Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. október 11-én (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

Írta:  2021.10.08.

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. október 11-én (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20211011rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20211011rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20211011rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-208    pdfKT-208.pdf      

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Döntés lakásgazdálkodási célból történő bérbeadás ügyében ILB-22/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Döntés a bérleti jogviszony folytatása ellenében tartási szerződés megkötése ügyében

ILB-17/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Döntés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás cseréje tárgyában ILB-21/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Döntés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás cseréje tárgyában II. ILB-20/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Javaslat krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek ügyében ILB-15/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó kérelem elbírálása     ILB-18/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Döntés  a Városgazda Nzrt. részére történő szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-14/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

9./ A bérlakás felújításához és karbantartásához biztosított támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása ILB-19/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

10./ Tájékoztatás a folyamatban lévő peres eljárásokról a bentlakó bérlők/lakáshasználók ügyében ILB-16/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

11./ Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású előterjesztés:

H1.) Döntés szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-23/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

H2.) Döntés a VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja projekt megvalósulása érdekében önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról ILB-24/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester