a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. június 14-i (csütörtök) ülése

Írta:  2018.06.07.

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. június 14-i (csütörtök) ülése

 

Meghívó pdfMh20180614_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180614_TUK_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180614_TUK.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-110.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-110.pdf

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-111.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-111.pdf

3.) A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve KT-118.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-118.pdf 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-115.

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

5.) Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről KT-112/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Egyebek