Tulajdonosi Bizottság 2022. október 25-i (kedd) 18.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

Írta:  2022.10.21.

MeghívópdfMH20221025rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20221025rk_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20221025rk_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-174

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-174.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyeztetésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-140

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-140.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-145

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-145.pdf

 

 

4.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-151

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-151.pdf

 

 

5.) A 386/2018. (XII.13.) Kt. határozat módosítása Kt-144

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-144.pdf

 

 

6.) Döntés helyiségek térítésmentes használatba adásáról a Budapest-Pestszentlőrinc Szent László Plébánia részére Kt-136

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-136.pdf

 

 

 

7.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesülete részére Kt-137

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-137.pdf

 

 

 

8.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-176

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-176.pdf

 

 

9.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére Kt-153

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-153.pdf

 

 

10.) A „Lakatos lakótelepen új parkoló építése” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása Kt-163

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-163.pdf

 

 

11.) „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása Kt-171

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-171.pdf

 

 

12.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása az ELMŰ Hálózati Kft. részére a Budapest XVIII. kerület Béla utca 9. szám alatti 152629 hrsz-ú ingatlan villamos-energia ellátása földkábeles csatlakozóvezetékek létesítése érdekében Tul-15

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-15.pdf

 

 

13.) Döntés a Lakatos lakótelepen, a (152180/16) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1184 Budapest, Dolgozó u. – Kézműves utca által határolt önkormányzati tulajdonú közterületen lévő közösségi kert közterület-használatáról Tul-18/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (155422) helyrajzi számú (Kossuth Lajos tér) közterület 60 m2 nagyságú területének használatáról Tul-20/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 156730 helyrajzi számú (Bélatelepi út – Baross utca – Ferihegyi repülőtér által határolt) ingatlan, 5379 m2 nagyságú területrészre vonatkozó földhasználati szerződés meghosszabbításáról Kt-142/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) A 154444/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található kivett főiskola és kollégium megnevezésű ingatlan 24285/53232-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Kt-162/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlan megvételével kapcsolatosan Kt-152/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 149954 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 100. szám alatt található ingatlan megvételével kapcsolatosan Kt-154/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 151126/56 helyrajzi számú 1181 Budapest Kondor Béla sétány melletti ingatlan és a Budapest XVIII. kerület 155447/20 helyrajzi számú 1183 Budapest Thököly út 5. szám alatti ingatlan cseréjéről Kt-168/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 140478 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Nemes utca 56. szám alatt található, „kivett lakóház, udvar, egyéb épület” megnevezésű ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről Tul-19/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

21.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről I. Tul-16/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

22.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről II. Tul-17/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

23.) Egyebek