Tulajdonosi Bizottság 2021. december 7-i (kedd) 15.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2021.12.03.

Tulajdonosi Bizottság 2021. december 7-i (kedd) 15.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20211207_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20211207_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20211207_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről Kt-292

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-292.pdf

 Kiegészítő anyag pdfKT-292kieg1.pdf

 

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2021. (X.18.) önkormányzati rendelet egyik rendelkezésének hatályba nem lépéséről Kt-275

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-275.pdf

 

 

 

3.) A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve Kt-274

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-274.pdf

 

 

4.) A „Halomegyházi utca (a Halomi út. – Verőce u. közötti szakasz) (145346) helyrajzi szám alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási alapokmány jóváhagyása Kt-284

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-284.pdf

 

 

5.) Döntés sportszervezetetekkel kötött megállapodások módosításáról Kt-289

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-289.pdf

 

 

6.) Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban Kt-293

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-293.pdf

 

 

7.) Az 1181 Budapest, Városház utca 16. szám alatti ingatlan egy részének használatba adásáról szóló 27/2021. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása Kt-288

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-288.pdf

 

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Rákóczi utca 31. szám alatti társasházban található önkormányzati tulajdonban lévő helyiség értékesítése tárgyában Tul-27

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-27.pdf

 

 

9.) Döntés a K130 Projekt Korlátolt Felelősségű Társasággal a Budapest XVIII. kerület (159777) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről Kt-287/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

10.) Döntés hatósági szerződés megkötéséről a Budapest XVIII. kerület 155422 helyrajzi számú, Kossuth Lajos tér megnevezésű közterület 40 m2-es területének használatára vonatkozóan Kt-269/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

11.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel Kt-283/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban Kt-276/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

13.) A Budapest XVIII. kerület, Üllői út 424-434. számú tömböt érintő városrehabilitációjához kapcsolódó döntések Kt-290/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) A Budapest XVIII. kerület, Szövet utca 15. szám alatti, 142870 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra bejegyzett használati jog törlésével kapcsolatos döntés Kt-266/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 154444/1 helyrajzi számú, természetben a 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található ingatlanra vonatkozó társtulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról Kt-277/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 155447/3/A/7 és 155447/3/A/8 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Balassa Bálint utca 2-10. szám alatti Szent Lőrinc Vásárcsarnok Társasházban lévő 7. és 8. számú üzlethelyiségekre vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban Kt-278/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 145201/83 helyrajzi számú, 1188 Budapest, Juharos sor 2. - Határ u. 8. szám alatti és a 145201/116 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Bükk u. 3. - Juharos sor 10. szám alatt található ingatlanok 1/4-1/4 tulajdoni hányadainak értékesítése tárgyában

Tul-26/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Elvi döntés a Budapest XVIII. kerület, belterület 147064/0/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1185 Budapest, Nagybánya u. 11. fsz. 6. szám alatt található üzlethelyiség elidegenítése tárgyában Tul-28/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Egyebek