Tulajdonosi Bizottság 2018. szeptember 11-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2018.09.06.

Tulajdonosi Bizottság 2018. szeptember 11-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó:pdfMH0911_TUL.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_TUL_adatoknelküli.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0911_TUL.pdf 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-151

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-151.pdf

pdfKT-151kieg1.pdf

 pdfKT-151kieg2.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-150

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-150.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-152

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-152.pdf

 

4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-160.pdf

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-155

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfKT-155.pdf

 

6.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlan és az azon épülő rekortán pálya térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére Kt-154

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-154.pdf

 

7.) Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosítása Kt-144

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-144.pdf

 

8.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-65

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-65.pdf

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 155447/21 és 155447/48 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-74

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-74.pdf

 

10.) „Balatonakali diáktábor közösségi épület bontása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-71

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-71.pdf

 

11.) „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” - Beruházási alapokmányának módosításának elfogadása Tul-73

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-73.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 51. sz. mellett elhelyezkedő 152253 hrsz-ú 10,0 m2 nagyságú közterület használata Tul-63

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-63.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület Hengermű utca (151853) hrsz-ú 65 m2 közterület használata Tul-64

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-64.pdf

 

14.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Kt-147/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

15.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése Kt-161/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

16.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest, Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-145/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

17.) A Budapest XVIII. kerület 150743 hrsz.-ú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány u. 78. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal Kt-141/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

18.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-67/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

19.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-66/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

20.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-68/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

21.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-69/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

22.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-72/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

23.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-70/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

24.) Egyebek