a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. szeptember 21-i (hétfő) 11:00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2020.09.18.

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. szeptember 21-én 11:00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh20200921_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200921_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200921_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110. pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-99. pdfKT-99.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Döntés a 2021. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

KT-96. pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása beruházási Alapokmányainak elfogadása

KT-105. pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

5.) Döntés megállapodás megkötéséről csereerdősítés ügyében

KT-107. pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 144958/5 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztásához

PVÖ-2. pdfPVÖ-2.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Javaslat a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b. ingatlan visszavásárlása ügyében

PVÖ-3. pdfPVÖ-3.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Egyebek

 

„H1.) Meghívásos, egyszerűsített zártkörű pályázat kiírása az 1188 Budapest, Szélső utca 54-58. szám alatti, 141980 hrsz.-ú ingatlan területrészének hasznosítására

KT-124/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester”