a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. február 20-i ülése

 

Meghívó pdfMh20190220_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20190220_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20190220_TUK.pdf

  

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-22.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-14.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-14.pdf

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-15.pdf

4.) Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében KT-08.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-08.pdf

5.) Rendeletalkotás a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-01.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-01.pdf

6.) A kisebb formai hibákkal elfogadott vagyonnyilatkozatok újbóli ellenőrzése - zárt ülés

Előterjesztő: Makai Tibor, a bizottság elnöke

7.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. február 6-i rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMh20190206_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20190206_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20190206_TUK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Leadott képviselő és nem képviselő bizottsági és részönkormányzati tagok vagyonnyilatkozatának ellenőrzése és nyilvántartásba vétele - zárt ülés

Előterjesztő: Makai Tibor, a bizottság elnöke

 

2.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. december 12-i ülése

 

Meghívó pdfMh20181212_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20181212_TUK.pdf 

Jegyzőkönyv pdfJkv20181212_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről KT-200.

pdfKT-200.pdf

KT-200 kieg1. pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

KT-200 kieg2. pdfKT-200kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (107. számú szabályozási terv) KT-195. 

pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek módosításáról KT-201. 

pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.) A Képviselő-testület 2019. I. féléves munkaterve KT-202.

pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-192.

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

6.) A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok KT-194/Z – zárt ülés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7.) „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása TÜK-8/Z – zárt ülés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. november 26-i az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

 

Meghívó pdfMh20181126_TUK.pdf

Határozat-kvionat pdfHk20181126_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20181126_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről

TÜK-7. pdfTUK-7.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Marelyin János Pálné elnök – Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

                       

2.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. november 14-i (szerda) ülése

 

Meghívó pdfMh20181114_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20181114_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20181114_TUK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-167. pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-166. pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású Polgárainak Egyesülete pályázattal kapcsolatos kérelme TÜK-5. pdfTÜK-5.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

4.)   Hetednapi Adventista Egyház Pestszentlőrinc „A” Gyülekezetének pályázatokkal kapcsolatos kérelme TÜK-6. pdfTÜK-6.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

5.)   Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. 09. 11-i ülése

 

Meghívó pdfMh20180911_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180911_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180911_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-142.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-142.pdf

2.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-150.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-150.pdf

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-152.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-152.pdf

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-151.pdf

KT-151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

KT-151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

5.) Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeleteknek a jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről KT-156.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-156.pdf

6.) Piros Iskola Alapítvány kérelme KT-159.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKT-159.pdf

7.) Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KT-158/Z – zárt ülés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8.) Egyebek

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. június 14-i (csütörtök) ülése

 

Meghívó pdfMh20180614_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180614_TUK_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180614_TUK.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-110.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-110.pdf

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-111.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-111.pdf

3.) A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve KT-118.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-118.pdf 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-115.

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

5.) Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről KT-112/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Egyebek

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. június 6-i (szerda)

az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

 

Meghívó pdfMh20180606_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180606_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180606_TUK.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelmekről

TÜK-4. 

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-4.pdf                       

2.) Egyebek

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. május 23-i ülése

 

Meghívó pdfMh20180523_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180523_TUK_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180523_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról KT-75.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-75.pdf

KT-75/kieg1. pdfKT-75kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-73.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-73.pdf

KT-73/kieg1. pdfKT-73kieg1.pdf

3.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-46.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-46.pdf

4.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről KT-79.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-79.pdf

5.) Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (8. számú és 85. számú szabályozási terv) KT-83.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-83.pdf

6.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása KT-69.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKT-69.pdf

7.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása TÜK-2.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-2.pdf

TUK-2/kieg1. pdfTUK-2kieg1.pdf

8.) Budapest XVIII. kerületi egyházak támogatása TÜK-3.

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-3.pdf

9.) Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KT-52/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.) Helyi kitüntetés adományozása KT-62/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11.) Egyebek

 

 

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. február 13-i ülése

 

Meghívó pdfMH0213_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180213_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180213_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-30.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-30.pdf

kieg1 pdfKT-30kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-24.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-24.pdf

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-12.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-12.pdf

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-7.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-7.pdf

5.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-11.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-11.pdf

6.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72/B. számú KÉSZ) KT-13.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-13.pdf

7.) Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról KT-14.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-14.pdf

8.) Rendeletalkotás a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-6.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-6.pdf

9.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-23.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-23.pdf

10.) A 2018. évi helyi kitüntetési javaslat posztumusz „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjra KT-10/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11.) A Bizottság 2018. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésén kisebb formai hibával elfogadott vagyonnyilatkozatok újbóli ellenőrzése (zárt ülés)

Előterjesztő: Makai Tibor, bizottsági elnök

 

12.) Egyebek