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló (25.)pdfKT-25.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  30. Interpellációk

   

  31. Kérdések

  • Kerd01: A Városinfo 18 Nonprofit Kft. működésének, működtetésének jogszerűsége (Makai Tibor kérdése dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)pdfKerd-01.pdf

  kerd01-valasz pdfKerd-01-valasz.pdf


  32.Tájékoztatók, bejelentések


  Sürgősségi előterjesztések:


          •  S1.: A Péterhalmi-erdő 100 %-os állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kérése és vétele (35.)pdfS1-35.pdf

          Előterjesztő: Makai Tibor képviselő

   

  • S2.: A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása (36.)pdfS2-36.pdf

         Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  • S3.: A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” (alperes) és Iváncsics Judit (felperes) közötti egyezségi megállapodás megkötése (37/Z)

          Zárt ülés!

         Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester