A Tulajdonosi Bizottság 2017. április 26-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő rk. ülése

 

MeghívópdfMH0426_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0426_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv pdfJKV0426_TUL.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017” pályázaton való részvételről Kt-54

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-54.pdf

2.) Döntés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017” pályázaton való részvételről Kt-55

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-55.pdf

3.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása Kt-56

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-56.pdf

4.) Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés Kt-57

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-57.pdf

5.) Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1186 Budapest, Tövishát u. 3. szám alatti, Gloriett Sportiskolai Általános Iskolában található konyhahelyiség korszerűsítéséhez TUL-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-23.pdf

6.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyába Tul-22/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

7.) Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2017. április 27-i (csütörtök) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0427rk_NB.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0427rk_NB_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv pdfJKV0427rk_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1./ Mezei Éva önkormányzati bérlakás ügye NB-22/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

2./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-23/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

3./ Egyebek

A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2017. április 26-i (szerda) 17.30 órakor kezdődő rk. ülése

 

Meghívó pdfMH0426rk_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0426rk_TUK_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv

pdfJKV0426rk_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Szakmai kitüntetés adományozása Kt-50/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

2.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2017. április 12-i (szerda) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0412_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0412_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv pdfJKV0412_TUL.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Dinamika Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Vándor Sándor utca - Hosszúház utca - Riesz Frigyes utca, valamint az Iker téren dn 63,90,200,315 PE kisnyomású gázelosztó vezetékek kiépítéséhez TUL-16

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-16.pdf

 

2.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásának jogcíméről Tul-17

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-17.pdf

 

3.) Döntés Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában TUL-18/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

4.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról TUL-19/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

5.) Budapest XVIII. kerület 150259/124 hrsz-ú, természetben 1181 Budapest, Vándor Sándor u. 5. szám alatt található, kivett üzlet, egyéb épület megnevezésű ingatlan 680/1490-es tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal TUL-20/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

6.) Budapest XVIII. kerület 152538 hrsz-ú, természetben 1184 Budapest, József u. 33. szám alatt található, kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan 27/100-ad tulajdoni hányadára vonatkozó, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal TUL-21/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

7.) Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2017. március 13-i (hétfő) 10.00 órakor kezdődő rk. ülése

 

Meghívó pdfMH0313_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0313_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV0313_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-13

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-13.pdf

 

2.) Döntés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-14/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

3.) Önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelvén történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálása Tul-15/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

4.) Egyebek

A Tulajdonosi Bizottság 2017. február 23-i (csütörtök) 16.15 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0223_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0223_TUL.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0223_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel Kt-40

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-40.pdf

 

2.) Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Liliomkert Katolikus Óvoda részére épület felújításához Kt-42

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-42.pdf

 

3.) Egyebek

a Tulajdonosi Bizottság 2017. február 21-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó pdfMH0221_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0221_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv pdfJKV0221_TUL.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-01.pdf

 pdfKT-01kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Kt-2

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-02.pdf

 pdfKT-02kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-4

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-04.pdf

 

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-5

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-05.pdf

 

5.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés Kt-34

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető igazgató

 pdfKT-34.pdf

 

6.) .„Endrődi S. utca 2. szám, 152060 hrsz. alatti lakóépület felújítása” építési Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-21

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-21.pdf

 

7.) „Budapest XVIII. kerület Üllői út 761. szám, 145679 hrsz. alatti Béke téri Orvosi Rendelő felújítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-22

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-22.pdf

 

8.) Budapest XVIII. kerület Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése Kt-23

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-23.pdf

 

9.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerületével kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása Kt-32

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-32.pdf

 

10.) Elvi döntés hozatal az 1188 Budapest Juhász József u. 7. szám alatti, 144932 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában és tulajdonosi hozzájárulás megadása az ingatlant használó Diótörés Alapítvány részére az ingatlan felújításához Kt-14

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-14.pdf

 

11.) Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2016. évi döntésekről Kt-15

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-15.pdf

 

12.) A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása, tájékoztatás a végelszámolás helyzetéről Kt-38

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-38.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület Pestszenlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Kt-37

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-37.pdf

 

14.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-5

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-5.pdf

 

15.) „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-4

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-4.pdf

 

16.) Budapest, XVIII. kerület Bókay gödör (Gödör tér 150046 hrsz.) park felújítás Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-6

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-6.pdf

 

17.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Ady Endre Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-9

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-9.pdf

 

18.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Csontváry Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-10

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-10.pdf

 

19.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-11

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-11.pdf

 

20.) Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1184 Budapest, Lakatos út 11. fszt. 6. szám alatti helyiség felújításához Tul-12

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-12.pdf

 

21.) CATV-Hungária Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Hangár u. - Ferihegy út – Csévéző u. Frangepán u. - Tünde u. - Eszterlánc u.- Korányi Frigyes erdősor – Felsőcsatári u. által határolt részen UPC telekommunikációs hálózat kiépítéséhez Kt-19/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

22.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-1/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

23.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában Tul-2/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

24.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-3/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

25.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-7/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

26.) Döntés követelésről lemondásról Tul-8/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

27.) Egyebek

2017. évi kihirdetett  rendeletek

 

1/2017. (II.23.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R001_2016ktsgvetes_mod.pdf

 

2/2017. (II.23.) sz. rendelet Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

pdf2017R002_2017ktsgvetes.pdf

 

3/2017. (II.23.) sz. rendelet a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2017R003_igazgatas.pdf

 

4/2017. (II.23.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R004_kozterulet.pdf

 

5/2017. (III.10.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R005_vagyorend.pdf

 

6/2017. (III.01.) sz. rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R006_partner.pdf

 

7/2017. (III.01.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R007_gyermek.pdf

 

8/2017. (III.01.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és terítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R008_szocialis.pdf

 

9/2017. (III.01.) sz. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R009_penzbeni.pdf

 

10/2017. (II.23.) sz. rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/20015. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R010_Eu_rendelet.pdf

 

11/2017. (III.01.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R011_szmsz.pdf

 

12/2017. (V.26.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

pdf2017R012_zarszamadas.pdf

 

13/2017. (V.26.) sz. rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2017R013_ktsgvetes2017.pdf

 

14/2017. (V.31.) sz. rendelet Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

pdf2017R014_bokay.pdf 

 

15/2017. (VI.30.) sz. rendelet a Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

pdf2017R015_72_Szabterv.pdf

 

 

16/2017. (VI.30.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R016_Vagyonrendelet.pdf

 

17/2017. (VI.30.) sz. rendelet a Budapest XVIII. kerület, Közdűlő út - (156103) hrsz-ú út - (156097) hrsz-ú út - 156099 hrsz-ú erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

pdf2017R017_95_kesz.pdf

 

18/2017. (IX.04.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R018_szmsz.pdf

 

 

19/2017. (IX.12.) rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R019_ktsgvetes.pdf

 

20/2017. (IX.19.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R020_lakasrend.pdf

 

 

21/2017. (IX.12.) rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

pdf2017R021_partnersegi.pdf

 

22/2017. (IX.12.) rendelet a településkép védelméről

pdf2017R022_telepuleskepi.pdf

 

 

23/2017. (XI.22.) rendelet  az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R023_Eu_rend.pdf 

 

24/2017. (XI.22.) rendelet Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2017R024_ppvsz.pdf

 

25/2017. (XI.22.) rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2017R025_adorendelet.pdf

 

26/2017. (XI.16.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról

 pdf2017R026_Kozterulet__rend.pdf

 

 

27/2017. (XII.15.) rendelet Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

pdf2017R027_2018ktsgvetes.pdf

 

 

 

28/2017. (XII.18.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2017R028_Vagyonrend.pdf

 

 

 

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2016. december 6-i (kedd) 15.30 órakor kezdődő ülése

Meghívó pdfMH1206_TUL.pdf

 Határozat-kivonat pdfHK1206_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV1206_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala Kt-246

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Bak Ferenc, Madarassy Csaba

 pdfKT-246.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-235

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-235.pdf

 pdfKT-235kieg1.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról Kt-236

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-236.pdf

pdfKT-236kieg1.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Kt-232

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-232.pdf

 

5.) A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves munkaterve Kt-238

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-238.pdf

 

6.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti fszt. 3. számú helyiség és a fszt. 1. számú bérlakás összecsatolásával kapcsolatosan Kt-227

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-227.pdf

 

7.) Pályázat kiírásáról szóló döntés önkormányzati tulajdonú bérlakás költségelven történő bérbeadására Tul-96

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-96.pdf

 

8.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-101

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-101.pdf

 

9.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása Kt-248

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-248.pdf 

 

10.) Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról Kt-241/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

11.) Döntés a Budapest, XI. kerület 4260 hrsz-ú, 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 7. szám alatti Társasházban található, 89 m2 alapterületű házmesteri lakással kapcsolatos Társasház Alapító Okirat módosításáról és az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról Kt-244/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12.) Döntés a Budapest, XVIII. ker. Petőfi u. 28. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról Kt-228/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-97/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-98/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

15.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról Tul-99/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

16.) Budapest XVIII. kerület Baross utca 5. szám alatti épület tetőterében található műterem megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása kiírt pályázat elbírálása Tul-100/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

17.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-102/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

18.) Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2016. november 28-i (hétfő) 17.00 órakor kezdődő rk. ülése

 

Meghívó pdfMH1128_TUL.pdf

 

Határozat-kivonat pdfHK1128_TUL.pdf

 

Jegyzőkönyv pdfJKV1128_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2017. január 1. és 2017. március 31. között Kt-223

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-223.pdf

pdfKT-223kieg1.pdf

 

2.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékleteinek módosítása Kt-224

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-224.pdf

 

3.) Egyebek