Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság október 24-ei (hétfő, 14.00 órai) rendkívüli ülése

Írta:  2022.10.21.

MeghívópdfMH1024rk_TFFB.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1024rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1024rk_TFFB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-140pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

3.) Rendeletalkotás a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-159pdfKT-159.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

5.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6.) Rendeletalkotás a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló 28/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-155pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester, Banga Zoltán képviselő

 

7.) Döntés Kerületi Építési Szabályzat módosításáról a Képviselő-testület 19/2022. (III.3.) számú határozata alapján

KT-175pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) Javaslat a Platánliget utca folytatásaként nyíló magánutak elnevezésére

KT-161pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóépületek energetikai felújításának pénzügyi támogatására vonatkozó pályázatról

KT-177pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

10.) A „Lakatos lakótelepen új parkoló építése” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása

KT-163pdfKT-163.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György, VR 18 Zrt. vezérigazgató

 

11.) „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

KT-171pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Zádor utca 16. szám előtti, (140007/2) helyrajzi számú közterületen kapubehajtók és parkolók építésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás tárgyában

TFFB-15pdfTFFB-15.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13.) A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak megválasztása

KT-160/Z       Zárt ülés– Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (155422) helyrajzi számú (Kossuth Lajos tér) közterület 60 m2 nagyságú területének használatáról

TFFB-16/Z    Zárt ülés - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Döntés a Lakatos lakótelepen, a (152180/16) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1184 Budapest, Dolgozó út - Kézműves utca által határolt önkormányzati tulajdonú közterületen lévő közösségi kert közterület-használatáról

TFFB-14/Z   Zárt ülés! - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16.) Egyebek