a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. szeptember 7-én 08:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200907rk_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200907rk_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200907rk_PVÖ.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Hozzájárulás telekalakítási szerződés megkötéséhez

KT-94/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2.) Egyebek

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. szeptember 3-i 10:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200903rk_PVÖ.pdf

Feljegyzés pdfFeljegyzés20200903rk_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Hozzájárulás telekalakítási szerződés megkötéséhez

KT-94/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

2.) Egyebek

 

 

a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2020. július 22-i, 16:30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200722rk_PEB.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200722rk_PEB.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20200722rk_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés Feladatellátási megállapodás megkötéséről a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.-vel és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Feladatellátási szerződés módosítása KT-80. 

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-80.pdf

2.) Döntés pályázattal kapcsolatosan KT-82.

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-82.pdf

3.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása KT-77.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

pdfKT-77.pdf

4.) Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

PEB-5.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfPEB-5.pdf

5.) Egyebek

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. július 24-i, 10:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200724rk_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200724rk_TÜK.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20200724rk_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása

KT-79/Z.   Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Egyebek

 

 

H1.) Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról

S2-90/Z.    Zárt ülés!

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. július 21-i, 10:00 órakor kezdődő rendkívüli (OKSIB) együttes ülése

 

Meghívó pdfMh20200721rk_TÜK-OKSIB.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200721rk_TÜK-OKSIB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200721rk_TÜK-OKSIB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2020. évi pénzügyi támogatásáról TÜK-7. 

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

pdfTÜK-7.pdf

2.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. június 26-i, 9:00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200626rk_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200626rk_TÜK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200626rk_TÜK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-44.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-66.pdf

 

Kt-66/kieg1 pdfKT-66kieg1.pdf

 

 

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-52.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-52.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről KT-63.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfKT-63.pdf

 

5.) Rendeletalkotás az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről KT-60.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfKT-60.pdf

 

6.) A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-54.pdf

 

7.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása KT-51.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfKT-51.pdf

 

8.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről KT-65.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

pdfKT-65.pdf

 

9.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-48.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

10.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása TÜK-1.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfTÜK-1.pdf

 

11.) Budapest XVIII. kerületi egyházak támogatása TÜK-2.

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfTÜK-2.pdf

 

12.) A "Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért" Közalapítvány beszámolója a 2019. évi támogatás felhasználásáról TÜK-3.

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

pdfTÜK-3.pdf

 

13.) „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása TÜK-4/Z.

Zárt ülés!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

14.) Döntés összeférhetetlenséggel kapcsolatban I. TÜK-5/Z.

Zárt ülés!

Előterjesztő: Láng István, TÜK Bizottság elnöke

 

15.) Döntés összeférhetetlenséggel kapcsolatban II. TÜK-6/Z.

Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

16.) Képviselő új vagyonnyilatkozatának megtárgyalása

Zárt ülés!

Előterjesztő: Láng István, TÜK Bizottság elnöke

 

17.) Egyebek

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. június 29-i, 11.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200629rk_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200629rk_PVÖ.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20200629rk_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44. 

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-44.pdf 

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-66.pdf 

 

Kt-66/kieg1 pdfKT-66kieg1.pdf

 

 

3.) A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54.

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-54.pdf 

 

4.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi adóztatási feladatellátásának eredményéről KT-46.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

pdfKT-46.pdf

 

5.) Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pestszentimrét érintő tevékenységéről (szóbeli)

Előadó: dr. Sági Zoltán PVÖ tag, NNÖ elnök

 

6.) Egyebek

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2020. február 3-i rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200203rk_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200203rk_TÜK.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20200223rk_TÜK.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) A Bizottság 2019. december 11. napján megtartott ülésén kisebb formai hibával elfogadott vagyonnyilatkozatok újbóli formai ellenőrzése

Zárt ülés!

Előterjesztő: Láng István, a Bizottság elnöke

 

2.) Polgármester, nem képviselő alpolgármester, önkormányzati képviselők, nem képviselő bizottsági és részönkormányzati tagok vagyonnyilatkozatainak formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Zárt ülés!

Előterjesztő: Láng István, a Bizottság elnöke

 

3.) Egyebek

 

 

 

a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2020. január 22-i rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20200122rk_PVÖ.pdf

Határozatkivonat pdfHk20200122rk_PVÖ.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20200122rk_PVÖ.pdf

 

Napirendi pontok:

 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló PVÖ-1.

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfPVÖ-1.pdf

 

 

2.) Egyebek

 

 

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. december 11-i ülése

 

Meghívó pdfMh20191211_TÜK.pdf

Határozatkivonat pdfHk20191211_TÜK_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20191211_TÜK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-136.

pdfKT-136.pdf

KT-136/kieg1. pdfKT-136kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-125.

pdfKT-125.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

3.) Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében KT-127.

pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-140.

pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5.) A Képviselő-testület 2020. I. féléves munkaterve KT-137.

pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-122.

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

7.) A 2020. évi helyi kitüntetési javaslatok KT-144/Z. (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8.) „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása TÜK-8/Z. (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

9.) A Bizottság 2019. november 27. napján megtartott ülésén kisebb formai hibával elfogadott vagyonnyilatkozat újbóli formai ellenőrzése - zárt ülés

Előterjesztő: Láng István, a Bizottság elnöke

 

10.) Nem képviselő bizottsági és részönkormányzati tagok vagyonnyilatkozatainak formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele - zárt ülés

Előterjesztő: Láng István, a Bizottság elnöke

 

11.) Egyebek