Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. szeptember 26-án (hétfőn) 16:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

Írta:  2022.09.23.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. szeptember 26-án (hétfőn) 16:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20220926rk_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20220926rk_ESzB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20220926rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés az Egyesített Bölcsődék 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervéről ESzB-14pdfESzB-14.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Marton Attiláné Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

2./ Javaslat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat véleményezésére történő eseti bizottság létrehozására ESzB-15pdfESzB-15.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

3./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozáshoz ESzB-16pdfESzB-16.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Javaslat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat elbírálása kapcsán ESzB-17/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Oláh Edit pályázó, Tóth Anna pályázó

5./ Javaslat a helyi kitüntetések adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából ESzB-18/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

6./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-19/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

7./ Egyebek