Képviselő-testület 2020. július 2-ai (csütörtök, 9.00 óra) rendkívüli ülése

Írta:  2020.06.22.

MeghívópdfMH0702rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0702rk_KT.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0702rk_KT.pdf

 

 

 Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

 

(44.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

(66.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT66kieg1- könyvvizsgálói jelentéspdfKT-66kieg1.pdf  

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(52.) rendkívüli eljárással!pdfKT-52.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

Kt-52kieg1pdfKT-52kieg1.pdf

 

4. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről

(63.) rendkívüli eljárással!pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről

(60.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

6. A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve

(54.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7. Döntés Budapest XVIII. kerület Kerékkötő utca – Csőszkunyhó utca – Halomi út – Kerülethatár által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséről

(55.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-55.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8. Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban

(45.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-45.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

9. Döntés pályázattal kapcsolatosan

(57.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-57.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

KT-57kieg1pdfKT-57kieg1.pdf

 

10. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei átalakulása folytán megkötendő vagyonhasználati megállapodások

(59.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-59.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11. Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása

(70.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-70.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Kt-70kieg1 pdfKT-70kieg1.pdf

 

12. Döntés üzlethelyiség használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete részére

(69.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-69.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13. Egyszer használatos műanyagok kivezetése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál

(67.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

14. Együttműködési megállapodás jóváhagyása bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

(64.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-64.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

15. Bp. XVIII. kerületi Önkormányzat és a Városgazda Nonprofit Zrt. között létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése

(56.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-56.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

KT-56kieg1pdfKT-56kieg1.pdf

 

16. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása 

(51.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-51.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

17. Adomány Alapítvány támogatása

(68.)pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18. Tagcsere az Idősügyi és Lakásügyi Bizottságban

(53.)   pdfKT-53.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

19. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

(65.)   pdfKT-65.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

20. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri döntésekről

(49.)   pdfKT-49.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

21. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi adóztatási feladatellátásának eredményéről

(46.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-46.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

22. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(48.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

23. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolója

(61.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István c. r. ezredes, kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

24. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

(62.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

25. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

(71.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-71.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Intézményvezető

 

26. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2019. évről

(72.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-72.pdf

 

27. Tájékoztatók, bejelentések

  • Taj01: Tájékoztató államháztartáson kívüli forrás átvételéről és felhasználásáról

(Taj01/50.)      rendkívüli eljárással!pdfTaj01-50.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

  • Taj02: Tájékoztatás a 2020. I. félévében elidegenítésre került ingatlanokrólpdfTaj02-47.pdf

(Taj02/47.)     

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

  • Taj03: Tájékoztatás a 2015-2019. évi lakásgazdálkodási tevékenységről

(Taj03/58.)      rendkívüli eljárással!pdfTaj03_58.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

-  Taj04: Tájékoztató a Veszélyhelyzet idején, a 18. Kerületi Járási Hivatal tevékenységéről

(Taj04/74.) (helyszíni kiosztással)pdfTaj04-74.pdf

Előterjesztő: Hodruszky Csaba Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatalvezető

 

 

Sürgősségi napirend: 

 S1. Tiltakozás a kormány az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen

(S1-73.)pdfS1-73.pdf

Előterjesztő: MOMENTUM frakció