Képviselő-testület 2022. október 27-ei (csütörtök, 14.00 órai) rendkívüli ülése

Írta:  2022.10.21.

MeghívópdfMH1027.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1027rk_KT_adatoknélküli.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1027rk.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-174           rendkívüli eljárással!pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-174kieg1pdfKT-174_kieg1.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-140           rendkívüli eljárással!pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

3.) Rendeletalkotás a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

KT-148           rendkívüli eljárással!pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-145           rendkívüli eljárással!pdfKT-145.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

5.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-159           rendkívüli eljárással!pdfKT-159.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

 

6.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-151           rendkívüli eljárással!pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

7.) Rendeletalkotás a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló 28/2012. (VI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-155           rendkívüli eljárással!pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester és Banga Zoltán képviselő

 

 

8.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-169           rendkívüli eljárással!pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

9.) Rendeletalkotás a települési adókról

KT-170           rendkívüli eljárással!pdfKT-170.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

10.) Rendeletalkotás a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 7/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-149           rendkívüli eljárással!pdfKT-149.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-149kieg1 pdfKT-149kieg1.pdf

 

 

11.) Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-165           rendkívüli eljárással!pdfKT-165.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

12.) Döntés a 2023. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában

KT-146           rendkívüli eljárással!pdfKT-146.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

13.) Döntés Kerületi Építési Szabályzat módosításáról a Képviselő-testület 19/2022. (III.3.) számú határozata alapján

KT-175           rendkívüli eljárással!pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor alpolgármester

 

 

14.) A 386/2018. (XII.13.) Kt. határozat módosítása

KT-144           rendkívüli eljárással!pdfKT-144.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Javaslat a Platánliget utca folytatásaként nyíló magánutak elnevezésére

KT- 161          rendkívüli eljárással!pdfKT-161.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntés helyiségek térítésmentes használatba adásáról a Budapest-Pestszentlőrinc Szent László Plébánia részére

KT-136          rendkívüli eljárással!pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesülete részére

KT-137           rendkívüli eljárással!pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Döntés a Gazdasági- és városstratégiai koordinációs tanácsnok éves munkaterve elfogadásáról

KT-138           rendkívüli eljárással!pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

 

19.) Döntés Budapest XVIII. kerületi Komposztáló üzem megvalósításának előkészítéséről

KT-139          pdfKT-139.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

KT-139kieg1  pdfKT-139kieg1.pdf

 

 

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerületi lakóépületek energetikai felújításának pénzügyi támogatására vonatkozó pályázatról

KT-177           rendkívüli eljárással!pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

 

21.) A XVIII. kerületi Értéktár Bizottságba új tag választása, valamint az Értéktár Bizottság módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

KT-141           rendkívüli eljárással!pdfKT-141.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD, Kardos Gábor, Kerekes Elek

          

 

22.) Döntés a Szociális ügyekért felelős tanácsnok éves munkaterve elfogadásáról

KT-143           rendkívüli eljárással!pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

 

 

23.) Tagcsere a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottságban

KT-157pdfKT-157.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

24.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

KT-176           rendkívüli eljárással!pdfKT-176.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

 

 

25.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére

KT-153           rendkívüli eljárással!pdfKT-153.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

26.) A „Lakatos lakótelepen új parkoló építése” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása

KT-163           rendkívüli eljárással!pdfKT-163.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György, VR 18 Zrt. vezérigazgató

 

 

27.) „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása

KT-171           rendkívüli eljárással!pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

28.) Belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos döntés

KT-156           rendkívüli eljárással!pdfKT-156.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 

29.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2023. január 1. és 2023. december 31. között

KT-178           rendkívüli eljárással!pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: dr. Jánosik István kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

 

30.) Döntés Step Up projekttel kapcsolatosan

KT-172           rendkívüli eljárással!pdfKT-172.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

31.) Döntés a Budapest Pályaépítési Programhoz kapcsolódó önerő növelése tárgyában

KT-164           rendkívüli eljárással!pdfKT-164.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 Kt-164kieg1pdfKT-164kieg1.pdf

 

 

32.) Döntés az Egészséges Budapest Programmal kapcsolatban

KT-167          pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

33.) A Rózsa Nyugdíjas Klub névhasználatára vonatkozó kérelem

KT-173          pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Tóth Jánosné, a Rózsa Nyugdíjas Klub vezetője

 

 

34.) A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak megválasztása

KT-160/Z        Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!            (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

35.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 156730 helyrajzi számú (Bélatelepi út – Baross utca – Ferihegyi repülőtér által határolt) ingatlan, 5379 m2 nagyságú területrészére vonatkozó földhasználati szerződés meghosszabbításáról

KT-142/Z        Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!            (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

36.) A 154444/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található kivett főiskola és kollégium megnevezésű ingatlan 24285/53232-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal

KT-162/Z        Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!            (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

37.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlan megvételével kapcsolatosan

KT-152/Z        Zárt ülés! rendkívüli eljárással!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

38.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 149954 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 100. szám alatt található ingatlan megvételével kapcsolatosan

KT-154/Z        Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!            (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

39.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 151126/56 helyrajzi számú 1181 Budapest Kondor Béla sétány melletti ingatlan és a Budapest XVIII. kerület 155447/20 helyrajzi számú 1183 Budapest Thököly út 5. szám alatti ingatlan cseréjéről

KT-168/Z        Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!            (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

40.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-150           rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 

41.) Beszámoló a 2021-2026. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról

KT-147           rendkívüli eljárással!pdfKT-147.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

42.) Döntés Makai Tibor tanácsnoki beszámolójának elfogadásáról

KT-158           rendkívüli eljárással!pdfKT-158.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

 

 

43.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

KT-166pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

 

44.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

Sürgősségi előterjesztések:

 S1.) Csatlakozás Szita Károly, a MIVSZ elnökének, Kaposvár polgármesterének kezdeményezéséhez

KT-179pdfS1-179.pdf

Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető (FIDESZ), Szarvas Attila frakcióvezető (KDNP)

 

 

S2.) Prémiumstop: Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosításáról

KT-180pdfS2-180.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly képviselő

 

 

S3.) Döntés az Üllői út és a Nagykőrösi út felújításával és az ehhez kapcsolódó megállapodás megkötésével kapcsolatosan

KT-181pdfS3-181.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

S4.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 146342/3 helyrajzi számú, Semmelweis utca – Fráter Lóránd utca sarkán (Barcika tér) lévő ingatlan területrészének földhasználatáról  

KT-182/Z       Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

S5.) Tájékoztatás Bagi Ferenc életjáradéki szerződés felbontása és közös tulajdon megszüntetése ügyében

KT-183/Z       Zárt ülés!      (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester