Képviselő-testület 2020. február 27-ei (csütörtök, 13.00 óra) ülése

Írta:  2020.02.20.

MeghívópdfMH0227.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0227_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0227_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 (39.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-39kieg1pdfKT-39kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

(10.) rendkívüli eljárással!pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-10kieg1pdfKT-10kieg1.pdf

Kt-10kieg2pdfKT-10kieg2.pdf

Kt-10kieg3pdfKT-10kieg3.pdf

Kt-10kieg4pdfKT-10kieg4.pdf

Kt-10kieg5pdfKT-10kieg5.pdf

Kt-10kieg6pdfKT-10kieg6.pdf

 

3. Rendeletalkotás a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

(19.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-19.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Rendeletalkotás a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

(9.)      rendkívüli eljárással!pdfKT-9.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(40.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-40.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013.(VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

(37.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-37.pdfrelease notes

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7. Rendeletalkotás a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

(14.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

8. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(23.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-23.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

9. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(24.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

10. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(18.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-18kieg1pdfKT-18kieg1.pdf

 

11.Kerületi állatvédelmi járőrszolgálat kialakítása

(26.)pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

12, Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

(27.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt., Urbanitás Kft.

 

13. Államháztartáson kívüli forrás átvétele

(41.)    rendkívüli eljárással! pdfKT-41.pdf          

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Kt-41kieg1pdfKT-41kieg1.pdf

 

14. Döntés pályázattal kapcsolatban

(34.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-34.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Kt-34kieg1pdfKT-34kieg1.pdf

 

15. Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére

(13.)    rendkívüli eljárással! pdfKT-13.pdf         

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16. Döntés a Szervét Mihály téren található 151159/48 hrsz.-ú ingatlan T-101119 sz. változási vázrajz szerinti 420 m2 nagyságú részének térítésmentes tulajdonba adásáról

(33.)    rendkívüli eljárással! pdfKT-33.pdf          

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17. Döntés a Budapest XVIII. kerület 156108 és 156110 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához kapcsolódó költségek viseléséről

(25.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-25.pdf            

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

18. Az ifjúságpolitikai tanácsnok 2020. évi munkaterve

(42.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-42.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly ifjúságpolitikai tanácsnok

 

19. Környezetvédelmi munkaterv

(31.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel környezetvédelmi tanácsnok

 

20. Köznevelési szerződés kötése a Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal

(21.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, és Kékesi Szilvia kuratórium titkára, Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

 

21. A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása

(22.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

 

22. Általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

(8.) rendkívüli eljárással!pdfKT-8.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

 

23. Egyházi köznevelési intézmények támogatási szerződései

(12.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Vicziánné Salla Ildikó, Magyarné Teliska Gyöngyi, Lukács Mária, Kuti Margit, Gazdig Róbert

 

24. 2019-2023 évi Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

(29.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

25. Intézményi tanács, iskolaszék delegáltjai

(17.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

26. A Pestszentimrei Közösségi Ház beolvadása a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményeibe

(28/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!  (A Képviselő-testület a napirendet nyílt ülésen tárgyalta.)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Máthé Zsuzsanna, Lipcseyné Horváth Ágnes, Madarassy Csaba

KTZ-28pdfKTZ-28.pdf

 

27. Tulajdonosi döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban

(35/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

28. Döntés a Budapest XVIII. kerület 155607/1 hrsz. ingatlan 632/1182-ed tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatosan

(38/Z.) Zárt ülés!      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. 89/a. számú ingatlan előtti jogtalan közterület-használat megszüntetésére hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

(32/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

30. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(36/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

31. Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati Szerződés módosítása  

(16/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

32. A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak megválasztása

(30/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

33. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

(15/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

34. Interpellációk

 

35. Kérdések

 

36. Tájékoztatók, bejelentések

-  Taj01: Tájékoztató az "Év körzeti megbízottja" cím felterjesztése kapcsán tett    intézkedésekről

(Taj01: 20/Z)   Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

- Taj02: Tájékoztatás a 2019. évben elidegenítésre került ingatlanokról

(Taj02: 11.)pdfTaj02-11.pdf

 Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

Sürgősségi előterjesztés:

 

S1. A Pestszentimrei Vackor Óvoda Alapító Okiratának módosítása

(S1-43.) pdfS1-43.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester