A Népjóléti Bizottság 2018. szeptember 11-én (kedden) 18 órakor kezdődő ülése

Írta:  2018.09.06.

A Népjóléti Bizottság 2018. szeptember 11-én (kedden) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0911_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0911_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

2./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-142pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-150pdfKT-150.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-40pdfNB-40.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása NB-45pdfNB-45.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

7./ A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona Érdekképviseleti Fórumába delegáltak megválasztása KTZ-149 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KTZ-158 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-146 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ A Budapest, XVIII. kerület 150743 hrsz.-ú, természetben az 1181 Budapest, Batthyány u. 78. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal KTZ-141 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

11./ Hozzájárulás dr. Piri Anikó gyermek háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-50/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Dr. Piri Anikó

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálásaNB-52/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-48/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-49/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-47/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-51/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról

NB-42/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-41/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-44/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Népjóléti Bizottság 153/2018. (V.23.) számú határozatának módosítása NB-43/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-46/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Egyebek