Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. augusztus 30-án (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

Írta:  2021.08.27.

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. augusztus 30-án (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20210830rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20210830rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20210830rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek ügyében ILB-7/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) + kieg.1

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ A bérlakás felújításához és karbantartásához biztosított támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása ILB-8/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Döntés a hátralékkal nem rendelkező jogcím nélküli lakáshasználók lakásügyében ILB-9/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Döntés szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-10/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Döntés a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett lakáshasználó lakásügyében ILB-11/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Egyebek