IGAZGATÁSI  SZÜNET

IGAZGATÁSI SZÜNET (0)

 

 

 

 

IGAZGATÁSI  SZÜNET

 

 

323/2022. (XI.30.) sz. határozat 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete 19 egyhangú igen szavazattal a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján elrendeli, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalnál a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 7/2022. (III.09.) önkormányzati rendelettel és a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 7/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelettel megállapított igazgatási szünetből a 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig terjedő időtartam a Korm. rendelet szerinti igazgatási szünetnek minősül.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatát.

Határidő: 2022. november 30.

Felelős: polgármester

 

 

A kivonat hiteles:

 

 

Stefánné Cserna Judit s.k.

osztályvezető

Jogi, Testületi és Pályázati Főosztály/Testületi Osztály

 

 

Budapest, 2022. november 30.