Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottsága 2021. december 6-ai (hétfő, 13.00 órai) ülése

Írta:  2021.12.03.

MeghívópdfMH1206_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1206_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1206_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

KT-292pdfKT-292.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve

KT-274pdfKT-274.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) A „Halomegyházi utca (a Halomi út. – Verőce u. közötti szakasz) (145346) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási alapokmány jóváhagyása

KT-284pdfKT-284.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Támogatási szerződés megkötése a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városierdő programja keretében városierdő szemléletű erdőgazdálkodási munkálatok végzésére a Budapest XVIII. kerület, 0156088 helyrajzi számú ingatlanon található erdőrészleten a 2021-2025. évek közötti időszakban

KT-267pdfKT-267.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

 

5.) Döntés a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2021-2027 dokumentáció elfogadásáról

KT-295pdfKT-295.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbanitás Kft. Tervező

Mellékletek:

pdf1_1melléklet_ITS_Megalapozo_Helyzetertekelo.pdf

pdf1_2melléklet_ITS_Megalapozo_Helyzetfeltaro.pdf

pdf1_3melléklet_3_BUDAPEST_XVIII_ITS.pdf

pdf2.melléklet_VÉLEMÉNYEK.pdf

pdf3.melléklet_VÉLEMÉNYEK.pdf

pdf4.melléklet_BP18_ITS_Tervezői_válaszok.pdf

 

6.) Döntés a K130 Projekt Korlátolt Felelősségű Társasággal a Budapest XVIII. kerület (159777) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről

KT-287/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Döntés hatósági szerződés megkötéséről a Budapest XVIII. kerület 155422 helyrajzi számú, Kossuth Lajos tér megnevezésű közterület 40 m2-es területének használatára vonatkozóan

KT-269/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel

KT-283/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) megalkotásával összefüggésben lefolytatott véleményezési eljárás keretében érkezett vélemények és az arra adott válaszok elfogadásáról

TFFB-16pdfTF-16.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

10.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó utca -Építő utca által határolt 152177/7 helyrajzi számú közterületen parkolók építésére vonatkozóan

TFFB-15pdfTF-15.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Egyebek